Współpraca z ośrodkami naukowymi
  • Politechnika Śląska
Współpraca z podmiotami administracyjnymi i gospodarczymi
  • Foster Wheeler Energia Oy
  • Foster Wheeler Energia Polska
  • PGE Elektrownia Turów S.A.
  • PKE S.A. Elektrownia Łagisza
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr