1. De Fusco L., Defoort F., Rajczyk R., Jeanmart H.; "Ash Characterization of Four Residual Wood Fuels in a 100 kWth Circulating Fluidized Bed Reactor Including the Use of Kaolin and Halloysite Additives, "; Energy & Fuels; 30; (2016); str. 8304–8315
 2. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 1. The mathematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions"; Fuel Processing Technology; Vol. 137; (2015); str. 66-74
 3. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmosphere"; Fuel Processing Technology; Vol. 139; (2015); str. 73-85
 4. Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W.; "Model Research of Gas Emissions From Lignite and Biomass Co-Combustion in a Large Scale CFB Boiler"; Chemical and Process Engineering; 35; (2014); str. 217-231
 5. Markiewicz D., Ochodek T., Kolonicny J., Rajczyk R; "Suche odsiarczanie spalin za pomocą wapna palonego oraz wapienia na stanowisku pilotowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Przemysł Chemiczny; 10; (2014); str. 1754-1757
 6. Markiewicz M., Rajczyk R., Szymanek A.; "Jednoczesne zastosowanie Ca(OH)2 oraz wapienia w suchym procesie odsiarczania spalin w skali przemysłowej w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną "; Przemysł Chemiczny; 11; (2014);
 7. Rajczyk R., Bień J.D. et al.; "Co-Combustion of Municipal Sewage Sludge and Hard Coal on Fluidized Bed Boiler WF-6"; Archives of Environmental Protection; vol 40 (issue3); (2014); str. 101-114
 8. Krzywanski J., Rajczyk R., et al; "Gas emissions from a large scale circulating fluidized bed boilers burning lignite and biomass"; Fuel Processing Technology; 116; (2013); str. 27-34
 1. Bednarek M., Rajczyk R.; "Spalanie i współspalanie biomasy stałej w energetyce"; Energia i Budynek, nr 9; (2011);
 1. Rajczyk R; "Egzotyczna biomasa zdobywa polski rynek"; Magazyn Biomasa; 4(11); (2015); str. 8-14
 2. Rajczyk R., Srokosz K.; "Wybrane zagadnienia spalania i współspalania biomasy stałej w energetyce i ciepłownictwie"; Paliwa i Energetyka; 3; (2013); str. 60-62
 3. Rajczyk R; "Spalanie dedykowane, a współspalanie biomasy"; Nowa Energia; 6(30); (2012); str. 29-32
 4. Rajczyk R., Mirek P., Walkowiak R., Nowak W.; "Operational experience in the material department (PGE GiEK) of the Turow power plant"; VGB Powertech International Journal for Electricity and Heat Generation; 9; (2011); str. 90-93
 1. Rajczyk R.; "Współspalanie biomasy stałej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Wyd. Politechniki Częstochowskiej; seria Monografie nr 327; (2017);
 1. Krzywański J, Błaszczuk A, Czakiert T, Rajczyk R; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions From CFBC in air And Oxy-fuel Conditions"; 11th Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 619-624; (2014);
 2. Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W.; "Model Research of Coal and Biomass Co-Combustion in a Large Scale Circulating Fluidized Bed Boiler"; Proc of The 37th Int Tech Conference on Clean Coal & Fuel Systems; (2012);
 3. Bień J.D., Rajczyk R., Nowak W.; "Kinetic study of Polish lignite coal gasification with carbon dioxide bt thermogravimetric analysis"; 21st Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion; (2012); str. 767-774
 4. Czakiert T., Sekret R., Muskala W., Rajczyk R., Nowak W. ; "Investigations of Unbalanced Fuel Feed on CFB Boiler Operation"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 589-594
 5. Rajczyk R., Nowak W.; "Pierwiastki śladowe w węglach i biomasie."; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowiek; (2005); str. 156-161
 6. Rajczyk R., Lis P., Nowak W. ; "Integracja koncepcji projektowych energooszczędnego, ekologicznego i inteligentnego budynku "; Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego, Częstochowa; (2003); str. 197-203
 7. Nowak W., Rajczyk R., Lis P.; "Integracja koncepcji projektowych energooszczędnego, ekologicznego i inteligentnego budynku"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego” Częstochowa 25 kwietnia 2003. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochow; (2003); str. 197-203
 1. Bień J.D., Rajczyk R., Palka H. Pogodziński A. Smo; "Doświadczenia ze współspalania komunalnych osadów ściekowych w kotle fluidalnym z warstwą pęcherzykową"; IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Metody Zagospodarowania osadów ściekowych"; Starachowice, 11-12 lutego; (2013); str. 47-56
 2. Rajczyk R.; "Efekty współspalania biomasy na kotle z CWF 261MWe"; Materiały konferencyjne II Forum Paliw Alternatywnych; (2012); str. 63-76
 3. Rajczyk R., Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne spalania biomasy w kotłach fluidalnych. Problemy eksploatacyjne podczas współspalania oraz metody ich przezwyciężania. "; Konferencja "Energia z biomasy – perspektywy rozwoju, wytwarzanie, implementacja w praktyce", Warszawa 24 marca; (2011);
 4. Rajczyk R., Nowak W. ; "Spalanie biomasy w technologii fluidalnej"; Konferencja "Forum Spalania Biomasy", Częstochowa 20-21 kwietnia ; (2011);
 5. Nowak W., Rajczyk R., Lis P.; "Energooszczędność, ekologiczność i inteligencja budynku w zintegrowanej koncepcji projektowej"; I Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej”. Częstochowa-Podlesice 26-28.09.2005. Częstochowa. Wydawnictwo na płycie CDz załączonym zbiorem streszczeń; (2005);
 6. Rajczyk R., Nowak W.; "Emisja zanieczyszczeń (w tym PM 2,5 i PM 10) ze współspalania odpadów w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej."; Fluidalne spalanie paliw w energetyce; (2004); str. 234-241
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Rajczyk R.; "Współspalanie biomasy stałej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Wyd. Politechniki Częstochowskiej; seria Monografie nr 327; (2017);
 2. De Fusco L., Defoort F., Rajczyk R., Jeanmart H.; "Ash Characterization of Four Residual Wood Fuels in a 100 kWth Circulating Fluidized Bed Reactor Including the Use of Kaolin and Halloysite Additives, "; Energy & Fuels; 30; (2016); str. 8304–8315
 3. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 1. The mathematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions"; Fuel Processing Technology; Vol. 137; (2015); str. 66-74
 4. Rajczyk R; "Egzotyczna biomasa zdobywa polski rynek"; Magazyn Biomasa; 4(11); (2015); str. 8-14
 5. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmosphere"; Fuel Processing Technology; Vol. 139; (2015); str. 73-85
 6. Krzywański J, Błaszczuk A, Czakiert T, Rajczyk R; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions From CFBC in air And Oxy-fuel Conditions"; 11th Conference on Fluidized Bed Technology, May 14-17, Beijing, China, 619-624; (2014);
 7. Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W.; "Model Research of Gas Emissions From Lignite and Biomass Co-Combustion in a Large Scale CFB Boiler"; Chemical and Process Engineering; 35; (2014); str. 217-231
 8. Markiewicz D., Ochodek T., Kolonicny J., Rajczyk R; "Suche odsiarczanie spalin za pomocą wapna palonego oraz wapienia na stanowisku pilotowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Przemysł Chemiczny; 10; (2014); str. 1754-1757
 9. Markiewicz M., Rajczyk R., Szymanek A.; "Jednoczesne zastosowanie Ca(OH)2 oraz wapienia w suchym procesie odsiarczania spalin w skali przemysłowej w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną "; Przemysł Chemiczny; 11; (2014);
 10. Rajczyk R., Bień J.D. et al.; "Co-Combustion of Municipal Sewage Sludge and Hard Coal on Fluidized Bed Boiler WF-6"; Archives of Environmental Protection; vol 40 (issue3); (2014); str. 101-114
 11. Bień J.D., Rajczyk R., Palka H. Pogodziński A. Smo; "Doświadczenia ze współspalania komunalnych osadów ściekowych w kotle fluidalnym z warstwą pęcherzykową"; IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Metody Zagospodarowania osadów ściekowych"; Starachowice, 11-12 lutego; (2013); str. 47-56
 12. Krzywanski J., Rajczyk R., et al; "Gas emissions from a large scale circulating fluidized bed boilers burning lignite and biomass"; Fuel Processing Technology; 116; (2013); str. 27-34
 13. Rajczyk R., Srokosz K.; "Wybrane zagadnienia spalania i współspalania biomasy stałej w energetyce i ciepłownictwie"; Paliwa i Energetyka; 3; (2013); str. 60-62
 14. Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W.; "Model Research of Coal and Biomass Co-Combustion in a Large Scale Circulating Fluidized Bed Boiler"; Proc of The 37th Int Tech Conference on Clean Coal & Fuel Systems; (2012);
 15. Rajczyk R.; "Efekty współspalania biomasy na kotle z CWF 261MWe"; Materiały konferencyjne II Forum Paliw Alternatywnych; (2012); str. 63-76
 16. Bień J.D., Rajczyk R., Nowak W.; "Kinetic study of Polish lignite coal gasification with carbon dioxide bt thermogravimetric analysis"; 21st Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion; (2012); str. 767-774
 17. Rajczyk R; "Spalanie dedykowane, a współspalanie biomasy"; Nowa Energia; 6(30); (2012); str. 29-32
 18. Rajczyk R., Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne spalania biomasy w kotłach fluidalnych. Problemy eksploatacyjne podczas współspalania oraz metody ich przezwyciężania. "; Konferencja "Energia z biomasy – perspektywy rozwoju, wytwarzanie, implementacja w praktyce", Warszawa 24 marca; (2011);
 19. Rajczyk R., Nowak W. ; "Spalanie biomasy w technologii fluidalnej"; Konferencja "Forum Spalania Biomasy", Częstochowa 20-21 kwietnia ; (2011);
 20. Rajczyk R., Mirek P., Walkowiak R., Nowak W.; "Operational experience in the material department (PGE GiEK) of the Turow power plant"; VGB Powertech International Journal for Electricity and Heat Generation; 9; (2011); str. 90-93
 21. Bednarek M., Rajczyk R.; "Spalanie i współspalanie biomasy stałej w energetyce"; Energia i Budynek, nr 9; (2011);
 22. Muskała W., Krzywański J., Rajczyk R., Cecerko M., Kierzkowski B., Nowak W., Gajewski W. ; "Investigation of erosion in CFB boilers"; Rynek Energii 2(87), s. 97-102; (2010);
 23. Walkowiak R., Bieniek R., Rajczyk R; "Operating experience in the Turow Power Plant"; VGB Power Tech GmbH; ISBN 978-3-86875-347-9; (2010);
 24. Muskała W., Wójcik M., Rajczyk R., Nowak W.; "Investigation of Erosion in CFB Boilers due To Application of Fly Ash Based Sorbents, "; The 35th International Technical Conference on Clean Coal&Fuel Systems; (2010);
 25. Muskała W., Krzywański J., Rajczyk R., Cecerko M., Kierzkowski W., Nowak W., Gajewski W.; "Badania erozji w kotłach CFB"; Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009, Szczyrk, 13 – 15 października; (2009);
 26. Rajczyk R; "Problemy eksploatacyjne kotłów energetycznych spalających i współspalających biomasę"; Nowoczesne Technologie Spalania Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie; (2009);
 27. Czakiert T., Sekret R., Muskala W., Rajczyk R., Nowak W. ; "Investigations of Unbalanced Fuel Feed on CFB Boiler Operation"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 589-594
 28. Rajczyk R., Nowak W. ; "PM2,5 and PM10 emission from biomass combustion in the circulating fluidized bed"; Circulating Fluidized Bed Technology IX, s. 949-954 ; CFB 9; (2008);
 29. Bień J.D., Bień B., Rajczyk R., Nowak W.; "Możliwości pozyskania biomasy i wykorzystania wybranych obiektów rolno-przemysłowych w rejonie Dolnego Slaska do produkcji zielonej energii "; "Environmental protection into the future" Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2007); str. 107-116
 30. Sekret R., Muskała W., Krzywański J., Rajczyk R., Nowak W. , Walkowiak R. ; "Analiza możliwości wykorzystania biomasy w kotłach fluidalnych do produkcji elektryczności w BOT Elektrownia Turów S.A."; Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery 132, s.237-246 ; (2007);
 31. Nowak W., Rajczyk R., Lis P.; "Energooszczędność, ekologiczność i inteligencja budynku w zintegrowanej koncepcji projektowej"; I Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej”. Częstochowa-Podlesice 26-28.09.2005. Częstochowa. Wydawnictwo na płycie CDz załączonym zbiorem streszczeń; (2005);
 32. Rajczyk R., Nowak W. ; "PM10 and PM2,5 emission from biomass combustion"; Konferencja naukowo-techniczna "Wastes & Biomass Combustion & Co-combustion". Wrocław, 16-17.11; (2005);
 33. Rajczyk R., Nowak W.; "Pierwiastki śladowe w węglach i biomasie."; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowiek; (2005); str. 156-161
 34. Rajczyk R., Nowak W. ; "Emisja cząstek PM2,5 i PM10 przy spalaniu odpadów w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej "; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Ustroń; (2004);
  [Streszczenie]
 35. Rajczyk R., Nowak W.; "Emisja zanieczyszczeń (w tym PM2,5 i PM10) ze współspalania odpadów w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia; (2004); str. 234-241
 36. Rajczyk R., Nowak W.; "Emisja zanieczyszczeń (w tym PM 2,5 i PM 10) ze współspalania odpadów w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej."; Fluidalne spalanie paliw w energetyce; (2004); str. 234-241
 37. Rajczyk R., Kobyłecki R., Klajny T.K., Nowak W. ; "Emisja pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10 w procesie spalania biomasy w cyrkulacyjne warstwie fluidalnej "; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa; (2003); str. 279-283
 38. Kobyłecki R., Rajczyk R., Nowak W., Ohira K., Ito I., Fujiwara W., Horio M ; "Oczyszczanie popiołów lotnych z dioksyn poprzez spalanie ich w warstwie fluidalnej "; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa; (2003); str. 576-582
 39. Nowak W., Kobyłecki R., Klajny T.K., Rajczyk R. ; "Energetyczne wykorzystanie biomasy i paliw alternatywnych "; Nowe spojrzenie na osady ściekowe – odnawialne źródła energii, Częstochowa; (2003); str. 365-381
 40. Rajczyk R., Lis P., Nowak W. ; "Integracja koncepcji projektowych energooszczędnego, ekologicznego i inteligentnego budynku "; Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego, Częstochowa; (2003); str. 197-203
 41. Rajczyk R., Nowak W. ; "Integracja konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii w budynku hybrydowym "; Nowe spojrzenie na osady ściekowe – odnawialne źródła energii, Częstochowa; (2003); str. 501-507
 42. Nowak W., Rajczyk R., Lis P.; "Integracja koncepcji projektowych energooszczędnego, ekologicznego i inteligentnego budynku"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego” Częstochowa 25 kwietnia 2003. Częstochowa Wydawnictwo Politechniki Częstochow; (2003); str. 197-203
 43. Janosz-Rajczyk M., Rajczyk R.; "Nauczanie na kierunkach inżynieria i ochrona środowiska"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne: Perspektywy i zadania edukacji ekologicznej w XXI wieku; (2002); str. 16-19
 44. Janosz-Rajczyk M., Rajczyk R. ; "Oczyszczanie ścieków a zdrowie człowieka "; V Ogólnopolska Sesja Naukowa „Środowisko a zdrowie”, IX Częstochowskie Forum Ekologiczne, Częstochowa - Jasna Góra; (1998); str. 249-252
  [Streszczenie]
 45. Janosz-Rajczyk M., Rajczyk R.; "Oczyszczanie ścieków a zdrowie człowieka"; Wydawnictwo Agencja Autorska OFFMAX s.c. Częstochowa-Jasna Góra, V ogólnopolska sesja naukowa „Środowisko a zdrowie”, IX Częstochowskie Forum Ekologiczne; (1998); str. 249-252
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr