1. Zarzycki R., Panowski M.; "Koncepcja zabudowy absorpcyjnej pompy ciepła w układzie bloku parowego"; Zeszyt Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (2/15); (2015); str. 179-186
 2. Sztekler K., Kalawa W., Panowski M.; "Analiza integracji jednostki separacji CO2 z obiegiem cieplnym bloku energetycznego"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 2; (2014); str. 137 - 152
 1. Zarzycki R., Panowski M.; "Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie skojarzonego wytwarzania energii "; Mechanik; 03/2017; (2017); str. 254-256
 2. Zarzycki R., Panowski M.; "Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie przygotowania spalin na potrzeby separacji metodą VPSA"; Zeszyty Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (3/15); (2015); str. 277-285
 3. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza możliwości rekuperacji ciepła z układu separacji co2 na potrzeby bloku energetycznego"; Zeszyt Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (1/15); (2015); str. 63-70
 4. Panowski M., Zarzycki R.; "Wykorzystanie ciepła z chłodzenia wielostopniowego układu sprężania CO2 w układzie regeneracji bloku parowego"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 4; (2014); str. 351 - 363
 5. Zarzycki R., Panowski M., Komur P.; "Zastosowanie absorpcyjnej pompy ciepła w układzie skojarzonej produkcji elektryczności i ciepła"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 4; (2014); str. 375 - 389
 6. Sztekler K., Kalawa W., Panowski M., Klajny R.; "Analiza wpływu układu separacji dwutlenku węgla ze spalin na pracę konwencjonalnej siłowni cieplnej"; INSTAL; 12/2013; (2013); str. 17-20
 7. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza procesowa przygotowania wyseparowanego ze spalin dwutlenku węgla do transportu i składowania"; Polityka Energetyczna (Energy Policy Journal); T. 16, Z. 4; (2013); str. 243-255
 8. Sztekler K., Panowski M., Klajny R.; "Analiza adsorpcyjnego układu oczyszczania spalin kotłowych na potrzeby sekwestracji dwutlenku węgla"; Systems – Journal of transdisciplinary systems science; 14; (2010); str. 186-192
 9. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.; "Modelling of CO2 separation from exhaust gases"; SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science; 13; (2008); str. 43-51
 10. Panowski M., Klajny R.; "Modelling and Optimisation of Cogeneration Plant Thermal Cycle"; Archives of Thermodynamics; Vol. 27 nr 4; (2006); str. 179-187
 1. Panowski M.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych. Rozdział: Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne układu separacji i docz"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISSN: 0860-5017, ISBN: 978-83-7193-630-2 ; (2015); str. 335-355
 2. Panowski M.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 Rozdział: Podstawy eksploatacji tlenowych bloków energetycznych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISBN 978-83-7193-531-2, ISSN 0860-5017; (2012); str. 27-41
 3. Panowski M., Nowak W.; "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Rozdział: Praca bloku przy wstępnym podsuszaniu paliwa"; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; ISBN 978-83-7335-683-2; (2010); str. 203-217
 4. Panowski M., Nowak W.; "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych, Rozdział: Sposoby sprzężenia metod adsorpcji fizycznej z blokiem kondensacyjnym"; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; ISBN 978-83-7335-680-1; (2010); str. 405-414
 1. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.; "Modelling of CO2 Adsorption from Exhaust Gases"; Proceedings of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, SpringerLink; ISBN 978-3-642-02682-9; (2010); str. 889-894
 1. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza energochłonności procesu separacji CO2 metodą VPSA"; XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Forum Energetyków GRE” 2014; (2014);
 2. Sztekler K., Panowski M., Klajny R.; "Analiza rozwiązań konfiguracyjnych integracji technologii wychwytu CO2 z konwencjonalną siłownią cieplną"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje; z. 26; (2009); str. 317-324
 3. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.,; "Analiza systemowa adsorpcyjnej separacji CO2 dla nadkrytycznego bloku kondensacyjnego"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje; z. 26; (2009); str. 299-308
 4. Nowak W., Czakiert T., Majchrzak-Kucęba I., Muskała W., Klajny R., Panowski M., Sekret R., Krzywański J., Klajny T.K. ; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej"; Mat. Sympozjum – Technologie zeroemisyjne: Spalanie tlenowe; Częstochowa, 1-2 kwietnia; (2008); str. 69-87
 5. Panowski M., Klajny R.; "Analiza termodynamiczna wstępnego podsuszania paliwa"; Mat. Konf. XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików; ISBN 978-83-7493-407-7; (2008); str. 189-193
 6. Klajny R., Panowski M.; "Optymalizacja parametrów cieplnych siłowni skojarzonej"; Konferencja Naukowa. Zrównoważone Systemy Energetyczne. Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Zakopane; 83-919332-6-1; (2005); str. 345-353
 7. Panowski M., Klajny R.; "Optymalizacja obiegu cieplnego siłowni kogeneracyjnej"; Mat. Konf. VI Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej; Mechanika z.202; (2003); str. 139-148
 8. Klajny R., Panowski M.; "Lokalne modele danych dla siłowni skojarzonej"; Mat. Konf. XVIII Zjazdu Termodynamików; Konferencje z.22; (2002); str. 621-628
 9. Klajny R., Panowski M.; "Formułowanie lokalnych modeli danych dla siłowni skojarzonej"; Mat. Konf. V Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej; Mechanika z.190; (2001); str. 187-196
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Zarzycki R., Panowski M.; "Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie skojarzonego wytwarzania energii "; Mechanik; 03/2017; (2017); str. 254-256
  [Streszczenie]
 2. DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.3.45

 3. Zarzycki R., Panowski M.; "Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie przygotowania spalin na potrzeby separacji metodą VPSA"; Zeszyty Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (3/15); (2015); str. 277-285
 4. Zarzycki R., Panowski M.; "Koncepcja zabudowy absorpcyjnej pompy ciepła w układzie bloku parowego"; Zeszyt Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (2/15); (2015); str. 179-186
 5. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza możliwości rekuperacji ciepła z układu separacji co2 na potrzeby bloku energetycznego"; Zeszyt Politechniki Rzeszowskiej - seria Mechanika (p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211); Z. 87 (1/15); (2015); str. 63-70
 6. Panowski M.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych. Rozdział: Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne układu separacji i docz"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISSN: 0860-5017, ISBN: 978-83-7193-630-2 ; (2015); str. 335-355
 7. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza energochłonności procesu separacji CO2 metodą VPSA"; XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Forum Energetyków GRE” 2014; (2014);
 8. Panowski M., Zarzycki R.; "Wykorzystanie ciepła z chłodzenia wielostopniowego układu sprężania CO2 w układzie regeneracji bloku parowego"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 4; (2014); str. 351 - 363
  [Streszczenie]
 9. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE174/(z4)-28-panowski-zarzycki.pdf

 10. Zarzycki R., Panowski M., Komur P.; "Zastosowanie absorpcyjnej pompy ciepła w układzie skojarzonej produkcji elektryczności i ciepła"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 4; (2014); str. 375 - 389
  [Streszczenie]
 11. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE174/(z4)-30-zarzycki-panowski-komur.pdf

 12. Sztekler K., Kalawa W., Panowski M.; "Analiza integracji jednostki separacji CO2 z obiegiem cieplnym bloku energetycznego"; Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal; tom 17, z. 2; (2014); str. 137 - 152
  [Streszczenie]
 13. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE172/10-sztekler-kalawa-panowski.pdf

 14. Sztekler K., Kalawa W., Panowski M., Klajny R.; "Analiza wpływu układu separacji dwutlenku węgla ze spalin na pracę konwencjonalnej siłowni cieplnej"; INSTAL; 12/2013; (2013); str. 17-20
 15. Panowski M., Zarzycki R.; "Analiza procesowa przygotowania wyseparowanego ze spalin dwutlenku węgla do transportu i składowania"; Polityka Energetyczna (Energy Policy Journal); T. 16, Z. 4; (2013); str. 243-255
  [Streszczenie]
 16. https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE164/18-IV-art-02-panowski-zarzycki.pdf

 17. Panowski M.; "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 Rozdział: Podstawy eksploatacji tlenowych bloków energetycznych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISBN 978-83-7193-531-2, ISSN 0860-5017; (2012); str. 27-41
 18. Panowski M., Nowak W.; "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Rozdział: Praca bloku przy wstępnym podsuszaniu paliwa"; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; ISBN 978-83-7335-683-2; (2010); str. 203-217
 19. Panowski M., Nowak W.; "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych, Rozdział: Sposoby sprzężenia metod adsorpcji fizycznej z blokiem kondensacyjnym"; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; ISBN 978-83-7335-680-1; (2010); str. 405-414
 20. Sztekler K., Panowski M., Klajny R.; "Analiza adsorpcyjnego układu oczyszczania spalin kotłowych na potrzeby sekwestracji dwutlenku węgla"; Systems – Journal of transdisciplinary systems science; 14; (2010); str. 186-192
 21. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.; "Modelling of CO2 Adsorption from Exhaust Gases"; Proceedings of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, SpringerLink; ISBN 978-3-642-02682-9; (2010); str. 889-894
  [Streszczenie]
 22. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-02682-9_138

 23. Sztekler K., Panowski M., Klajny R.; "Analiza rozwiązań konfiguracyjnych integracji technologii wychwytu CO2 z konwencjonalną siłownią cieplną"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje; z. 26; (2009); str. 317-324
 24. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.,; "Analiza systemowa adsorpcyjnej separacji CO2 dla nadkrytycznego bloku kondensacyjnego"; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje; z. 26; (2009); str. 299-308
 25. Nowak W., Czakiert T., Majchrzak-Kucęba I., Muskała W., Klajny R., Panowski M., Sekret R., Krzywański J., Klajny T.K. ; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej"; Mat. Sympozjum – Technologie zeroemisyjne: Spalanie tlenowe; Częstochowa, 1-2 kwietnia; (2008); str. 69-87
 26. Panowski M., Klajny R., Sztekler K.; "Modelling of CO2 separation from exhaust gases"; SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science; 13; (2008); str. 43-51
 27. Panowski M., Klajny R.; "Analiza termodynamiczna wstępnego podsuszania paliwa"; Mat. Konf. XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików; ISBN 978-83-7493-407-7; (2008); str. 189-193
 28. Panowski M., Klajny R.; "Modelling and Optimisation of Cogeneration Plant Thermal Cycle"; Archives of Thermodynamics; Vol. 27 nr 4; (2006); str. 179-187
 29. Klajny R., Panowski M.; "Optymalizacja parametrów cieplnych siłowni skojarzonej"; Konferencja Naukowa. Zrównoważone Systemy Energetyczne. Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Zakopane; 83-919332-6-1; (2005); str. 345-353
 30. Panowski M., Klajny R.; "Optymalizacja obiegu cieplnego siłowni kogeneracyjnej"; Mat. Konf. VI Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej; Mechanika z.202; (2003); str. 139-148
 31. Klajny R., Panowski M.; "Lokalne modele danych dla siłowni skojarzonej"; Mat. Konf. XVIII Zjazdu Termodynamików; Konferencje z.22; (2002); str. 621-628
 32. Klajny R., Panowski M.; "Formułowanie lokalnych modeli danych dla siłowni skojarzonej"; Mat. Konf. V Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej; Mechanika z.190; (2001); str. 187-196
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr