Współpraca z ośrodkami naukowymi
 • 6-7 November 2012, invited lecture on Technological and Environmental Aspects of Supercritical CFB Boilers, Osaka Prefecture University, Osaka , Japan
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • 20.03-20.04.2017 - staż naukowy na Niigata University, Departament Chemistry and Chemical Engineering, Niigata, Japan
Współpraca z podmiotami administracyjnymi i gospodarczymi
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Tauron Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
 • Amec Foster Wheeler
 • Elektrociepłownia Fortum w Częstochowie
 • Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla
 • Śląski Urząd Marszalkowski w Katowicach
 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego WŚl
 • Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
 • Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr