Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr