1. Ściubidło A; "Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych"; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; T.33, nr 3 ,Z.63; (2016); str. 469-476
 2. Ściubidło A, Gaik A; "Analiza właściwości fizyko - chemicznych frakcji popiołu lotnego ze spalania biomasy"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej; 11; (2013); str. 834-839
 3. Ściubidło A, Nowak W; "Novel Sorbents for flue gas purification process"; Journal of power Technologies; 92; (2012); str. 115-126
 1. BIENIEK J., ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant insta;;ation oxy-fuel CFB 0,1 MW,"; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 821-826.; (2013);
 1. Ściubidło A.; "Niskokosztowe sorbenty z popiołów lotnych"; Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, ŚCIUBIDŁO Aleksandra; Monografie nr 308; (2016); str. 136-147
 2. Ściubidło A Majchrzak-Kucęba I; "Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; Monografie nr 308; (2016); str. 248
 3. Ściubidło A ; "Synthesis of Sorbents for Exhaust Gases Purification"; Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, WAWRZYŃCZAK Dariusz; Monographs nr 320; (2016); str. 63-75
 4. Ściubidło A ; "Synthesis of Sorbents for Exhaust Gases Purification"; Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, WAWRZYŃCZAK Dariusz; Monographs nr 320; (2016); str. 63-75
 5. Ściubidło A, Nowak W; "Doczyszczanie spalin z tlenków azotu przy użyciu sorbentów z popiołów lotnych"; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska, ; vol.59; (2012); str. 299-305
 6. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; " Fizyko-chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 25-38, (2012).; (2012);
 7. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 39-56, (2012).; (2012);
 8. ŚCIUBIDŁO A., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA, NOWAK W.; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 39-56, 2010.; (2010);
 9. SCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów NA-X, "; Monografia pod red. J. Ozonka, A. Pawłowskiego, vol. 59, Tom 2, str. 225-237, 2009.; (2009);
 10. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Zagospodarowanie popiołów lotnych z polskich elektrowni i elektrociepłowni poprzez modyfikację popiołów w materiały mezoporowate"; EKOTECH; (2008); str. 163-180
 11. ŚCIUBIDŁO A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Utilization of fly ash from polish power plants and thermal-electric power station through the modification of ash into mesoporous materials."; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 181-197, 2008.; (2008);
 12. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A., ; "Fly-ash based sorbents for post-combustion capture CO2"; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 101-110, 2008.; (2008);
 1. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I., Ściubidło A.; "Majchrzak A.; „Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe”"; XIX Międzynarodowa Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 2. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W, Bienie ; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW"; Ekotech; (2012); str. 39-56
 3. Ściubidło A, Nowak W; "Sorbenty z popiołów lotnych w technologii doczyszczania spalin"; EKOTECH; (2011); str. 159-178
 4. Ściubidło A, Nowak W; "Synteza mezoporowatego sita MCM-41 z popiołów lotnych do usuwania tlenków azotu"; EKOTECH; (2009); str. 371-383
 5. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Characterization od zeolites from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 6. Majchrzak-Kucęba I.,Ściubidło A, Nowak W.; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 1. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Ściubidło A; "Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych"; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; T.33, nr 3 ,Z.63; (2016); str. 469-476
 2. Ściubidło A.; "Niskokosztowe sorbenty z popiołów lotnych"; Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, ŚCIUBIDŁO Aleksandra; Monografie nr 308; (2016); str. 136-147
 3. Ściubidło A Majchrzak-Kucęba I; "Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; Monografie nr 308; (2016); str. 248
 4. Ściubidło A ; "Synthesis of Sorbents for Exhaust Gases Purification"; Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, WAWRZYŃCZAK Dariusz; Monographs nr 320; (2016); str. 63-75
 5. Ściubidło A ; "Synthesis of Sorbents for Exhaust Gases Purification"; Advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation (red.) MAJCHRZAK-KUCĘBA Izabela, WAWRZYŃCZAK Dariusz; Monographs nr 320; (2016); str. 63-75
 6. Ściubidło A, Gaik A; "Analiza właściwości fizyko - chemicznych frakcji popiołu lotnego ze spalania biomasy"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej; 11; (2013); str. 834-839
 7. BIENIEK J., ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant insta;;ation oxy-fuel CFB 0,1 MW,"; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 821-826.; (2013);
 8. Ściubidło A, Nowak W; "Doczyszczanie spalin z tlenków azotu przy użyciu sorbentów z popiołów lotnych"; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska, ; vol.59; (2012); str. 299-305
 9. Nowak W., Majchrzak - Kucęba I., Ściubidło A.; "Majchrzak A.; „Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe”"; XIX Międzynarodowa Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 10. Ściubidło A, Nowak W; "Novel Sorbents for flue gas purification process"; Journal of power Technologies; 92; (2012); str. 115-126
 11. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W, Bienie ; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW"; Ekotech; (2012); str. 39-56
 12. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; " Fizyko-chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 25-38, (2012).; (2012);
 13. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 39-56, (2012).; (2012);
 14. Ściubidło A, Nowak W; "Sorbenty z popiołów lotnych w technologii doczyszczania spalin"; EKOTECH; (2011); str. 159-178
 15. ŚCIUBIDŁO A., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA, NOWAK W.; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 39-56, 2010.; (2010);
 16. Ściubidło A, Nowak W; "Synteza mezoporowatego sita MCM-41 z popiołów lotnych do usuwania tlenków azotu"; EKOTECH; (2009); str. 371-383
 17. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Characterization od zeolites from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 18. Majchrzak-Kucęba I.,Ściubidło A, Nowak W.; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 19. SCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów NA-X, "; Monografia pod red. J. Ozonka, A. Pawłowskiego, vol. 59, Tom 2, str. 225-237, 2009.; (2009);
 20. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
 21. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Zagospodarowanie popiołów lotnych z polskich elektrowni i elektrociepłowni poprzez modyfikację popiołów w materiały mezoporowate"; EKOTECH; (2008); str. 163-180
 22. ŚCIUBIDŁO A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Utilization of fly ash from polish power plants and thermal-electric power station through the modification of ash into mesoporous materials."; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 181-197, 2008.; (2008);
 23. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A., ; "Fly-ash based sorbents for post-combustion capture CO2"; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 101-110, 2008.; (2008);
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr