Współpraca z ośrodkami naukowymi
  • Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
  • NILU - Norwegian Institute for Air Research
  • IFE - Institute for Energy Technology 
Współpraca z podmiotami administracyjnymi i gospodarczymi
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr