1. Krzywański J., Wesołowska M., Błaszczuk A., i inni; "Fuzzy logic and bed-to-wall heat transfer in a large-scale CFBC"; International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 28(1), 254-266; (2018);
 2. Błaszczuk A., Pogorzelec M., Shimizu T.; "Heat transfer characteristics in a large-scale bubbling fluidized bed with immersed horizontal tube bundles "; Energy, 162, 10-19; (2018);
 3. Błaszczuk A., Nowak W., Krzywański J.; "Effect of bed particle size on heat transfer between fluidized bed of group B particles and vertical rifled tubes"; Powder Technology, 316, 111-122; (2017);
 4. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczyński J.; "Simulation mass balance model behaviour in a large-scale circulating fluidized bed reactor "; Particuology, 25, 51-58; (2016);
 5. Błaszczuk A., Nowak W.; "The impact of bed temperature on heat transfer characteristic between fluidized bed and vertical rifled tubes"; Journal of Thermal Science, 25(5), 476-483; (2016);
 6. Krzywański J., ... , Błaszczuk A., ... , Nowak W. ; "A generalized model of SO2 emissions from large- and small-scale CFB boilers by artificial neural network approach. Part 1. The matematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions."; Fuel Processing Technology, 137, 66-76; (2015);
 7. Błaszczuk A., Nowak W.; "Heat transfer behavior inside furnace chamber of large-scale supercritical CFB reactor"; International Journal of Heat and Mass Transfer, 87, 464-480; (2015);
 8. Krzywański J., ... , Błaszczuk A., ... , Nowak W. ; "A generalized model of SO2 emissions from large- and small-scale CFB boilers by artificial neural network approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmospheres"; Fuel Processing Technology, 139, 73-85; (2015);
 9. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Bed-to-wall heat transfer in a supercritical circulating fluidised bed boiler"; Chemical and Process Engineering, 35(2), 191-204; (2014);
 10. Błaszczuk A., Nowak W.; "Bed-to-wall heat transfer coefficient in a supercritical CFB boiler at different bed particle sizes "; International Journal of Heat and Mass Transfer, 79, 736-749 ; (2014);
 11. Błaszczuk A., Leszczyński J., Nowak W.; "Simulation model of the mass balance in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Powder Technology, vol. 246, pp. 317-326; (2013);
 12. Błaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection inside a upper part of vertical converging air channel using the Schlieren technique"; Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 50, pp. 178-186 ; (2013);
 1. Błaszczuk A., Krzywański J.; "A comparison of fuzzy logic and cluster renewal approaches for heat transfer modeling in a 1296 t/h CFB boiler with low level of flue gas recirculation"; Archives of Thermodynamics, 38(1), 91-122; (2017);
 2. Błaszczuk A.; "Effect of flue gas recirculation on heat transfer in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Archives of thermodynamics, 36(3), 61-83; (2015);
 3. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "The impact of bed particle size in heat transfer to membrane walls of supercritical CFB boiler"; Archives of thermodynamics, 35(3), 207-223; (2014);
 4. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Effects of operating conditions on deNOx system efficiency in supercritical circulating fluidized bed boiler"; Journal of Power Technologies, 93(1), s. 1-8; (2013);
 5. Błaszczuk A., Komorowski M., Nowak W.; "Distribution of Solids Concentration and Temperature in the Combustion Chamber of the SC-OTU CFB Boiler"; J.Power Technologies, Vol.92 Iss.1, s. 27-33; (2012);
 6. Błaszczuk A., Nowak W.; "Optyczne układy pomiarowe wykorzystywane w pomiarach zapylenia gazów spalinowych"; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 34, nr 2, s. 46-55; vol. 34, nr 2; (2009); str. 46-55
 7. Błaszczuk A., Nowak W.; "The Analysis of the Flow Around a Cylinder Under Free Convection Conditions"; Turbulence, Vol.12, s. 31-41; (2007);
 8. Kępa A., Błaszczuk A.; "Czy odpylacze mechaniczne kotłów rusztowych mogą spełnić przyszłe wymagania dotyczące emisji pyłu?"; Instal nr 11 (277), s. 2-5; (2007);
 9. Błaszczuk A. ; "Zastosowanie techniki Schlieren w analizie propagacji dwutlenku węgla w powietrzu"; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol.43, Nr 4, s. 116-123; (2006); str. 116-123
 10. Błaszczuk A., Mirek P.; "Experimental investigation of the convective heat transfer around a perpendicular plate by means of flow visualization techniques"; Archives of thermodynamics, vol.25, s. 73-86; 25; (2004); str. 73-86
 11. Błaszczuk A.; "Optyczne techniki pomiarowe w analizie propagacji zanieczyszczeń gazowych"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, vol. 38, nr 3, s. 83-91; vol. 38, nr 3; (2004); str. 83-91
 1. Krzywański J., Wesołowska M., Błaszczuk A., ...; "The non-iterative estimation of bed-to-wall heat transfer coefficient in a CFBC by fuzzy logic methods"; Procedia Engineering, 157, 66-71; (2016);
 1. Błaszczuk A., Pogorzelec M., Tadaaki S.; "Heat transfer in an external heat exchanger for supercritical CFB boiler"; Monografia Współczesne problemy termodynamiki, 861-870; (2017);
 2. Błaszczuk A., Komorowski M., Nowak W; "Operation experience of clean coal combustion technology in 966MWth supercritical CFB reactor"; in Monography series No 320: Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D. (Eds.) Advanced CO2 capture technologies for clean coal energy generation. Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 25-39; (2016);
 3. Błaszczuk A.; "Wymiana ciepła i struktury przepływu mieszaniny polidyspersyjnej w przemysłowych reaktorach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. "; Monografia nr 294, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2015);
 4. Błaszczuk A., Nowak W.; "Zastosowanie technik smugowych w analizie konwekcji swobodnej w kanale powietrznym"; Environmental Protection Into the Future. Ed. by January Bień, Wojciech Nowak, s. 52-60; (2007);
 5. Pisarek J., Błaszczuk A.; "Grid techniques in the analysis of gaseous pollutant propagation"; LASER TECHNOLOGY VII: APPLICATIONS OF LASERS Book Series: SPIE Proceedings vol. 5229, s. 309-312; (2003); str. 309-312
 1. Błaszczuk A., Jagodzik Sz.; "The impact of pressure drop on heat transfer enhancement to water-membrane walls inside a 966MWth CFB furnace"; Proc. of 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering; 675- 684; (2018);
 2. Błaszczuk A., Krzywański J.; "Application of cluster renewal approach and fuzzy logic to predict heat transfer coefficient in a large-scale CFB furnace"; XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Source of Energy, 10-13 September 2016, Międzyzdroje, s. 281-290; (2016);
 3. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Heat transfer characteristics at membrane walls in a supercritical circulating fluidized bed boiler"; 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, June 14-17th, 2015, Turku, Finland, 88-98; (2015);
 4. Krzywański J, Błaszczuk A, Czakiert T, Rajczyk R; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions From CFBC in air And Oxy-fuel Conditions"; 11th Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 619-624; (2014);
 5. Błaszczuk A., Nowak W., i inni; "Bed-to-wall heat transfer in a large-scale supercritical CFB bombustor under flue gas recirculation conditions"; 11Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 625-630; (2014);
 6. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczynski J.; "Impact of granular matter weight on simulation model behaviour for a supercritical CFB facility in large-scale"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-17; (2013);
 7. Błaszczuk A., Wojna M., Leszczyński J.; "Population balance for modelling of granular mass flows inside a supercritical CFB boiler under conditions of ash staging"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-19; (2013);
 8. Leszczyński J., Szymanek E., Błaszczuk A.; "Sensitivity analysis of granular mass flows in a pilot-scale installation"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-15; (2013);
 9. Błaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection around a vertical flat plate using Schlieren technique"; 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, June 16-20, Lisbon, Portugal; (2013);
 10. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Heat Transfer to the Walls of Supercritical Circulating Fluidized Bed Boiler"; ENERGETYKA 2012. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, s. 43-44; (2012); str. 43-44
 11. Błaszczuk A., Klajny M., Nalewajka M. et al.; "The Impact of Air Staging on the Temperature Distribution Within Combustion Chamber of Supercritical CFB Boiler"; Proceedings of the XIVth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 415-422; (2012);
 12. Błaszczuk A., Nowak W., Klajny M., et al.; "NOx emissions from the 460 MWe supercritical CFB boiler"; 21th Int. Conference on fluidized Bed combustion, June 3-6, Naples, s. 479-486; (2012);
 13. Zabochnicka-Świątek M., Doniecki T., Błaszczuk A., Okoniewska E., ; "Removal of lead and chromium by zeolites synthesized from fly ash"; Proc. 4th International Conference Metals and related substances in drinking water, s. 197-203, Cost action 637, Kristianstad, Sweden 13-15 October 2010; 637; (2010);
 14. Komorowski M., Nalewajka M., Błaszczuk A., Nowak W; "Investigation of Fluidized Bed Combustion of Biomass Mixtures"; Pr.Nauk.IMiUE PŚl.Monografie.Konferencje, s. 11-30; z.25 T.2; (2010); str. 11-30
 15. Błaszczuk A., Komorowski M., Nalewajka M.; "Temperature distribution and pressure fluctuations during biomass combustion in circulating fluidized bed"; Proceedings of the 13th International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 15-24; (2010);
 16. Błaszczuk A., Komorowski M., Nalewajka M.; "Examination of the erosive wear of the boiler membrane panek by means of an infrared detector"; Proceedings of the 13th International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 447-486; (2010);
 17. Błaszczuk A., Błaszczuk J., Nowak W. ; "Studies of the Convective Heat Transfer Around the Horizontal Cylinder in Quasi-Laminar Flows"; Proceedings of the 11th International Symposium of Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Szczecin-Międzyzdroje, s. 459-468; (2006); str. 459-468
 18. Mirek P., Błaszczuk A., Nowak W.; "Measurement of particle velocity by means of a modulated laser beam"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June, s. 381-388; (2005); str. 381-388
 19. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "The measurement of natural convection by means of modified Schlieren technique"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June, s. 193-200; (2005); str. 193-200
 20. Błaszczuk A., Błaszczuk J., Nowak W. ; "Investigation of Natural Convection around a Horizontal Cylinder using Schlieren Techniques"; 5th International Symposium on Multiphase Flow, Heat Mass Transfer and Energy Conversion ISMF’05, Xian China, 3-6 lipiec ; (2005);
 21. Błaszczuk A.; "Application of optical methods to the convective heat transfer measurements"; IX Internationales Symposium nt. Wärmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen, Międzyzdroje 12-15 wrzesień, s. 47-54; (2002);
 22. Błaszczuk A., Pisarek J., Mirek P., Kulak M. ; "Visualization of the Convective Heat Transfer by Means Modified Kihm's Method and Schlieren Technique"; Proc. of Int. Symp. Wärmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen. VIII Internationales Symposium. Tagungsmaterialen. Szczecin, s. 63-70; (2000); str. 63-70
 1. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Impact of flue gas recirculation on distributions of temperature and solids concentration inside a large-scale supercritical CFB boiler"; FLUIDIZATION XIV, s.811-818, Noordwijkerhout, The Netherlands, May 26-31; (2013);
 2. Błaszczuk A., Kobyłecki R., Nowak W., Klajny M. i ; "Impact of operating conditions on SO2 capture in a supercritical CFB boiler in Poland"; 18th Fluidization and Particle Processing Symposium, s. 109-112, November 7-8, 2012, Osaka, Japan; (2012); str. 109-112
 3. Błaszczuk A., Nowak W., Lis D. ; "Optyczne systemy pomiaru zapylenia spalin kotłowych"; 9 Konferencja Naukowo-techniczna POL-EMIS 2008. Aktualne Problemy w Ochronie Powietrza Atmosferycznego. s. 37-40, Karpacz 18-21 czerwca; (2008); str. 37-40
 4. Błaszczuk A., Nowak W.; "The Analysis of Convective Heat Transfer in the Air Channel System"; Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych.Sympozjum i VII Warsztaty. Materiały. Gdańsk / Wieżyca, s. 1; (2007);
 5. Kępa A., Błaszczuk A.; "Czy uzyskanie emisji 100 mg/m3 w odpylaczu cyklonowym kotła WR jest możliwe?"; Pr. Nauk. IMiUE PŚl.Monografie. Konferencje z.19., s. 107-116; (2007);
 6. Błaszczuk A., Nowak W.; "Badania eksperymentalne konwekcyjnej wymiany ciepła w zbieżnym kanale powietrznym."; XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy.T.1.Koszalin-Darłówko, s. 189-196; (2007);
 7. Błaszczuk A., Nowak W.; "Analiza opływu poziomego cylindra w warunkach konwekcji swobodnej"; VI Warsztaty. Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Metody numeryczne. Stawiska (koło Kościerzyny) ; (2006);
 8. Błaszczuk A., Nowak W.; "Wizualizacja propagacji dwutlenku węgla w powietrzu za pomocą techniki Schlieren"; Ochrona powietrza atmosferycznego. Osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle, Praca zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego. Wrocław, s. 19-22; (2006);
 9. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "Zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w technice kotłowej"; IV Konferencja Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 29 czerwiec – 2 Lipiec, s. 191-202; (2005); str. 191-202
 10. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "Badania eksperymentalne konwekcji swobodnej wokół grzejnika płytowego za pomocą zmodyfikowanego układu Schlieren"; XIX Zjazd Termodynamików, Sopot, 5-8.09.2005, s. 121-122; (2005); str. 121-122
 11. Błaszczuk A., Mirek P.; "Experimental research of the convective heat transfer around the perpendicular plate by means of the flow visualization of techniques"; Proc. of Int. Symp. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, s. 459-468; (2004); str. 459-468
 12. Błaszczuk A., Mirek P.; "Techniki optyczne w analizie konwekcyjnej wymiany ciepła"; XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kraków, 15-18 czerwiec, s. 119-128; (2004); str. 119-128
 13. Błaszczuk A., Pisarek J.; "Zastosowanie techniki Colour Schlieren do pomiaru współczynnika przejmowania ciepła wzdłuż pionowej płyty w warunkach konwekcji swobodnej"; XVIII Zjazd Termodynamików, Wyd. Polit. Warszawskiej, Prace Naukowe, Konferencje, z. 22, s. 22, Muszyna Złockie 02-07 wrzesień, s. 115-122; (2002);
 14. Pisarek J., Błaszczuk A.; "Techniki siatkowe w analizie propagacji zanieczyszczeń gazowych"; 7 Sympozjum Techniki Laserowej, Świnoujście, 23-27 wrzesień ; (2002);
 15. Błaszczuk A.; "Nowe możliwości technik smugowych w wizualizacji przepływów konwekcyjnych"; XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Szczyrk 03-06 wrzesień, s. 59-66; (2001);
 16. Pisarek J., Błaszczuk A., Wojciechowski A.; "Techniki rastrowe w badaniach plazmy"; Materiały Sympozjum.Optoelektronika 2001. Warszawa, s.171 (abstract); (2001);
 17. Pisarek J., Błaszczuk A., Wojciechowski A.; "Application of speckle phtography in plasma diagnostic"; 19th Symposium on Plasma Physics and Technology, Praga; (2000);
 18. Nowak W., Błaszczuk A., Kulak M.; "Wpływ dwutlenku siarki na zdrowie człowieka"; V Ogólnopolska Sesja Naukowa.IX Częstochowskie Forum Ekologiczne. s. 253-255; (1998);
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Krzywański J., Wesołowska M., Błaszczuk A., i inni; "Fuzzy logic and bed-to-wall heat transfer in a large-scale CFBC"; International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 28(1), 254-266; (2018);
 2. Błaszczuk A., Pogorzelec M., Shimizu T.; "Heat transfer characteristics in a large-scale bubbling fluidized bed with immersed horizontal tube bundles "; Energy, 162, 10-19; (2018);
  [Streszczenie]
 3. This work investigates heat transfer characteristics in a bubbling fluidized bed with a submerged superheater tube bundles under conditions of an integrated fluidized bed heat exchanger (Integrated Recycle Heat Exchanger, Intrextm) of a large-scale circulating fluidized bed boiler. The effect of mean bed particle size, normalized suspension density, and fluidizing number on the average heat transfer coefficient between the immersed horizontal tubes and the bed was evaluated. The physical parameters of bed particles and fluidizing air in the external heat exchanger were measured at different CFB unit loads. Bubble fraction and contacting time of emulsion phase on the heat transfer surface were calculated on the basis of operating data of fluidized bed heat exchanger. A mechanistic heat transfer model was used to predict the heat transfer coefficient. Depending on emulsion density and the local dynamics of gas and bed particles, the average heat transfer coefficient (havg) varied in a range of 255-381 W/(m2K), showing an increasing trend with the decrease in bed particle size. Moreover, havg decreased with increasing emulsion contact time on the tube surface with the reduction of the solids mixing. Obtained results were compared with literature data.

 4. Błaszczuk A., Jagodzik Sz.; "The impact of pressure drop on heat transfer enhancement to water-membrane walls inside a 966MWth CFB furnace"; Proc. of 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering; 675- 684; (2018);
  [Streszczenie]
 5. The effect of pressure drop on bed-to-wall heat transfer at membrane walls in a 966 MWth circulating fluidized bed (CFB) furnace was studied. By using the hydrodynamic parameters and the mechanistic heat transfer model based on cluster renewal approach, bed-to-wall heat transfer coefficient was estimated. Furthermore, the heat transfer conditions in the CFB furnace were analyzed by taking into account concurrently percentage contributions of particle convection, gas convection, cluster convection, gas conduction and also radiation from dispersed phase and clusters. The heat transfer mechanisms in a CFB furnace have been analyzed for dilute phase and dense phase conditions above the secondary air injection, where membrane wall surfaces are located. The increased operating pressure drop enhances the particle convection component due to increase of cluster thermal conductivity was well as with decrease of boundary layer thickness. The local bed-to-wall heat transfer coefficient increases with operating furnace pressure, because of increased bed particle concentration. Also, the experimental results showed that the variation in share of convective mode and radiative mode was depended on local suspension density. The reported results from the cluster renewal approach were compared with the open CFB literature.

 6. Błaszczuk A., Nowak W., Krzywański J.; "Effect of bed particle size on heat transfer between fluidized bed of group B particles and vertical rifled tubes"; Powder Technology, 316, 111-122; (2017);
  [Streszczenie]
 7. The effect of bed particle size on the local heat transfer coefficient between a fluidized bed and vertical rifled tubes (38mm-O.D.) has been determined in a large-scale circulating fluidized bed (CFB) reactor. Bed particles with different Sauter mean particle diameter within the range of 0.219-0.411mm and particle density in the range of 2650-2750 kg/m3 were used as bed material in this heat transfer study. A gas fluidized bed furnace with 27.6x10.6m cross-section above refractory line and 48m in height was used. Air coal firing conditions at the membrane wall in the form of water tubes welded with lateral fins corresponded to a suspension density covering the range of 1.36-6.22kg/m3, furnace temperatures in the range of 1080-1164K, a superficial gas velocity varied from 2.99 to 5.11m/s and solids circulation flux covered a range of 23.3-26.2kg/(m2s). For these operating conditions, the heat transfer analysis of CFB reactor with detailed analysis of bed-to-wall heat transfer coefficient along furnace height was investigated. In this work, the overall heat transfer coefficient was estimated using a mechanistic heat transfer model based on cluster renewal approach. The experimental results show that: (i) higher heat transfer coefficients along furnace height were found under finer bed particles size dp<0.241mm, (ii) heat transfer data confirms strong dependency of the overall heat transfer coefficient on suspension density and also hydrodynamic conditions within CFB furnace, (iii) for small bed particles, dp<0.233mm, the particle convection component plays dominant role in heat transfer mechanism, (iv) for large bed particles, dp>0.366mm, the effect of particle size on contribution of radiation from dispersed phase become essential with particle diameter increasing, and (v) for all bed particles with diameters in the range of 0.240-0.411mm, the gas convection heat transfer coefficient between the fluidized bed (Geldart B particles) and the rifled tubes increased as the bed particles size increased.

 8. Błaszczuk A., Krzywański J.; "A comparison of fuzzy logic and cluster renewal approaches for heat transfer modeling in a 1296 t/h CFB boiler with low level of flue gas recirculation"; Archives of Thermodynamics, 38(1), 91-122; (2017);
  [Streszczenie]
 9. The interrelation between fuzzy logic and cluster renewal approaches for heat transfer modeling in a circulating fluidized bed (CFB) has been established based on a local furnace data. The furnace data have been measured in a 1296 t/h CFB boiler with low level of flue gas recirculation. In the present study, the bed temperature and suspension density were treated as experimental variables along the furnace height. The measured bed temperature and suspension density were varied in the range of 1131–1156 K and 1.93–6.32 kg/m3, respectively. Using the heat transfer coefficient for commercial CFB combustor, two empirical heat transfer correlation were developed in terms of important operating parameters including bed temperature and also suspension density. The fuzzy logic results were found to be in good agreement with the corresponding experimental heat transfer data obtained based on cluster renewal approach. The predicted bed-to-wall heat transfer coefficient covered a range of 109–241 W/(m2K) and 111–240 W/(m2K), for fuzzy logic and cluster renewal approach respectively. The divergence in calculated heat flux recovery along the furnace height between fuzzy logic and cluster renewal approach did not exceeded ±2%.

 10. Błaszczuk A., Pogorzelec M., Tadaaki S.; "Heat transfer in an external heat exchanger for supercritical CFB boiler"; Monografia Współczesne problemy termodynamiki, 861-870; (2017);
  [Streszczenie]
 11. This work shows heat transfer characteristics in a bubbling fluidized bed (BFB) with a
  submerged tube bundles. The effect of mean bed particle size (dp) and fluidizing number on
  the average heat transfer coefficient (havg) between immersed horizontal tube bundles and a
  BFB has been determined in an external heat exchanger (EHE). Operating conditions at
  horizontal tube bundles in an EHE corresponded to dp in the range of 0.219-0.444mm, gas
  velocity covering the range of 0.14-0.25m/s, minimum fluidization velocity varied from
  0.0228 to 0.0979m/s, bed temperature in the range of 929-1083K, metal temperature covered
  a range of 646-698K and suspension density of 768-982kg/m^3. A packet-renewal model was
  used to predict the havg. At a given emulsion density, the local dynamics of gas and bed
  particles, the havg varied in the range of 255-381W/(m^2K) and showed an increasing trend
  with the decrease in dp. Moreover, havg decreased with increasing emulsion contact time on
  the tube surface due to the reduced solids mixing (i.e. the replacement rate of bed particles by
  bubbles). The findings showed that large distorted bubbles and solids sliding at tube surface
  led to an increase in the bed-to-tube heat transfer coefficient.

 12. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczyński J.; "Simulation mass balance model behaviour in a large-scale circulating fluidized bed reactor "; Particuology, 25, 51-58; (2016);
 13. Błaszczuk A., Nowak W.; "The impact of bed temperature on heat transfer characteristic between fluidized bed and vertical rifled tubes"; Journal of Thermal Science, 25(5), 476-483; (2016);
  [Streszczenie]
 14. In the present work, the heat transfer study focuses on assessment of the impact of bed temperature on the local heat transfer characteristic between a fluidized bed and vertical rifled tubes (38mm-O.D.) in a commercial circulating fluidized bed (CFB) boiler. Heat transfer behavior in a 1296t/h supercritical CFB furnace has been analyzed for Geldart B particle with Sauter mean diameter of 0.219 and 0.246mm. The heat transfer experiments were conducted for the active heat transfer surface in the form of membrane tube with a longitudinal fin at the tube crest under the normal operating conditions of CFB boiler. A heat transfer analysis of CFB boiler with detailed consideration of the bed-to-wall heat transfer coefficient and the contribution of heat transfer mechanisms inside furnace chamber were investigated using mechanistic heat transfer model based on cluster renewal approach. The predicted values of heat transfer coefficient are compared with empirical correlation for CFB units in large-scale.

 15. Krzywański J., Wesołowska M., Błaszczuk A., ...; "The non-iterative estimation of bed-to-wall heat transfer coefficient in a CFBC by fuzzy logic methods"; Procedia Engineering, 157, 66-71; (2016);
  [Streszczenie]
 16. The Fuzzy Logic (FL) approach is proposed in this paper to determine the overall heat transfer coefficient in thecombustion chamber of a large-scale 670 t/h circulating fluidized bed (CFB) boiler. The FL model for the prediction of bed-to-wall heat transfer coefficient was successfully validated against data from the boiler. The model can be easily applied by scientists and engineers for simulations and optimizations of CFB units.

 17. Błaszczuk A., Krzywański J.; "Application of cluster renewal approach and fuzzy logic to predict heat transfer coefficient in a large-scale CFB furnace"; XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Source of Energy, 10-13 September 2016, Międzyzdroje, s. 281-290; (2016);
 18. Błaszczuk A., Komorowski M., Nowak W; "Operation experience of clean coal combustion technology in 966MWth supercritical CFB reactor"; in Monography series No 320: Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D. (Eds.) Advanced CO2 capture technologies for clean coal energy generation. Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 25-39; (2016);
 19. Krzywański J., ... , Błaszczuk A., ... , Nowak W. ; "A generalized model of SO2 emissions from large- and small-scale CFB boilers by artificial neural network approach. Part 1. The matematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions."; Fuel Processing Technology, 137, 66-76; (2015);
 20. Błaszczuk A., Nowak W.; "Heat transfer behavior inside furnace chamber of large-scale supercritical CFB reactor"; International Journal of Heat and Mass Transfer, 87, 464-480; (2015);
 21. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Heat transfer characteristics at membrane walls in a supercritical circulating fluidized bed boiler"; 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, June 14-17th, 2015, Turku, Finland, 88-98; (2015);
 22. Krzywański J., ... , Błaszczuk A., ... , Nowak W. ; "A generalized model of SO2 emissions from large- and small-scale CFB boilers by artificial neural network approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmospheres"; Fuel Processing Technology, 139, 73-85; (2015);
 23. Błaszczuk A.; "Effect of flue gas recirculation on heat transfer in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Archives of thermodynamics, 36(3), 61-83; (2015);
  [Streszczenie]
 24. This paper focuses on assessment of the effect of flue gas recirculation (FGR) on heat transfer behavior in a 1296t/h supercritical coal-fired CFB combustor. The performance test in supercritical CFB combustor with capacity 966MWth was performed with low level of flue gas recirculation rate 6.9% into furnace chamber, for 80% unit load at the bed pressure of 7.7kPa and the ratio of secondary air to the primary air SA/PA=0.33.Heat transfer behavior in a supercritical CFB furnace between the active heat transfer surfaces (membrane wall and superheater) and bed material has been analyzed for Geldart B particle with Sauter mean diameters of 0.219 and 0.246mm. Bed material used in the heat transfer experiments had particle density of 2700kg/m3. A mechanistic heat transfer model based on cluster renewal approach was used in this work. A heat transfer analysis of CFB combustion system with detailed consideration of bed-to-wall heat transfer coefficient distributions along furnace height is investigated. Heat transfer data for FGR test were compared with the data obtained for representative conditions without recycled flue gases back to the furnace through star-up burners.

 25. Błaszczuk A.; "Wymiana ciepła i struktury przepływu mieszaniny polidyspersyjnej w przemysłowych reaktorach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. "; Monografia nr 294, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2015);
 26. Krzywański J, Błaszczuk A, Czakiert T, Rajczyk R; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions From CFBC in air And Oxy-fuel Conditions"; 11th Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 619-624; (2014);
 27. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Bed-to-wall heat transfer in a supercritical circulating fluidised bed boiler"; Chemical and Process Engineering, 35(2), 191-204; (2014);
  [Streszczenie]
 28. The purpose of this work is to find a correlation for heat transfer to walls in a 1296 t/h supercritical circulating fluidized bed (CFB) boiler. The effect of bed-to-wall heat transfer coefficient in a long active heat transfer surface was discussed, excluding the radiation component. Experiments for four different unit loads (i.e. 100% MCR, 80% MCR, 60% MCR and 40% MCR) were conductedat a constant excess air ratio and high level of bed pressure (ca. 6 kPa) in each test run. The empirical correlation of the heat transfer coefficient in a large-scale CFB boiler was mainly determined by two key operating parameters, the suspension density and the bed temperature. Furthermore, the data processing was used in order to develop the empirical correlation ranges between 3.05 to 5.35 m·s-1 for the gas superficial velocity, 0.25 to 0.51 for the ratio of the secondary to the primary air, 1028 to 1137K for bed temperature inside the furnace chamber of a commercial CFB boiler,and1.20 to 553 kg·m-3 for suspension density. The suspension density was specified on the base of pressure measurements inside the boiler’s combustion chamber using pressure sensors. Pressure measurements were collected at the measuring ports situated on the front wall of the combustion chamber. The obtained correlation of the heat transfer coefficient is in agreement with the data obtained from typical industrial CFB boilers.

 29. Błaszczuk A., Nowak W.; "Bed-to-wall heat transfer coefficient in a supercritical CFB boiler at different bed particle sizes "; International Journal of Heat and Mass Transfer, 79, 736-749 ; (2014);
  [Streszczenie]
 30. The role of bed particle size in the heat transfer to membrane walls of a supercritical circulating fluidized bed (CFB) combustion system was studied. In this work, values of the heat transfer coefficient between the membrane walls and the bed include contributions of particle convection, gas convection, cluster convection, gas conduction and also radiation. The heat transfer conditions in the CFB combustor were analyzed for five sizes of bed inventory, with Sauter mean particle diameters of 0.219, 0.232, 0.246, 0.365 and 0.411 mm (Geldart group B). The operating parameters of a circulating fluidized bed combustor covered a range of 3.13–5.11 m s−1 for superficial gas velocity, 22.3–26.2 kg m−2 s−1 for the circulation rate of solids, 0.11–0.33 for the secondary to primary air ratio and 7.16–8.44 kPa pressure drop. Furthermore, the bed temperature, suspension density and the main parameters of cluster renewal approach were treated as experimental variables along the furnace height. To estimate the local bed to wall heat transfer coefficient, some experimental data from CFB boiler and some simple correlations were used. A simple semi-empirical method was proposed to estimate the overall heat transfer coefficient inside the furnace as a function of particle size and suspension density with an accuracy of 21%. Computationally obtained results were compared with the experimental data for CFB unit in a large-scale. It was observed that both bed particle sizes as well as the suspension density significantly influence heat transfer conditions.

 31. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "The impact of bed particle size in heat transfer to membrane walls of supercritical CFB boiler"; Archives of thermodynamics, 35(3), 207-223; (2014);
  [Streszczenie]
 32. Experimental research has been carried out in a supercritical circulating fluidized bed combustor in order to indicate the effect of the bed particle size on bed-to-wall heat transfer coefficient. Bed inventory used were 0.219, 0.246 and 0.411mm Sauter mean particles diameter. The operating parameters of a circulating fluidized bed combustor covered a range from 3.13 to 5.11 m/s for superficial gas velocity, 23.7 to 26.2 kg/(m2s) for the circulation rate of solids, 0.33 for the secondary air fraction and 7500 to 8440 Pa pressure drop. Furthermore, the bed temperature, suspension density and the main parameters of cluster renewal approach were treated as experimental variables along the furnace height. The cluster renewal approach was used in order to predict bed-to wall heat transfer coefficient. A simple semi-empirical method was proposed to estimate the overall heat transfer coefficient inside the furnace as a function of particle size and suspension density. The computationally obtained results were compared with the experimental data of this work.

 33. Błaszczuk A., Nowak W., i inni; "Bed-to-wall heat transfer in a large-scale supercritical CFB bombustor under flue gas recirculation conditions"; 11Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 625-630; (2014);
  [Streszczenie]
 34. In the present work the effect of flue gas recirculation on bed-to-wall heat transfer in a large-scale CFB combustor is investigated. A mechanistic model based on a cluster renewal approach is used in this investigation. The heat transfer mechanism in a CFB combustor has been analysed for a dilute phase and a dense phase conditions above the secondary air injection, where membrane wall surfaces and radiant superheaters are located. Experimental heat transfer studies were conducted on a 1296 [t·h-1] supercritical CFB combustor at the high bed pressure (ca. 7.7 [kPa]), the ratio of secondary air to primary air SA/PA=0.33 and also under flue gas recirculation rate 6.9% using the bed material of mean size in the range of 219 to 246 [mm] (group B). The fluidizing gas velocity and the solid circulation flux varied in the range of 3.89-4.27 [m·s-1] and 23.7-25.6 [kg·(m-2·s-1)], respectively. Furthermore, the bed temperature and the suspension density were regarded as experimental variables along furnace height. The percentage contributions of convection and radiation heat transfer components were estimated. The variation in contributions was depended on the operating conditions i.e. both solid suspension density and bed temperature. During all tests, the average contribution of convection and radiation heat transfer components varied between 29%-45% and 55%-71%, respectively. The results confirmed an increasing trend of the heat transfer coefficient (110-241 [W· (m-2·K-1)] with an increase in average suspension density (1.93-1200 [kg·m-3]).

 35. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Effects of operating conditions on deNOx system efficiency in supercritical circulating fluidized bed boiler"; Journal of Power Technologies, 93(1), s. 1-8; (2013);
  [Streszczenie]
 36. The purpose of this work was to determine the impact of a operating conditions on the deNOx system effciency in a 966 MWth supercritical circulating fluidized bed boiler. Experimental tests were carried out on a full-scale DeNOx system installed in the world’s largest once through supercritical circulating fluidized bed boiler. In this work, the e ects of the following parameters were studied: flue gas temperature inside the separators between 636oC and 845oC, relative  ammonia mass flow over the range 0.22–1.00 and three relative values of O2 concentration (i.e. 0.94, 1.0 and 1.13). The eciency of deNOx system increases (ca. 53%) with increasing relative ammonia mass flow. A maximum DeNOx system eciency (ca. 70%) was achieved at flue gas temperature in the range from 720oC to 790oC. In the case of all unit loads, deNOx system effciency from 36% to 70% was observed and performs a standard emissions relate to permissible concentration of NOx in the flue gas.

 37. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Impact of flue gas recirculation on distributions of temperature and solids concentration inside a large-scale supercritical CFB boiler"; FLUIDIZATION XIV, s.811-818, Noordwijkerhout, The Netherlands, May 26-31; (2013);
 38. Błaszczuk A., Leszczyński J., Nowak W.; "Simulation model of the mass balance in a supercritical circulating fluidized bed combustor"; Powder Technology, vol. 246, pp. 317-326; (2013);
 39. Błaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection inside a upper part of vertical converging air channel using the Schlieren technique"; Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 50, pp. 178-186 ; (2013);
 40. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczynski J.; "Impact of granular matter weight on simulation model behaviour for a supercritical CFB facility in large-scale"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-17; (2013);
 41. Błaszczuk A., Wojna M., Leszczyński J.; "Population balance for modelling of granular mass flows inside a supercritical CFB boiler under conditions of ash staging"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-19; (2013);
 42. Leszczyński J., Szymanek E., Błaszczuk A.; "Sensitivity analysis of granular mass flows in a pilot-scale installation"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-15; (2013);
 43. Błaszczuk A.; "Experimental investigation of natural convection around a vertical flat plate using Schlieren technique"; 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, June 16-20, Lisbon, Portugal; (2013);
 44. Błaszczuk A., Komorowski M., Nowak W.; "Distribution of Solids Concentration and Temperature in the Combustion Chamber of the SC-OTU CFB Boiler"; J.Power Technologies, Vol.92 Iss.1, s. 27-33; (2012);
 45. Błaszczuk A., Nowak W., Jagodzik Sz.; "Heat Transfer to the Walls of Supercritical Circulating Fluidized Bed Boiler"; ENERGETYKA 2012. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, s. 43-44; (2012); str. 43-44
 46. Błaszczuk A., Klajny M., Nalewajka M. et al.; "The Impact of Air Staging on the Temperature Distribution Within Combustion Chamber of Supercritical CFB Boiler"; Proceedings of the XIVth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 415-422; (2012);
 47. Błaszczuk A., Kobyłecki R., Nowak W., Klajny M. i ; "Impact of operating conditions on SO2 capture in a supercritical CFB boiler in Poland"; 18th Fluidization and Particle Processing Symposium, s. 109-112, November 7-8, 2012, Osaka, Japan; (2012); str. 109-112
 48. Błaszczuk A., Nowak W., Klajny M., et al.; "NOx emissions from the 460 MWe supercritical CFB boiler"; 21th Int. Conference on fluidized Bed combustion, June 3-6, Naples, s. 479-486; (2012);
 49. Zabochnicka-Świątek M., Doniecki T., Błaszczuk A., Okoniewska E., ; "Removal of lead and chromium by zeolites synthesized from fly ash"; Proc. 4th International Conference Metals and related substances in drinking water, s. 197-203, Cost action 637, Kristianstad, Sweden 13-15 October 2010; 637; (2010);
 50. Komorowski M., Nalewajka M., Błaszczuk A., Nowak W; "Investigation of Fluidized Bed Combustion of Biomass Mixtures"; Pr.Nauk.IMiUE PŚl.Monografie.Konferencje, s. 11-30; z.25 T.2; (2010); str. 11-30
 51. Błaszczuk A., Komorowski M., Nalewajka M.; "Temperature distribution and pressure fluctuations during biomass combustion in circulating fluidized bed"; Proceedings of the 13th International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 15-24; (2010);
 52. Błaszczuk A., Komorowski M., Nalewajka M.; "Examination of the erosive wear of the boiler membrane panek by means of an infrared detector"; Proceedings of the 13th International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Eds. A.A. Stachel and D. Mikielewicz, s. 447-486; (2010);
 53. Błaszczuk A., Nowak W.; "Optyczne układy pomiarowe wykorzystywane w pomiarach zapylenia gazów spalinowych"; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 34, nr 2, s. 46-55; vol. 34, nr 2; (2009); str. 46-55
 54. Błaszczuk A., Nowak W., Lis D. ; "Optyczne systemy pomiaru zapylenia spalin kotłowych"; 9 Konferencja Naukowo-techniczna POL-EMIS 2008. Aktualne Problemy w Ochronie Powietrza Atmosferycznego. s. 37-40, Karpacz 18-21 czerwca; (2008); str. 37-40
  [Streszczenie]
 55. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pomiarami koncentracji pyłu stosowanymi w energetyce z wykorzystaniem optycznych systemów pomiarowych, w szczególności pyłomierzy optycznych. Omówione zostały również tendencje w rozwoju optycznych systemów pomiarowych, które aktualnie wykorzystywane mogą być w pomiarach koncentracji pyłu w gazach spalinowych. Szczegółowo została opisana budowa i zasada działa pyłomierzy na wybranych przykładach z wyjaśnieniem zasady pomiaru światła rozproszonego podczas dwukrotnego trawersowania przestrzeni pomiarowej kanału spalinowego. Główną uwagę poświęcono również problemom towarzyszącym pomiarom koncentracji pyłu w spalinach kotłowych, z jednoczesnym wskazaniem źródeł błędów, na jakie należy zwracać szczególną uwagę podczas przeprowadzania pomiarów na obiekcie rzeczywistym.

 56. Błaszczuk A., Nowak W.; "Zastosowanie technik smugowych w analizie konwekcji swobodnej w kanale powietrznym"; Environmental Protection Into the Future. Ed. by January Bień, Wojciech Nowak, s. 52-60; (2007);
 57. Błaszczuk A., Nowak W.; "The Analysis of the Flow Around a Cylinder Under Free Convection Conditions"; Turbulence, Vol.12, s. 31-41; (2007);
 58. Błaszczuk A., Nowak W.; "The Analysis of Convective Heat Transfer in the Air Channel System"; Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych.Sympozjum i VII Warsztaty. Materiały. Gdańsk / Wieżyca, s. 1; (2007);
 59. Kępa A., Błaszczuk A.; "Czy uzyskanie emisji 100 mg/m3 w odpylaczu cyklonowym kotła WR jest możliwe?"; Pr. Nauk. IMiUE PŚl.Monografie. Konferencje z.19., s. 107-116; (2007);
 60. Kępa A., Błaszczuk A.; "Czy odpylacze mechaniczne kotłów rusztowych mogą spełnić przyszłe wymagania dotyczące emisji pyłu?"; Instal nr 11 (277), s. 2-5; (2007);
 61. Błaszczuk A., Nowak W.; "Badania eksperymentalne konwekcyjnej wymiany ciepła w zbieżnym kanale powietrznym."; XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy.T.1.Koszalin-Darłówko, s. 189-196; (2007);
 62. Błaszczuk A., Nowak W.; "Analiza opływu poziomego cylindra w warunkach konwekcji swobodnej"; VI Warsztaty. Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Metody numeryczne. Stawiska (koło Kościerzyny) ; (2006);
 63. Błaszczuk A., Błaszczuk J., Nowak W. ; "Studies of the Convective Heat Transfer Around the Horizontal Cylinder in Quasi-Laminar Flows"; Proceedings of the 11th International Symposium of Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Szczecin-Międzyzdroje, s. 459-468; (2006); str. 459-468
 64. Błaszczuk A., Nowak W.; "Wizualizacja propagacji dwutlenku węgla w powietrzu za pomocą techniki Schlieren"; Ochrona powietrza atmosferycznego. Osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle, Praca zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego. Wrocław, s. 19-22; (2006);
 65. Błaszczuk A. ; "Zastosowanie techniki Schlieren w analizie propagacji dwutlenku węgla w powietrzu"; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol.43, Nr 4, s. 116-123; (2006); str. 116-123
 66. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "Zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w technice kotłowej"; IV Konferencja Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie 29 czerwiec – 2 Lipiec, s. 191-202; (2005); str. 191-202
  [Streszczenie]
 67. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z polowymi pomiarami temperatury stosowanymi w energetyce z wykorzystaniem detektorów promieniowania podczerwonego. Główną uwagę poświęcono problemom towarzyszącym pomiarom termowizyjnym, z jednoczesnym wskazaniem źródła błędów, na jakie należy zwracać szczególną uwagę podczas przeprowadzania krytycznej interpretacji zarejestrowanych termogramów

 68. Mirek P., Błaszczuk A., Nowak W.; "Measurement of particle velocity by means of a modulated laser beam"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June, s. 381-388; (2005); str. 381-388
  [Streszczenie]
 69. In this paper the results of experimental studies of particle velocity fields in a free stream are presented. Measurements of particle velocity were carried out by means of a novel laser sheet technique, in which the laser beam was modulated with the help of an electronic modulator. Thanks to that, it was possible to register multiexposure pictures, called specklegrams, which record single particle trajectories in selected areas of the flow. On the basis of this, three components of particle velocity vector can be estimated. The novel algorithm for quantitative analysis of specklegrams was proposed. It consists in using the scanline, which is the searching of the particle trajectories by their rotating and the application of the correlation technique for the determined periodic brightness distribution function

 70. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "The measurement of natural convection by means of modified Schlieren technique"; The 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Heat 2005, 26-30 June, s. 193-200; (2005); str. 193-200
 71. Błaszczuk A., Mirek P., Nowak W.; "Badania eksperymentalne konwekcji swobodnej wokół grzejnika płytowego za pomocą zmodyfikowanego układu Schlieren"; XIX Zjazd Termodynamików, Sopot, 5-8.09.2005, s. 121-122; (2005); str. 121-122
 72. Błaszczuk A., Błaszczuk J., Nowak W. ; "Investigation of Natural Convection around a Horizontal Cylinder using Schlieren Techniques"; 5th International Symposium on Multiphase Flow, Heat Mass Transfer and Energy Conversion ISMF’05, Xian China, 3-6 lipiec ; (2005);
 73. Błaszczuk A., Mirek P.; "Experimental research of the convective heat transfer around the perpendicular plate by means of the flow visualization of techniques"; Proc. of Int. Symp. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, s. 459-468; (2004); str. 459-468
 74. Błaszczuk A., Mirek P.; "Experimental investigation of the convective heat transfer around a perpendicular plate by means of flow visualization techniques"; Archives of thermodynamics, vol.25, s. 73-86; 25; (2004); str. 73-86
 75. Błaszczuk A.; "Optyczne techniki pomiarowe w analizie propagacji zanieczyszczeń gazowych"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, vol. 38, nr 3, s. 83-91; vol. 38, nr 3; (2004); str. 83-91
 76. Błaszczuk A., Mirek P.; "Techniki optyczne w analizie konwekcyjnej wymiany ciepła"; XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kraków, 15-18 czerwiec, s. 119-128; (2004); str. 119-128
 77. Pisarek J., Błaszczuk A.; "Grid techniques in the analysis of gaseous pollutant propagation"; LASER TECHNOLOGY VII: APPLICATIONS OF LASERS Book Series: SPIE Proceedings vol. 5229, s. 309-312; (2003); str. 309-312
 78. Błaszczuk A., Pisarek J.; "Zastosowanie techniki Colour Schlieren do pomiaru współczynnika przejmowania ciepła wzdłuż pionowej płyty w warunkach konwekcji swobodnej"; XVIII Zjazd Termodynamików, Wyd. Polit. Warszawskiej, Prace Naukowe, Konferencje, z. 22, s. 22, Muszyna Złockie 02-07 wrzesień, s. 115-122; (2002);
 79. Błaszczuk A.; "Application of optical methods to the convective heat transfer measurements"; IX Internationales Symposium nt. Wärmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen, Międzyzdroje 12-15 wrzesień, s. 47-54; (2002);
 80. Pisarek J., Błaszczuk A.; "Techniki siatkowe w analizie propagacji zanieczyszczeń gazowych"; 7 Sympozjum Techniki Laserowej, Świnoujście, 23-27 wrzesień ; (2002);
 81. Błaszczuk A.; "Nowe możliwości technik smugowych w wizualizacji przepływów konwekcyjnych"; XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Szczyrk 03-06 wrzesień, s. 59-66; (2001);
 82. Pisarek J., Błaszczuk A., Wojciechowski A.; "Techniki rastrowe w badaniach plazmy"; Materiały Sympozjum.Optoelektronika 2001. Warszawa, s.171 (abstract); (2001);
 83. Błaszczuk A., Pisarek J., Mirek P., Kulak M. ; "Visualization of the Convective Heat Transfer by Means Modified Kihm's Method and Schlieren Technique"; Proc. of Int. Symp. Wärmeaustausch und Erneuerbare Energiequellen. VIII Internationales Symposium. Tagungsmaterialen. Szczecin, s. 63-70; (2000); str. 63-70
 84. Pisarek J., Błaszczuk A., Wojciechowski A.; "Application of speckle phtography in plasma diagnostic"; 19th Symposium on Plasma Physics and Technology, Praga; (2000);
 85. Nowak W., Błaszczuk A., Kulak M.; "Wpływ dwutlenku siarki na zdrowie człowieka"; V Ogólnopolska Sesja Naukowa.IX Częstochowskie Forum Ekologiczne. s. 253-255; (1998);
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr