1. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 6; (2015); str. 35-40
  1. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., ... Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne z zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 18; (2016); str. 235-248
  1. Czakiert T., Kulicki K., ..., Nowak W.; "First Experience in Operation of Cold Model of FB-CLC-SF (Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels) Facility"; [in:] Chaouki J., Berruti F., Bi X., Cocco R. (Eds.) Fluidization XV, ECI Symposium Series, 2016, pp. 29, Proc. of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016);
  2. Kulicki K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Flow Conditions on the Chemical Looping Combustion Fluidized Bed Facility"; Proc. of the 41st International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, Florida, USA, June 5-9; (2016); str. 24-35
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
  1. Czakiert T., Kulicki K., ..., Nowak W.; "First Experience in Operation of Cold Model of FB-CLC-SF (Fluidized-Bed Chemical-Looping-Combustion Solid-Fuels) Facility"; [in:] Chaouki J., Berruti F., Bi X., Cocco R. (Eds.) Fluidization XV, ECI Symposium Series, 2016, pp. 29, Proc. of the 15th International Conference on Fluidization, Fairmont Le Chateau Montebello, Quebec, Canada, May 22-27; (2016);
  2. Kulicki K., Czakiert T., Zylka A., ..., Nowak W.; "Flow Conditions on the Chemical Looping Combustion Fluidized Bed Facility"; Proc. of the 41st International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Clearwater, Florida, USA, June 5-9; (2016); str. 24-35
  3. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., ... Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne z zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 18; (2016); str. 235-248
  4. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 6; (2015); str. 35-40
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr