1. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczyński J.; "Simulation mass balance model behaviour in a large-scale circulating fluidized bed reactor "; Particuology, 25, 51-58; (2016);
 1. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 1; (2016); str. 75-79
 2. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 6; (2015); str. 35-40
 3. Żyłka A.; "Algorithm for the Optimal Design of Plus - Energy Buildings, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"; Politechnika Częstochowska; 3(11); (2012); str. 159-167
 1. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numeryczne modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej z zastosowaniem kodu komputerowego CeSFaMB"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 17; (2016); str. 220-234
 2. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., ... Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne z zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 18; (2016); str. 235-248
 1. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczynski J.; "Impact of granular matter weight on simulation model behaviour for a supercritical CFB facility in large-scale"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-17; (2013);
 1. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Mat. IV Konferencji Naukowo-Technicznej Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 12-14 października; (2016); str. 31
 2. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; IV Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne (WTIUE 2016), Kraków; (2016); str. 31
 3. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej; XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa"; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; (2015); str. 69-70
 4. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa; (2015); str. 71-72
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczyński J.; "Simulation mass balance model behaviour in a large-scale circulating fluidized bed reactor "; Particuology, 25, 51-58; (2016);
 2. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 1; (2016); str. 75-79
 3. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Numeryczne modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej z zastosowaniem kodu komputerowego CeSFaMB"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 17; (2016); str. 220-234
 4. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., ... Nowak W.; "Doświadczenia eksploatacyjne z zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Monografia pod red. I. Majchrzak-Kucęby i A. Ściubidło: Ograniczenie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; rozdz. 18; (2016); str. 235-248
 5. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Mat. IV Konferencji Naukowo-Technicznej Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 12-14 października; (2016); str. 31
 6. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Symulacje numeryczne dynamiki warstwy fluidalnej dla procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; IV Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne (WTIUE 2016), Kraków; (2016); str. 31
 7. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej"; Rynek Energii; nr 6; (2015); str. 35-40
 8. Kulicki K., Czakiert T., Żyłka A., (...), Nowak W.; "Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej; XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa"; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; (2015); str. 69-70
 9. Żyłka A., Krzywański J., Czakiert T., ... Nowak W.; "Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej"; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, XII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa; (2015); str. 71-72
 10. Błaszczuk A., Żyłka A., Leszczynski J.; "Impact of granular matter weight on simulation model behaviour for a supercritical CFB facility in large-scale"; 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, MS02-17; (2013);
 11. Żyłka A.; "Algorithm for the Optimal Design of Plus - Energy Buildings, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"; Politechnika Częstochowska; 3(11); (2012); str. 159-167
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr