1. Nowak W., Sekret R., Szymanek A., Szymanek P.; "Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy jako współpaliwa dla węgla kamiennego"; Ochrona powietrza i problemy odpadów; ISSN 1230-7408; (2004); str. 46-54
  1. Nowak W., Szymanek A., Sekret R., Szymanek P. ; "Wykorzystanie biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego w miejskich centralach ciepłowniczych "; Międzynarodowa konferencja Nauka i technika w ochronie środowiska ; (2004); str. 36-41
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
  1. Nowak W., Sekret R., Szymanek A., Szymanek P.; "Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy jako współpaliwa dla węgla kamiennego"; Ochrona powietrza i problemy odpadów; ISSN 1230-7408; (2004); str. 46-54
  2. Nowak W., Szymanek A., Sekret R., Szymanek P. ; "Wykorzystanie biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego w miejskich centralach ciepłowniczych "; Międzynarodowa konferencja Nauka i technika w ochronie środowiska ; (2004); str. 36-41
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr