1. Thorne R.J., Bouman E.A., (...) Czakiert T. (...) ; "Environmental Impacts of a Chemical Looping Combustion Power Plant"; International Journal of Greenhouse Gas Control; Vol. 86; (2019); str. 101-111
 2. Krzywanski J., Czakiert T., Shimizu T., ...; "NOX Emissions from Regenerator of Calcium Looping Process"; Energy & Fuels; Vol. 32; (2018); str. 6355-6362
 3. Krzywanski J., Zylka A., Czakiert T., ... Nowak W.; "A 1.5D Model of a Complex Geometry Laboratory Scale Fluidized Bed CLC Equipment"; Powder Technology, Vol. 316; (2017); str. 592-598
 4. Adamczyk W.P., Kozolub P. ...Czakiert T., Wecel G.; "Numerical Approach for Modeling Particle Transport Phenomena in a Closed Loop of a Circulating Fluidized Bed"; Particuology, Vol. 29; (2016); str. 69-79
 5. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 1. The mathematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions"; Fuel Processing Technology; Vol. 137; (2015); str. 66-74
 6. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmosphere"; Fuel Processing Technology; Vol. 139; (2015); str. 73-85
 7. Adamczyk W, Kozolub P, ... Bialecki R, Czakiert T; "Modeling Oxy-Fuel Combustion in a 3D Circulating Fluidized Bed Using the Hybrid Euler-Lagrange Approach"; Applied Thermal Engineering; Vol. 71; (2014); str. 266-275
 8. Adamczyk W, Klimanek A, Bialecki R, ... Czakiert T; "Comparison of the Standard Euler–Euler and Hybrid Euler–Lagrange Approaches for Modeling Particle Transport in a Pilot-Scale Circulating Fluidized Bed"; Particuology; Vol. 15; (2014); str. 129-13
 9. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "The Effect of Oxygen Staging on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Chemical and Process Engineering; Vol. 35, No. 4; (2014); str. 489-496
 10. Czakiert T., Muskala W., (...) Nowak W.; "Combustible Matter Conversion in an Oxy-fuel Circulating Fluidized-Bed (CFB) Environment"; Energy&Fuels; Vol. 26; (2012); str. 5437-5445
 11. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Nowak W. ; "Modelling of CO2, CO, SO2, O2 and NOX Emissions from the Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed"; Fuel Processing Technology; Vol. 92; (2011); str. 590-596
 12. Muskala W., Krzywanski J., Czakiert T., Nowak W. ; "The Research of CFB Boiler Operation for Oxygen-Enhanced Dried Lignite Combustion"; Rynek Energii; nr 1; (2011); str. 172-176
 13. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Sekret R., Nowak W. ; "Modeling of Solid Fuels Combustion in Oxygen-Enriched Atmosphere in Circulating Fluidized Bed Boiler – Part I. The mathematical model of fuel combustion in oxygen-enriched CFB environment"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 290-295
 14. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Sekret R., Nowak W. ; "Modeling of Solid Fuels Combustion in Oxygen-Enriched Atmosphere in Circulating Fluidized Bed Boiler – Part II. Numerical simulations of heat transfer and gaseous pollutants emissions associated with coal combustion in O2/CO2 and O2/N2 atmospheres e"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 364-368
 15. Czakiert T., Sztekler K., Karski S., Markiewicz D., Nowak W. ; "Oxy-fuel circulating fluidized bed combustion in a small pilot-scale test rig"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 1617-1623
 16. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Fuel Conversion from Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed"; Fuel Processing Technology; Vol. 87; (2006); str. 531-538
 17. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Badania doświadczalne fluidalnego spalania węgla brunatnego w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Inżynieria Chemiczna i Procesowa; tom 26, nr 4; (2005); str. 831-845
 1. Idziak K., Czakiert T. ... Krzywański J., Nowak W.; "Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu"; Rynek Energii; 1; (2019); str. 82-86
 2. Bień J.D., Bień B., Czakiert T.; "Doświadczenia z tlenowego współspalania osadów ściekowych z węglem w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Proceedings of ECOpole; Vol. 12, No. 2; (2018); str. 433-442
 3. Czakiert T.; "Stan rozwoju technologii spalania tlenowego"; Rynek Energii; 6; (2017); str. 60-64
 4. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., .., Nowak W.; "Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej"; Rynek Energii; 6; (2017); str. 65-72
 5. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 1; (2016); str. 75-79
 6. Krzywanski J., Czakiert T. ... Nowak W., Pacyna J.; "Emissions of CO2, CO, NOX and N2O from Dried Lignite Combustion in Oxygen-Enriched O2/CO2 Atmospheres in a Circulating Fluidized Bed Boiler"; Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 132; (2016); str. 71-85
 7. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 6; (2015); str. 35-40
 8. Jankowska S., Czakiert T., (...), Nowak W.; "The Influence of Flow Rate of the Gas in the Combustion Chamber on Oxy-Combustion Process of Coal in Atmospheric Furnace with Circulating Fluidized Bed"; Archivum Combustionis; Vol. 35, No. 1; (2015); str. 41-50
 9. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe w układach z kotłami PC, CFB i PCFB"; Energetyka; 11; (2013); str. 787-790
 10. Czakiert T., Borecki P., (...), Nowak W.; "Analiza procesu współspalania węgla i peletów ze słomy w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej w skali pilotowej"; Archiwum Spalania; vol. 12, nr 3; (2012); str. 127-135
 11. Czakiert T., Nowak W., Bis Z. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych tlenem kierunkiem rozwoju dla kotłów CWF"; Energetyka; nr 10; (2008); str. 713-718
 12. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Energetyka; nr 10; (2008); str. 669-671
 13. Nowak W., Czakiert T. ; "Spalanie węgla w tlenie"; Karbo; nr 2; (2007); str. 103-108
 1. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie paliw stałych w pętli chemicznej – Polsko-Norweski Projekt Badawczy"; Nowa Energia; vol. 62, nr 2; (2018); str. 58-60
 2. Jankowska S., Czakiert T., Nowak W.; "Wpływ koncentracji materiału warstwy fluidalnej na proces oxy-spalania węgla w atmosferycznym palenisku CWF"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 3. Czakiert T.; "Instalacja pilotowa „oxy-fuel cfb” o mocy 0,1MWt"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 4. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – Projekt Strategiczny NCBR"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 102-104
 5. Jankowska S., Czakiert T., ... Nowak W.; "Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w procesie spalania tlenowego w CWF"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 106
 6. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – półmetek prac w Projekcie Strategicznym NCBiR"; Nowa Energia; vol. 29, nr 5; (2012); str. 58-59
 7. Czakiert T., Nowak W., Andrzejczyk M. ; "Badania emisji zanieczyszczeń z kotła CWF 235 MWe"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t. 5, nr 1; (2002); str. 91-97
 1. Czakiert T.; "Spalanie paliw stałych w układach z pętlą chemiczną"; Monografia, nr 351, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2019);
 2. Czakiert T.; "Od spalania tlenowego do konwersji energii w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 3; (2016); str. 35-47
 3. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numeryczne modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej z zastosowaniem kodu komputerowego CeSFaMB"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 17; (2016); str. 220-234
 4. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., ... Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne z zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 18; (2016); str. 235-248
 5. Nowak W., Ściążko M., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2015);
 6. Czakiert T., Jankowska S., Krawczyk G ... Nowak W.; "Spalanie tlenowe paliw stałych w palenisku atmosferycznym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną – doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB"; Monografia pod red. W. Nowaka, M. Ściążko i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, rozdz. 1; (2015); str. 9-41
 7. Nowak W., Chorowski M., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Produkcja tlenu na potrzeby spalania tlenowego"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2014);
 8. Czakiert T.; "Tlenowe spalanie węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Monografia, nr 282, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2013);
 9. Nowak W., Rybak W., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2013);
 10. Czakiert T.; "Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych"; Monografia pod red. W. Nowaka i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 6; (2012); str. 102-118
 11. Nowak W., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2012);
 12. Nowak W., Czakiert T. ; "Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen"; Książka pod red. J. Talera: Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach energetycznych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; rozdz. 2.3; (2011); str. 97-116
 13. Czakiert T., Nowak W. ; "Mechanizm i kinetyka spalania w modyfikowanych atmosferach gazowych"; Monografia pod red. W. Nowaka i M. Pronobisa: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 2.3; (2010); str. 48-60
 14. Czakiert T., Nowak W., Karski S. ; "Fluidalne spalanie w modyfikowanych atmosferach gazowych"; Monografia pod red. W. Nowaka i M. Pronobisa: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 2.4; (2010); str. 61-77
 1. Czakiert T., Idziak K., Krzywanski J.,... Nowak W.; "Investigations on Solid Fuels Combustion in Chemical-Looping Fluidized-Bed System"; Proc. of the Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute, Cracow, Poland, September 6-7; (2018); str. 139-141
 2. Krzywanski J., Shimizu T., Czakiert T.,.. Nowak W.; "Fuzzy Logic-based Model of NOX Emissions from Regenerator of Calcium Looping Process"; Proc. of the Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute, Cracow, Poland, September 6-7; (2018); str. 179-181
 3. Idziak K., Czakiert T., Krzywanski J.,... Nowak W.; "Studies on Solids Flow in a Cold Model of Dual-Fluidized Bed Reactor for Chemical Looping Combustion of Solid Fuels"; Proc. of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice, Poland, September 18-21; (2018); str. 69-77
 4. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numerical Simulations of CuO-based Oxygen Carrier CLC by the Use of CeSFaMB the 4th Generation"; Proc. of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice, Poland, September 18-21; (2018); str. 251-263
 5. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numerical Simulations of Fluidization Dynamics in a Hot Model of a CLC Process"; E3S Web of Conferences; Vol. 13; (2017); str. 1-9
 6. Idziak K., (...) Czakiert T., Nowak W.; "Emissions of NOX and SOX from Fluidized-Bed Chemical-Looping Combustion of Solid-Fuel (FB-CLC-SF) with Ilmenite as an Oxygen Carrier"; Proc. of the 8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, Croatia, April 18-21; (2017); str. 1769-1774
 7. Zylka A., (...) Czakiert T., Nowak W.; "A 1.5D Model for the Chemical Looping Combustion System with Ilmenite"; Proc. of the 8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, Croatia, April 18-21; (2017); str. 1785-1790
 8. Czakiert T., Zuwala J., Lasek J.; "Oxy-Fuel Combustion: The State of the Art"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 35-45
 9. Czakiert T., Kulicki K., (...) Nowak W.; "Experiences from the Operation of a Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels Test Rig"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 1045-1046
 10. Krzywanski J., Czakiert T., (...) Nowak W.; "Modeling of Solid Fuels Combustion in a Complex Geometry CLC Equipment"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 965-972
 11. Idziak K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion of Solid-Fuel"; Abstracts of the International Conference of Environmental Biotechnology, Czestochowa, Poland, December 12; (2017); str. 19
 12. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "The CeSFaMB Simulator in Modeling of CLC Process"; Abstracts of the International Conference of Environmental Biotechnology, Czestochowa, Poland, December 12; (2017); str. 37
 13. Czakiert T., Kulicki K., ..., Nowak W.; "First Experience in Operation of Cold Model of FB-CLC-SF (Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels) Facility"; [in:] Chaouki J., Berruti F., Bi X., Cocco R. (Eds.) Fluidization XV, ECI Symposium Series, 2016, pp. 29, Proc. of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016);
 14. Krzywanski J., Zylka A., Czakiert T., ... Nowak W.; "A 1.5D Model of a Complex Geometry Laboratory Scale Fluidized Bed CLC Equipment"; Abstracts of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016); str. 30
 15. Kulicki K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Flow Conditions on the Chemical Looping Combustion Fluidized Bed Facility"; Proc. of the 41st International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, Florida, USA, June 5-9; (2016); str. 24-35
 16. Czakiert T., Nowak W.; "Polish National Strategic Program on Oxy-Fuel Combustion – 5 Years of Studies and Investigations"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 301-306
 17. Krzywanski J., Czakiert T., (…), Souza-Santos M.L.; "Experience in Modelling of Oxygen-Enriched Combustion in a CFB Boiler"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 1125-1134
 18. Jankowska S., Czakiert T., (…), Nowak W.; "Nitrogen Conversion of Brown Coal during Combustion in Oxy-CFB Environment"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 488-495
 19. Czakiert T., Andrzejczyk M., ... , Nowak W.; "The Influence of Gas Staging during Oxy-Fuel Combustion under CFB Conditions"; Proc. of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17; (2014); str. 803-808
 20. Krzywanski J., Blaszczuk A., Czakiert T., ...; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions from CFBC in Air and Oxy-Fuel Conditions"; Proc. of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17; (2014); str. 619-624
 21. Nowak W., Czakiert T.; "Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych"; Mat. XII Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2014 – Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 21-24 października; (2014); str. 756-770
 22. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "Wpływ warunków przepływowych w atmosferycznym palenisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną na przebieg procesu tlenowego spalania węgla"; Mat. VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Energetyka 2014, Wrocław, 5-7 listopada; (2014); str. 383-394
 23. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Excess Oxygen on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Abstracts of the 3rd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Leon, Spain, September 9-13; (2013);
 24. Krawczyk G., Czakiert T., Muskała W., Borecki P., ; "Konwersja siarki we fluidalnym spalaniu tlenowym"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 162-163
 25. Jankowska S., Czakiert T., Muskała W., Borecki P.,; "Konwersja azotu w procesie spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 168-169
 26. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Oxygen Concentration on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 495-502
 27. Adamczyk W., Bialecki R., Klimanek A., Czakiert T.; "Modelling of Particle Transport Phenomena in CFB Using Dense Discrete Phase Model"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 994-1001
 28. Adamczyk W., Bialecki R., Klimanek A., Czakiert T.; "Modeling of the Combustion Process in CFB Using Combination of Lagrangian and Euler-Euler Models"; Proc. of the 11th International Conference on Combustion and Energy Utilization, Coimbra, Portugal, May 9-13; (2012);
 29. Muskala W., Krzywanski J., Czakiert T., Nowak W.; "The Research of CFB Boiler Operation for Oxygen Enhanced Dried Lignite Combustion"; Proc. of the 10th International Conference on Circulating Fluidized Beds and Fluidization Technology, Sunriver, Oregon, USA, May 1-5; (2011); str. 473-480
 30. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Experience of Operating a Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Test Rig"; Abstracts of the 2nd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Yeppoon, Queensland, Australia, September 12-16; (2011);
 31. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Nowak W. ; "Warunki pracy kotła CFB spalającego węgiel brunatny w atmosferach wzbogaconych w tlen"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2010 – Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 19-22 października; (2010); str. 293-305
 32. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Facility Operation Experience"; Proc. of the 10th China-Japan Symposium on Fluidization, Tokyo, Japan, November 17-19; (2010); str. 148-153
 33. Czakiert T., Nowak W. ; "Kinetics of Coal Char Combustion under Oxygen-Enhanced Conditions"; Proc. of the 4th European Combustion Meeting, Vienna, Austria, April 14-17; (2009);
 34. Czakiert T., Nowak W. ; "Kinetics of Coal Char Combustion in Oxygen-Enriched Environment"; Proc. of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi’an, China, May 18-20; (2009); str. 618-623
 35. Mirek P., Czakiert T., Nowak W. ; "NOx Emission Reduction by the Optimization of the Primary Air Distribution in the 235MWe CFB Boiler"; Proc. of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi’an, China, May 18-20; (2009); str. 162-166
 36. Czakiert T., Karski S., Sztekler S., Markiewicz D., Mirek P., Andrzejczyk M., Nowak W. ; "Operating Experience with a 0.1MWth OxyFuel-CFB Test Rig"; Abstracts of the 1st IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Cottbus, Germany, September 8-11; (2009);
 37. Czakiert T., Sekret R., Muskala W., Rajczyk R., Nowak W. ; "Investigations of Unbalanced Fuel Feed on CFB Boiler Operation"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 589-594
 38. Sekret R., Andrzejczyk M., Czakiert T., Muskala W., Nowak W., Walkowiak R., Jablonski J., Wyszynski J. ; "Investigation of the Vortex Finder Operation of 670 T/HR CFB Boilers"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 963-968
 39. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk, 19-21 maja; (2008); str. 177-178
 40. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Modelowanie procesu spalania w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk, 19-21 maja; (2008); str. 175-176
 41. Nowak W., Klajny T., Krzywanski J., Czakiert T. ; "Mechanism of coal combustion in oxygen enhanced conditions"; Proc. of the 20th International Symposium on Chemical Reaction Engineering, Kyoto, Japan, September 7-10; (2008); str. 410-411
 42. Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Oxygen-Enriched Atmosphere Combustion in Circulating Fluidised Bed Boilers"; Proc. of the 8th International Symposium – Efektivni Energetika VIII, Solden, Austria, April 15-21; (2007); str. 1-7
 43. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Fluidized Bed Combustion in Oxygen-Enriched Conditions"; Proc. of the 19th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Vienna, Austria, May 21-24; (2006);
 44. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Wpływ atmosfery wzbogaconej tlenem na emisję NOX z procesu fluidalnego spalania w warstwie cyrkulacyjnej"; Mat. X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2006, Bielsko-Biała, 12-14 czerwca; (2006); str. 103-109
 45. Czakiert T., Bis Z., Nowak W. ; "Organizacja spalania w atmosferach modyfikowanych tlenem w kotłach fluidalnych z warstwą cyrkulacyjną"; Mat. V Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk, 20-22 września; (2006);
 46. Czakiert T., Bis Z., Nowak W. ; "Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w procesach spalania węgli w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Mat. V Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21 października; (2006); str. 17-25
 47. Czakiert T., Kobylecki R., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Oxy-Combustion in CFB Conditions"; Proc. of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hangzhou, China, May 10-13; (2005); str. 447-454
 48. Czakiert T., Kobylecki R., Bis Z., Nowak W. ; "Oxy-Fuel Combustion"; Proc. of the 2nd International Conference on Contemprorary Problems of Thermal Engineering, Ustron, Poland, June 21-25; (2004); str. 75-82
 49. Czakiert T., Nowak W., Muskala W. ; "CFB Oxy-Combustion"; Work-in-Progress Abstracts of the 11th International Conference on Fluidization, Isle of Ischia, Italy, May 9-13; (2004); str. 12
 50. Czakiert T., Nowak W., Muskala W. ; "Emissions from the Circulating Fluidized Bed Oxygen-Enriched Combustion of Brown Coal"; Abstracts of the 17th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Jacksonville, Florida, USA, May 18-21; (2003); str. 11
 51. Czakiert T., Nowak W. ; "Oxygen-Enriched Coal Combustion in the Circulating Fluidized Bed"; Proc. of the 18th International Symposium on Combustion Processes, Ustron, Poland, September 2-5; (2003); str. 30
 52. Czakiert T., Nowak W. ; "Particle Flow Behaviour in Large-Scale Circulating Fluidized Bed Combustor"; Proc. of the 3rd International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002, Baranow Sandomierski, Poland, June 24-27; (2002); str. 273-278
 53. Nowak W., Sekret R., Muskala W., Czakiert T., Andrzejczyk M., Walkowiak R., Jablonski J. ; "Study on Emissions from the 235 MWe CFB Boiler"; Proc. of the 3rd International Scientific Conference - Air Protection in Theory & Applications, Szczyrk, Poland, May 30 - June 01; Vol. 1; (2000); str. 87-88
 1. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Mat. IV Konferencji Naukowo-Technicznej Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 12-14 października; (2016); str. 31
 2. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – osiągnięcia w Projekcie Strategicznym NCBR"; Mat. XXII Konferencji – Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września; (2014); str. 175-181
 3. Nowak W., Czakiert T.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Mat. III Konferencji Naukowo-Technicznej – Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 16-18 października; (2013); str. 177-188
 4. Czakiert T.; "Doświadczenia eksploatacyjne z instalacji pilotażowej OxyFuel-CFB o mocy 0,1MWt"; Prace Komisji Naukowych PAN; 34-35; (2011); str. 176-179
 5. Nowak W., Czakiert T., Majchrzak-Kucęba I., Muskała W., Klajny R., Panowski M., Sekret R., Krzywański J., Klajny T.K. ; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej"; Mat. Sympozjum – Technologie zeroemisyjne: Spalanie tlenowe; Częstochowa, 1-2 kwietnia; (2008); str. 69-87
 6. Czakiert T. ; "Technologia fluidalnego spalania w atmosferach wzbogaconych tlenem"; Prace Komisji Naukowych PAN; nr 32; (2008); str. 87-89
 7. Sekret R., Czakiert T., Nowak W. ; "Kierunki rozwoju kotłów fluidalnych dla energetyki zawodowej"; Mat. I Konferencji Naukowo-Technicznej – Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 18-19 października; (2007); str. 565-576
 8. Nowak W., Czakiert T., ; "Generowanie energii elektrycznej w technologii tlenowej"; Mat. V Konferencji Naukowej – Technologie energetyczne nowej generacji, Bielsko-Biała, 24-25 maja; (2007); str. 79-88
 9. Bis Z., Czakiert T. ; "Fluidalne spalanie węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Mat. XX Konferencji – Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej: Rynki paliw i energii, Zakopane, 8-11 października; (2006); str. 329-342
 10. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Fluidalne spalanie paliw w atmosferach wzbogaconych tlenem"; Mat. Konferencji - Fluidalne spalanie paliw w energrtyce, Złotniki Lubańskie, 29 czerwca-2 lipca; (2005); str. 153-162
 11. Czakiert T., Muskała W., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferze wzbogaconej tlenem alternatywą ograniczenia emisji zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych "; Mat. Konferencji – Fluidalne spalanie paliw w energetyce, Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia; (2004); str. 177-188
 12. Sekret R., Nowak W., Bis Z., Czakiert T., Andrzejczyk M. ; "Procesy cieplno-przepływowe w kotłach fluidalnych dużej mocy"; Mat. IX Konferencji Kotłowej 2002 - Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 12-15 listopada; (2002); str. 331-352
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Idziak K., Czakiert T. ... Krzywański J., Nowak W.; "Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu"; Rynek Energii; 1; (2019); str. 82-86
 2. Czakiert T.; "Spalanie paliw stałych w układach z pętlą chemiczną"; Monografia, nr 351, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2019);
 3. Thorne R.J., Bouman E.A., (...) Czakiert T. (...) ; "Environmental Impacts of a Chemical Looping Combustion Power Plant"; International Journal of Greenhouse Gas Control; Vol. 86; (2019); str. 101-111
 4. Krzywanski J., Czakiert T., Shimizu T., ...; "NOX Emissions from Regenerator of Calcium Looping Process"; Energy & Fuels; Vol. 32; (2018); str. 6355-6362
 5. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie paliw stałych w pętli chemicznej – Polsko-Norweski Projekt Badawczy"; Nowa Energia; vol. 62, nr 2; (2018); str. 58-60
 6. Czakiert T., Idziak K., Krzywanski J.,... Nowak W.; "Investigations on Solid Fuels Combustion in Chemical-Looping Fluidized-Bed System"; Proc. of the Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute, Cracow, Poland, September 6-7; (2018); str. 139-141
 7. Krzywanski J., Shimizu T., Czakiert T.,.. Nowak W.; "Fuzzy Logic-based Model of NOX Emissions from Regenerator of Calcium Looping Process"; Proc. of the Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute, Cracow, Poland, September 6-7; (2018); str. 179-181
 8. Idziak K., Czakiert T., Krzywanski J.,... Nowak W.; "Studies on Solids Flow in a Cold Model of Dual-Fluidized Bed Reactor for Chemical Looping Combustion of Solid Fuels"; Proc. of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice, Poland, September 18-21; (2018); str. 69-77
 9. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numerical Simulations of CuO-based Oxygen Carrier CLC by the Use of CeSFaMB the 4th Generation"; Proc. of the 5th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice, Poland, September 18-21; (2018); str. 251-263
 10. Bień J.D., Bień B., Czakiert T.; "Doświadczenia z tlenowego współspalania osadów ściekowych z węglem w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Proceedings of ECOpole; Vol. 12, No. 2; (2018); str. 433-442
 11. Krzywanski J., Zylka A., Czakiert T., ... Nowak W.; "A 1.5D Model of a Complex Geometry Laboratory Scale Fluidized Bed CLC Equipment"; Powder Technology, Vol. 316; (2017); str. 592-598
 12. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numerical Simulations of Fluidization Dynamics in a Hot Model of a CLC Process"; E3S Web of Conferences; Vol. 13; (2017); str. 1-9
 13. Idziak K., (...) Czakiert T., Nowak W.; "Emissions of NOX and SOX from Fluidized-Bed Chemical-Looping Combustion of Solid-Fuel (FB-CLC-SF) with Ilmenite as an Oxygen Carrier"; Proc. of the 8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, Croatia, April 18-21; (2017); str. 1769-1774
 14. Zylka A., (...) Czakiert T., Nowak W.; "A 1.5D Model for the Chemical Looping Combustion System with Ilmenite"; Proc. of the 8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, Croatia, April 18-21; (2017); str. 1785-1790
 15. Czakiert T., Zuwala J., Lasek J.; "Oxy-Fuel Combustion: The State of the Art"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 35-45
 16. Czakiert T., Kulicki K., (...) Nowak W.; "Experiences from the Operation of a Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels Test Rig"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 1045-1046
 17. Krzywanski J., Czakiert T., (...) Nowak W.; "Modeling of Solid Fuels Combustion in a Complex Geometry CLC Equipment"; Proc. of the 12th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12, Cracow, Poland, May 23-26; (2017); str. 965-972
 18. Czakiert T.; "Stan rozwoju technologii spalania tlenowego"; Rynek Energii; 6; (2017); str. 60-64
 19. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., .., Nowak W.; "Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej"; Rynek Energii; 6; (2017); str. 65-72
 20. Idziak K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion of Solid-Fuel"; Abstracts of the International Conference of Environmental Biotechnology, Czestochowa, Poland, December 12; (2017); str. 19
 21. Zylka A., Krzywanski J., Czakiert T., ... Nowak W.; "The CeSFaMB Simulator in Modeling of CLC Process"; Abstracts of the International Conference of Environmental Biotechnology, Czestochowa, Poland, December 12; (2017); str. 37
 22. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 1; (2016); str. 75-79
 23. Czakiert T., Kulicki K., ..., Nowak W.; "First Experience in Operation of Cold Model of FB-CLC-SF (Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels) Facility"; [in:] Chaouki J., Berruti F., Bi X., Cocco R. (Eds.) Fluidization XV, ECI Symposium Series, 2016, pp. 29, Proc. of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016);
 24. Krzywanski J., Zylka A., Czakiert T., ... Nowak W.; "A 1.5D Model of a Complex Geometry Laboratory Scale Fluidized Bed CLC Equipment"; Abstracts of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016); str. 30
 25. Jankowska S., Czakiert T., Nowak W.; "Wpływ koncentracji materiału warstwy fluidalnej na proces oxy-spalania węgla w atmosferycznym palenisku CWF"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 26. Czakiert T.; "Instalacja pilotowa „oxy-fuel cfb” o mocy 0,1MWt"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 27. Kulicki K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Flow Conditions on the Chemical Looping Combustion Fluidized Bed Facility"; Proc. of the 41st International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, Florida, USA, June 5-9; (2016); str. 24-35
 28. Czakiert T.; "Od spalania tlenowego do konwersji energii w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 3; (2016); str. 35-47
 29. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numeryczne modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej z zastosowaniem kodu komputerowego CeSFaMB"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 17; (2016); str. 220-234
 30. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., ... Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne z zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 18; (2016); str. 235-248
 31. Adamczyk W.P., Kozolub P. ...Czakiert T., Wecel G.; "Numerical Approach for Modeling Particle Transport Phenomena in a Closed Loop of a Circulating Fluidized Bed"; Particuology, Vol. 29; (2016); str. 69-79
 32. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Mat. IV Konferencji Naukowo-Technicznej Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 12-14 października; (2016); str. 31
 33. Krzywanski J., Czakiert T. ... Nowak W., Pacyna J.; "Emissions of CO2, CO, NOX and N2O from Dried Lignite Combustion in Oxygen-Enriched O2/CO2 Atmospheres in a Circulating Fluidized Bed Boiler"; Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 132; (2016); str. 71-85
 34. Nowak W., Ściążko M., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2015);
 35. Czakiert T., Jankowska S., Krawczyk G ... Nowak W.; "Spalanie tlenowe paliw stałych w palenisku atmosferycznym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną – doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB"; Monografia pod red. W. Nowaka, M. Ściążko i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, rozdz. 1; (2015); str. 9-41
 36. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 1. The mathematical model of SO2 emissions in air-firing, oxygen-enriched and oxycombustion CFB conditions"; Fuel Processing Technology; Vol. 137; (2015); str. 66-74
 37. Czakiert T., Nowak W.; "Polish National Strategic Program on Oxy-Fuel Combustion – 5 Years of Studies and Investigations"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 301-306
 38. Krzywanski J., Czakiert T., (…), Souza-Santos M.L.; "Experience in Modelling of Oxygen-Enriched Combustion in a CFB Boiler"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 1125-1134
 39. Jankowska S., Czakiert T., (…), Nowak W.; "Nitrogen Conversion of Brown Coal during Combustion in Oxy-CFB Environment"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 488-495
 40. Krzywanski J., Czakiert T., Rajczyk R. ... Nowak W; "A Generalized Model of SO2 Emissions from Large- and Small-Scale CFB Boilers by Artificial Neural Network Approach. Part 2. SO2 emissions from large- and pilot-scale CFB boilers in O2/N2, O2/CO2 and O2/RFG combustion atmosphere"; Fuel Processing Technology; Vol. 139; (2015); str. 73-85
 41. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 6; (2015); str. 35-40
 42. Jankowska S., Czakiert T., (...), Nowak W.; "The Influence of Flow Rate of the Gas in the Combustion Chamber on Oxy-Combustion Process of Coal in Atmospheric Furnace with Circulating Fluidized Bed"; Archivum Combustionis; Vol. 35, No. 1; (2015); str. 41-50
 43. Adamczyk W, Kozolub P, ... Bialecki R, Czakiert T; "Modeling Oxy-Fuel Combustion in a 3D Circulating Fluidized Bed Using the Hybrid Euler-Lagrange Approach"; Applied Thermal Engineering; Vol. 71; (2014); str. 266-275
 44. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – osiągnięcia w Projekcie Strategicznym NCBR"; Mat. XXII Konferencji – Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września; (2014); str. 175-181
 45. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – Projekt Strategiczny NCBR"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 102-104
 46. Jankowska S., Czakiert T., ... Nowak W.; "Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w procesie spalania tlenowego w CWF"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 106
 47. Czakiert T., Andrzejczyk M., ... , Nowak W.; "The Influence of Gas Staging during Oxy-Fuel Combustion under CFB Conditions"; Proc. of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17; (2014); str. 803-808
 48. Krzywanski J., Blaszczuk A., Czakiert T., ...; "Artificial Intelligence Treatment of NOx Emissions from CFBC in Air and Oxy-Fuel Conditions"; Proc. of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology, Beijing, China, May 14-17; (2014); str. 619-624
 49. Adamczyk W, Klimanek A, Bialecki R, ... Czakiert T; "Comparison of the Standard Euler–Euler and Hybrid Euler–Lagrange Approaches for Modeling Particle Transport in a Pilot-Scale Circulating Fluidized Bed"; Particuology; Vol. 15; (2014); str. 129-13
 50. Nowak W., Czakiert T.; "Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych"; Mat. XII Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2014 – Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 21-24 października; (2014); str. 756-770
 51. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "Wpływ warunków przepływowych w atmosferycznym palenisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną na przebieg procesu tlenowego spalania węgla"; Mat. VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Energetyka 2014, Wrocław, 5-7 listopada; (2014); str. 383-394
 52. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "The Effect of Oxygen Staging on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Chemical and Process Engineering; Vol. 35, No. 4; (2014); str. 489-496
 53. Nowak W., Chorowski M., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Produkcja tlenu na potrzeby spalania tlenowego"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2014);
 54. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Excess Oxygen on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Abstracts of the 3rd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Leon, Spain, September 9-13; (2013);
 55. Czakiert T.; "Tlenowe spalanie węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Monografia, nr 282, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2013);
 56. Nowak W., Czakiert T.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Mat. III Konferencji Naukowo-Technicznej – Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 16-18 października; (2013); str. 177-188
 57. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe w układach z kotłami PC, CFB i PCFB"; Energetyka; 11; (2013); str. 787-790
 58. Nowak W., Rybak W., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2013);
 59. Krawczyk G., Czakiert T., Muskała W., Borecki P., ; "Konwersja siarki we fluidalnym spalaniu tlenowym"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 162-163
 60. Jankowska S., Czakiert T., Muskała W., Borecki P.,; "Konwersja azotu w procesie spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 168-169
 61. Czakiert T.; "Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych"; Monografia pod red. W. Nowaka i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 6; (2012); str. 102-118
 62. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Oxygen Concentration on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 495-502
 63. Adamczyk W., Bialecki R., Klimanek A., Czakiert T.; "Modelling of Particle Transport Phenomena in CFB Using Dense Discrete Phase Model"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 994-1001
 64. Adamczyk W., Bialecki R., Klimanek A., Czakiert T.; "Modeling of the Combustion Process in CFB Using Combination of Lagrangian and Euler-Euler Models"; Proc. of the 11th International Conference on Combustion and Energy Utilization, Coimbra, Portugal, May 9-13; (2012);
 65. Czakiert T., Muskala W., (...) Nowak W.; "Combustible Matter Conversion in an Oxy-fuel Circulating Fluidized-Bed (CFB) Environment"; Energy&Fuels; Vol. 26; (2012); str. 5437-5445
 66. Czakiert T., Borecki P., (...), Nowak W.; "Analiza procesu współspalania węgla i peletów ze słomy w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej w skali pilotowej"; Archiwum Spalania; vol. 12, nr 3; (2012); str. 127-135
 67. Czakiert T., Nowak W.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – półmetek prac w Projekcie Strategicznym NCBiR"; Nowa Energia; vol. 29, nr 5; (2012); str. 58-59
 68. Nowak W., Czakiert T. (Red.); "Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; (2012);
 69. Nowak W., Czakiert T. ; "Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen"; Książka pod red. J. Talera: Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach energetycznych. Modelowanie i monitoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; rozdz. 2.3; (2011); str. 97-116
 70. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Nowak W. ; "Modelling of CO2, CO, SO2, O2 and NOX Emissions from the Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed"; Fuel Processing Technology; Vol. 92; (2011); str. 590-596
 71. Muskala W., Krzywanski J., Czakiert T., Nowak W. ; "The Research of CFB Boiler Operation for Oxygen-Enhanced Dried Lignite Combustion"; Rynek Energii; nr 1; (2011); str. 172-176
 72. Muskala W., Krzywanski J., Czakiert T., Nowak W.; "The Research of CFB Boiler Operation for Oxygen Enhanced Dried Lignite Combustion"; Proc. of the 10th International Conference on Circulating Fluidized Beds and Fluidization Technology, Sunriver, Oregon, USA, May 1-5; (2011); str. 473-480
 73. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Experience of Operating a Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Test Rig"; Abstracts of the 2nd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Yeppoon, Queensland, Australia, September 12-16; (2011);
 74. Czakiert T.; "Doświadczenia eksploatacyjne z instalacji pilotażowej OxyFuel-CFB o mocy 0,1MWt"; Prace Komisji Naukowych PAN; 34-35; (2011); str. 176-179
 75. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Sekret R., Nowak W. ; "Modeling of Solid Fuels Combustion in Oxygen-Enriched Atmosphere in Circulating Fluidized Bed Boiler – Part I. The mathematical model of fuel combustion in oxygen-enriched CFB environment"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 290-295
 76. Krzywanski J., Czakiert T., Muskala W., Sekret R., Nowak W. ; "Modeling of Solid Fuels Combustion in Oxygen-Enriched Atmosphere in Circulating Fluidized Bed Boiler – Part II. Numerical simulations of heat transfer and gaseous pollutants emissions associated with coal combustion in O2/CO2 and O2/N2 atmospheres e"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 364-368
 77. Czakiert T., Sztekler K., Karski S., Markiewicz D., Nowak W. ; "Oxy-fuel circulating fluidized bed combustion in a small pilot-scale test rig"; Fuel Processing Technology; Vol. 91; (2010); str. 1617-1623
 78. Czakiert T., Nowak W. ; "Mechanizm i kinetyka spalania w modyfikowanych atmosferach gazowych"; Monografia pod red. W. Nowaka i M. Pronobisa: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 2.3; (2010); str. 48-60
 79. Czakiert T., Nowak W., Karski S. ; "Fluidalne spalanie w modyfikowanych atmosferach gazowych"; Monografia pod red. W. Nowaka i M. Pronobisa: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 2.4; (2010); str. 61-77
 80. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Nowak W. ; "Warunki pracy kotła CFB spalającego węgiel brunatny w atmosferach wzbogaconych w tlen"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Kotłowej 2010 – Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 19-22 października; (2010); str. 293-305
 81. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Facility Operation Experience"; Proc. of the 10th China-Japan Symposium on Fluidization, Tokyo, Japan, November 17-19; (2010); str. 148-153
 82. Czakiert T., Nowak W. ; "Kinetics of Coal Char Combustion under Oxygen-Enhanced Conditions"; Proc. of the 4th European Combustion Meeting, Vienna, Austria, April 14-17; (2009);
 83. Czakiert T., Nowak W. ; "Kinetics of Coal Char Combustion in Oxygen-Enriched Environment"; Proc. of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi’an, China, May 18-20; (2009); str. 618-623
 84. Mirek P., Czakiert T., Nowak W. ; "NOx Emission Reduction by the Optimization of the Primary Air Distribution in the 235MWe CFB Boiler"; Proc. of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi’an, China, May 18-20; (2009); str. 162-166
 85. Czakiert T., Karski S., Sztekler S., Markiewicz D., Mirek P., Andrzejczyk M., Nowak W. ; "Operating Experience with a 0.1MWth OxyFuel-CFB Test Rig"; Abstracts of the 1st IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Cottbus, Germany, September 8-11; (2009);
 86. Nowak W., Czakiert T., Majchrzak-Kucęba I., Muskała W., Klajny R., Panowski M., Sekret R., Krzywański J., Klajny T.K. ; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej"; Mat. Sympozjum – Technologie zeroemisyjne: Spalanie tlenowe; Częstochowa, 1-2 kwietnia; (2008); str. 69-87
 87. Czakiert T., Sekret R., Muskala W., Rajczyk R., Nowak W. ; "Investigations of Unbalanced Fuel Feed on CFB Boiler Operation"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 589-594
 88. Sekret R., Andrzejczyk M., Czakiert T., Muskala W., Nowak W., Walkowiak R., Jablonski J., Wyszynski J. ; "Investigation of the Vortex Finder Operation of 670 T/HR CFB Boilers"; Proc. of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hamburg, Germany, May 13-16; (2008); str. 963-968
 89. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk, 19-21 maja; (2008); str. 177-178
 90. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Modelowanie procesu spalania w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Mat. XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2008, Szczyrk, 19-21 maja; (2008); str. 175-176
 91. Nowak W., Klajny T., Krzywanski J., Czakiert T. ; "Mechanism of coal combustion in oxygen enhanced conditions"; Proc. of the 20th International Symposium on Chemical Reaction Engineering, Kyoto, Japan, September 7-10; (2008); str. 410-411
 92. Czakiert T., Nowak W., Bis Z. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych tlenem kierunkiem rozwoju dla kotłów CWF"; Energetyka; nr 10; (2008); str. 713-718
 93. Muskała W., Krzywański J., Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferach modyfikowanych O2 i CO2"; Energetyka; nr 10; (2008); str. 669-671
 94. Czakiert T. ; "Technologia fluidalnego spalania w atmosferach wzbogaconych tlenem"; Prace Komisji Naukowych PAN; nr 32; (2008); str. 87-89
 95. Czakiert T., Sekret R., Nowak W. ; "Oxygen-Enriched Atmosphere Combustion in Circulating Fluidised Bed Boilers"; Proc. of the 8th International Symposium – Efektivni Energetika VIII, Solden, Austria, April 15-21; (2007); str. 1-7
 96. Nowak W., Czakiert T. ; "Spalanie węgla w tlenie"; Karbo; nr 2; (2007); str. 103-108
 97. Sekret R., Czakiert T., Nowak W. ; "Kierunki rozwoju kotłów fluidalnych dla energetyki zawodowej"; Mat. I Konferencji Naukowo-Technicznej – Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 18-19 października; (2007); str. 565-576
 98. Nowak W., Czakiert T., ; "Generowanie energii elektrycznej w technologii tlenowej"; Mat. V Konferencji Naukowej – Technologie energetyczne nowej generacji, Bielsko-Biała, 24-25 maja; (2007); str. 79-88
 99. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Fuel Conversion from Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed"; Fuel Processing Technology; Vol. 87; (2006); str. 531-538
 100. Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Fluidized Bed Combustion in Oxygen-Enriched Conditions"; Proc. of the 19th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Vienna, Austria, May 21-24; (2006);
 101. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Wpływ atmosfery wzbogaconej tlenem na emisję NOX z procesu fluidalnego spalania w warstwie cyrkulacyjnej"; Mat. X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2006, Bielsko-Biała, 12-14 czerwca; (2006); str. 103-109
 102. Czakiert T., Bis Z., Nowak W. ; "Organizacja spalania w atmosferach modyfikowanych tlenem w kotłach fluidalnych z warstwą cyrkulacyjną"; Mat. V Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Kotłów Fluidalnych, Szczyrk, 20-22 września; (2006);
 103. Bis Z., Czakiert T. ; "Fluidalne spalanie węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Mat. XX Konferencji – Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej: Rynki paliw i energii, Zakopane, 8-11 października; (2006); str. 329-342
 104. Czakiert T., Bis Z., Nowak W. ; "Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w procesach spalania węgli w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Mat. V Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21 października; (2006); str. 17-25
 105. Czakiert T., Kobylecki R., Bis Z., Muskala W., Nowak W. ; "Oxy-Combustion in CFB Conditions"; Proc. of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Beds, Hangzhou, China, May 10-13; (2005); str. 447-454
 106. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Fluidalne spalanie paliw w atmosferach wzbogaconych tlenem"; Mat. Konferencji - Fluidalne spalanie paliw w energrtyce, Złotniki Lubańskie, 29 czerwca-2 lipca; (2005); str. 153-162
 107. Czakiert T., Bis Z., Muskała W., Nowak W. ; "Badania doświadczalne fluidalnego spalania węgla brunatnego w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Inżynieria Chemiczna i Procesowa; tom 26, nr 4; (2005); str. 831-845
 108. Czakiert T., Kobylecki R., Bis Z., Nowak W. ; "Oxy-Fuel Combustion"; Proc. of the 2nd International Conference on Contemprorary Problems of Thermal Engineering, Ustron, Poland, June 21-25; (2004); str. 75-82
 109. Czakiert T., Muskała W., Nowak W. ; "Spalanie w atmosferze wzbogaconej tlenem alternatywą ograniczenia emisji zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych "; Mat. Konferencji – Fluidalne spalanie paliw w energetyce, Złotniki Lubańskie, 22-24 kwietnia; (2004); str. 177-188
 110. Czakiert T., Nowak W., Muskala W. ; "CFB Oxy-Combustion"; Work-in-Progress Abstracts of the 11th International Conference on Fluidization, Isle of Ischia, Italy, May 9-13; (2004); str. 12
 111. Czakiert T., Nowak W., Muskala W. ; "Emissions from the Circulating Fluidized Bed Oxygen-Enriched Combustion of Brown Coal"; Abstracts of the 17th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Jacksonville, Florida, USA, May 18-21; (2003); str. 11
 112. Czakiert T., Nowak W. ; "Oxygen-Enriched Coal Combustion in the Circulating Fluidized Bed"; Proc. of the 18th International Symposium on Combustion Processes, Ustron, Poland, September 2-5; (2003); str. 30
 113. Sekret R., Nowak W., Bis Z., Czakiert T., Andrzejczyk M. ; "Procesy cieplno-przepływowe w kotłach fluidalnych dużej mocy"; Mat. IX Konferencji Kotłowej 2002 - Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów, Szczyrk, 12-15 listopada; (2002); str. 331-352
 114. Czakiert T., Nowak W., Andrzejczyk M. ; "Badania emisji zanieczyszczeń z kotła CWF 235 MWe"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t. 5, nr 1; (2002); str. 91-97
 115. Czakiert T., Nowak W. ; "Particle Flow Behaviour in Large-Scale Circulating Fluidized Bed Combustor"; Proc. of the 3rd International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002, Baranow Sandomierski, Poland, June 24-27; (2002); str. 273-278
 116. Nowak W., Sekret R., Muskala W., Czakiert T., Andrzejczyk M., Walkowiak R., Jablonski J. ; "Study on Emissions from the 235 MWe CFB Boiler"; Proc. of the 3rd International Scientific Conference - Air Protection in Theory & Applications, Szczyrk, Poland, May 30 - June 01; Vol. 1; (2000); str. 87-88
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr