dr hab. inż. Artur Błaszczuk
Cv
Informacje dla studentów
Plan zajęć - semestr zimowy
Godz. Pon Wto ¦ro Czw Pi± Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Godziny dydaktyczne
Konsultacje
Godziny administracyjne
Prace własne
aktualizacja planu: 2017-11-01 10:17:00
Informacje

Warunki dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu "Wymienniki i rekuperatory ciepła" - kierunek Energetyka, studia stacjonarne, sem. VI:

 

a/ oddanie i zaliczenie projektu (tj. obliczenia + część rysunkowa).

 

Na egzaminie obowiązuje tematyka przedstawiana na wykładzie. Oprócz wiedzy oceniana będzie również samodzielność i poprawność stylistyczna formułowanych odpowiedzi. Ściąganie stanowi podstawę do wpisania oceny niedostatecznej z egzaminu. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z telefonów komórkowych.

 

Data egzaminu:  I termin -

                             II termin -

 

 

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie:

1. Urządzenia do wymiany ciepła.

- kotły energetyczne (paleniskowe, bezpaleniskowe)

- podgrzewacze c.w.u

- wyparki

- chłodnice

- skraplacze

- grzejniki

2. Nośniki ciepła.

3. Mechanizmy wymiany ciepła.

- przenikanie ciepła przez ściankę płaską

- przenikanie ciepła przez ściankę cylindryczną

4. Systematyka wymienników ciepła.

5. Rodzaje wymienników ciepła

- przeponowe wymienniki ciepła

- aparaty o podwójnej ściace

- aparaty Frederkinga

- aparaty o ściankach orurowanych

- wężownice

- wymienniki ciepła ociekowe

- wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe

- wymienniki ciepła typu "rura w rurze"

- spiralne wymienniki ciepła

- wymienniki ciepła z rurami ozebrowanymi

- regeneratory

- wymienniki ciepła bezprzeponowe

6. Wymiana ciepła przez żebro.

7. Tok postepowania przy projektowaniu aparatów do wymiany ciepła.

8. Zasady projektowania wymienników ciepła.

9. Obliczanie parametrów procesowych.

10. Przejmowanie ciepła wewnatrz kanałów.

11. Przejmowanie ciepła przy opływie ciał.

12. Konwekcja swobodna w przestrzeni nieograniczonej.

13. Konwekcja swobodna w przestrzeni ograniczonej.

14. Przejmowanie ciepła przy wrzeniu.

15. Przejmowanie ciepła przy skraplaniu.

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr