Współpraca z ośrodkami naukowymi
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Wrocławska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Instytut Energetyki
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Współpraca z podmiotami administracyjnymi i gospodarczymi
  • Foster Wheeler Energia Oy
  • Foster Wheeler Energia Polska
  • PGE GiEK SA Elektrownia Turów
  • Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Łagisza
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr