1. Wawrzyńczak D., Nowak W.; "Application of low parameter PSA process for capture of CO2 from flue gases emitted during oxygen-enriched combustion"; Chemical and Process Engineering, ISSN 0208-6425; 30; (2009); str. 589-602
 1. Wawrzyńczak D., Bukalak D.; "Separacja CO2 z gazów spalinowych metodą V-PSA na zeolicie 13X"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN: 1505-3695; 3; (2012);
 2. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, ISSN: 2081-3279; 1; (2010); str. 85-89
 1. Majchrzak A., Majchrzak - Kucęba I.,Nowak W.,(...); "Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 156
 2. Bukalak D., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów CO2 w układzie próżniowym"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 159
 3. Wawrzyńczak D., Nowak W., Majchrzak-Kucęba I.,; "Balt E. "Adsorbenty węglowe stosowane w adsorpcyjnej technice separacji CO2""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 160
 4. Majchrzak-Kucęba I., (...), Wawrzyńczak D.; "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 1. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Rozdział 1 "Metody separacji dwutlenku węgla" w Monografii "Sorbenty z popiołu dla energetyki" pod redakcją Izabeli Majchrzak-Kucęby, Wojciecha Nowaka, Józefa Pacyny"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN 0860-5017; 187; (2010); str. 9-19
 1. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes"; The proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, The Clearwater Clean Coal Conference, June 6 to 10; (2010); str. 776-783
 1. Wawrzyńczak D., Nowak W.; "Adsorpcyjne techniki separacji CO2"; Konferencja: Debata o przyszłości energetyki, Wysowa Zdrój, 4-7.05.; (2010);
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Majchrzak A., Majchrzak - Kucęba I.,Nowak W.,(...); "Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 156
 2. Bukalak D., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów CO2 w układzie próżniowym"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 159
 3. Wawrzyńczak D., Nowak W., Majchrzak-Kucęba I.,; "Balt E. "Adsorbenty węglowe stosowane w adsorpcyjnej technice separacji CO2""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 160
 4. Wawrzyńczak D., Bukalak D.; "Separacja CO2 z gazów spalinowych metodą V-PSA na zeolicie 13X"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN: 1505-3695; 3; (2012);
 5. Majchrzak-Kucęba I., (...), Wawrzyńczak D.; "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 6. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, ISSN: 2081-3279; 1; (2010); str. 85-89
 7. Wawrzyńczak D., Nowak W.; "Adsorpcyjne techniki separacji CO2"; Konferencja: Debata o przyszłości energetyki, Wysowa Zdrój, 4-7.05.; (2010);
 8. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes"; The proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, The Clearwater Clean Coal Conference, June 6 to 10; (2010); str. 776-783
 9. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Rozdział 1 "Metody separacji dwutlenku węgla" w Monografii "Sorbenty z popiołu dla energetyki" pod redakcją Izabeli Majchrzak-Kucęby, Wojciecha Nowaka, Józefa Pacyny"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN 0860-5017; 187; (2010); str. 9-19
 10. Wawrzyńczak D., Nowak W.; "Application of low parameter PSA process for capture of CO2 from flue gases emitted during oxygen-enriched combustion"; Chemical and Process Engineering, ISSN 0208-6425; 30; (2009); str. 589-602
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr