1. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "The Effect of Oxygen Staging on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Chemical and Process Engineering; Vol. 35, No. 4; (2014); str. 489-496
 1. Jankowska S., Czakiert T., (...), Nowak W.; "The Influence of Flow Rate of the Gas in the Combustion Chamber on Oxy-Combustion Process of Coal in Atmospheric Furnace with Circulating Fluidized Bed"; Archivum Combustionis; Vol. 35, No. 1; (2015); str. 41-50
 1. Jankowska S., Czakiert T., Nowak W.; "Wpływ koncentracji materiału warstwy fluidalnej na proces oxy-spalania węgla w atmosferycznym palenisku CWF"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 2. Jankowska S., Czakiert T., ... Nowak W.; "Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w procesie spalania tlenowego w CWF"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 106
 1. Czakiert T., Jankowska S., Krawczyk G ... Nowak W.; "Spalanie tlenowe paliw stałych w palenisku atmosferycznym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną – doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB"; Monografia pod red. W. Nowaka, M. Ściążko i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, rozdz. 1; (2015); str. 9-41
 1. Jankowska S., Czakiert T., (…), Nowak W.; "Nitrogen Conversion of Brown Coal during Combustion in Oxy-CFB Environment"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 488-495
 2. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "Wpływ warunków przepływowych w atmosferycznym palenisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną na przebieg procesu tlenowego spalania węgla"; Mat. VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Energetyka 2014, Wrocław, 5-7 listopada; (2014); str. 383-394
 3. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Excess Oxygen on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Abstracts of the 3rd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Leon, Spain, September 9-13; (2013);
 4. Jankowska S., Czakiert T., Muskała W., Borecki P.,; "Konwersja azotu w procesie spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 168-169
 5. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Oxygen Concentration on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 495-502
 6. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Experience of Operating a Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Test Rig"; Abstracts of the 2nd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Yeppoon, Queensland, Australia, September 12-16; (2011);
 7. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Facility Operation Experience"; Proc. of the 10th China-Japan Symposium on Fluidization, Tokyo, Japan, November 17-19; (2010); str. 148-153
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Jankowska S., Czakiert T., Nowak W.; "Wpływ koncentracji materiału warstwy fluidalnej na proces oxy-spalania węgla w atmosferycznym palenisku CWF"; Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27-29 czerwca, 2016, Nowa Energia, vol. 50, nr 2; (2016); str. 79
 2. Czakiert T., Jankowska S., Krawczyk G ... Nowak W.; "Spalanie tlenowe paliw stałych w palenisku atmosferycznym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną – doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB"; Monografia pod red. W. Nowaka, M. Ściążko i T. Czakierta: Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, rozdz. 1; (2015); str. 9-41
 3. Jankowska S., Czakiert T., (…), Nowak W.; "Nitrogen Conversion of Brown Coal during Combustion in Oxy-CFB Environment"; Proc. of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, Turku, Finland, June 14-17; (2015); str. 488-495
 4. Jankowska S., Czakiert T., (...), Nowak W.; "The Influence of Flow Rate of the Gas in the Combustion Chamber on Oxy-Combustion Process of Coal in Atmospheric Furnace with Circulating Fluidized Bed"; Archivum Combustionis; Vol. 35, No. 1; (2015); str. 41-50
 5. Jankowska S., Czakiert T., ... Nowak W.; "Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w procesie spalania tlenowego w CWF"; Nowa Energia; vol. 37, nr 1; (2014); str. 106
 6. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "Wpływ warunków przepływowych w atmosferycznym palenisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną na przebieg procesu tlenowego spalania węgla"; Mat. VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Energetyka 2014, Wrocław, 5-7 listopada; (2014); str. 383-394
 7. Jankowska S., Czakiert T., ..., Nowak W.; "The Effect of Oxygen Staging on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Chemical and Process Engineering; Vol. 35, No. 4; (2014); str. 489-496
 8. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Excess Oxygen on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Abstracts of the 3rd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Leon, Spain, September 9-13; (2013);
 9. Jankowska S., Czakiert T., Muskała W., Borecki P.,; "Konwersja azotu w procesie spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"; Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Forum Energetyków GRE 2012, Szczyrk, 25-27 kwietnia, 2012, Nowa Energia; 2; (2012); str. 168-169
 10. Czakiert T., Muskala W., Jankowska S., Krawczyk G.; "The Effect of Oxygen Concentration on Nitrogen Conversion in Oxy-Fuel CFB Environment"; Proc. of the 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Naples, Italy, June 3-6; (2012); str. 495-502
 11. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Experience of Operating a Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Test Rig"; Abstracts of the 2nd IEA GHG International Conference on Oxyfuel Combustion, Yeppoon, Queensland, Australia, September 12-16; (2011);
 12. Czakiert T., Klajny M., Muskala W., Krawczyk G., Borecki P., Gandor M., Jankowska S., Nowak W. ; "Small Pilot-Scale Oxy-Fuel CFB Facility Operation Experience"; Proc. of the 10th China-Japan Symposium on Fluidization, Tokyo, Japan, November 17-19; (2010); str. 148-153
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr