1. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Assessment of the sorption capacity and regeneration of carbon dioxide sorbents using thermogravimetric methods, "; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; doi:10.1007/s10973-013-3052-0, 2013; (2013);
 2. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; " Thermogravimetry applied to characterization of fly ash-based MCM-41 mesoporous materials, "; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 107; (2012); str. 911-921
 3. Majchrzak-Kuceba I.; "A simple thermogravimetric method for the evaluation of the degree of fly ash conversion into zeolite material"; Journal of Porous Materials; DOU 10.1007/s10934-012-9610-1; (2012);
 4. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "A simple thermogravimetric method for the evaluation of the degree of fly ash conversion into zeolite material"; Journal of Porous Materials, doi: 10.1007/s10934-012-9610-110, 2012. ; (2012);
 5. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Thermogravimetry applied to characterization of fly ash-based MCM-41 mesoporous materials."; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 107, 911–921, 2012; (2012);
 6. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes,"; International Journal of Mineral Processing, ; 101; (2011); str. 100-111
 7. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011; (2011);
 8. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "CO2 sorption on modified materials from fly ash"; Polish Journal of Environmental Studies; 18; (2009); str. 105-109
 9. NOWAK W. (...) Majchrzak-Kucęba I.,i inni; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej, "; Materiały Sympozjum Technologie zeroemisyjne – spalanie tlenowe, Komitet Problemów Energetyki PAN, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 69-87, 2008.; (2008);
 10. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "A thermogravimetric study of the adsorption of CO2 on zeolites synthesized from fly ash"; Thermochimica Acta; 437; (2005); str. 67-74
 11. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Adsorption of sulfur dioxide on zeolites from fly ash"; Polish Journal of Environmental Studies; 14; (2005); str. 267-270
 12. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites"; Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. ; (2005);
 13. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Application of model-free kinetics to the study of dehydratation of fly ash-based zeolite,"; Thermochimica Acta; 413; (2004); str. 23-29
 14. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Thermal analysis of fly ash-based zeolites"; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 77; (2004); str. 125-131
 1. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Testing and evaluation of novel CO2 adsorption, Environmental Engineering,"; Taylor &Francis Group, London; ISBN 978—0-415-64338-2; (2013);
 2. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Study of carbon dioxide capture using physicochemical sorbents"; Journal of Energy Science, vol 1, No. 2, pp. 33-38 ISSN 1689-8338, 2012.; (2012);
 1. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I.,Bieniek J; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant installation Oxy-Fuel CFB 0,1 MWt"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej; 11; (2013); str. 821-826
 2. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, ISSN: 2081-3279; 1; (2010); str. 85-89
 3. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Wychwytywanie CO2 w energetyce "; Journal of Transdisciplinary Systems Science, SYSTEMS, Vol.13, 2/2, str. 60-68, 2008.; (2008);
 4. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; " Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja (cz.2 )"; Czysta energia, 6(80), str. 32-33, 2008.; (2008);
 5. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W,; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja (cz.1 ) "; Czysta energia 5(79), str. 42-45, 2008.; (2008);
 1. NITKIEWICZ A., MUCHA M., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA i inn; " Metody monitorowania i rozdziału uprawnień do emisji SO2 w systemach handlu emisjami na świecie, "; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 808-813. ; (2013);
 2. BIENIEK J., ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant insta;;ation oxy-fuel CFB 0,1 MW,"; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 821-826.; (2013);
 3. Bukalak D., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów CO2 w układzie próżniowym"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 159
 4. Wawrzyńczak D., Nowak W., Majchrzak-Kucęba I.,; "Balt E. "Adsorbenty węglowe stosowane w adsorpcyjnej technice separacji CO2""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 160
 5. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.,(...); "Stałe sorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 6. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.,; "Wawrzyńczak D., "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 7. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.; "Wawrzyńczak D., "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 8. Majchrzak-Kucęba I., (...), Wawrzyńczak D.; "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 9. Majchrzak A., Majchrzak-Kucęba I, Wawrzyńczak D.,; "Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin"; Nowa Energia, 2(26)/2012, ISSN 1899-0886, str. 158.; (2012);
 10. Dominika B., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.,; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów w układzie próżniowym"; Nowa Energia 2(26)/2012, ISSN 1899-0886; (2012);
 11. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska (Civil and Environmental Engineering), Vol. 1, No. 1, str. 85-89, 2010. ; (2010);
 12. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Możliwości wykorzystania sorbentów z popiołów w separacji gazów-projekt SORBENT"; Czysta energia 3(103), str. 24-26, 2010. ; (2010);
 13. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., GUMNITSKY J., ; "Adsorbcija dioksidu wuglecju prirodnim ceolitom."; Czasopismo Uniwersytetu Lwowskiego: Chemia, Technologia związków chemicznych i ich wykorzystanie, BICHNIK, 497, str. 113-115, 2004.; (2004);
 1. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A., NOWAK W., ; "Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak, T., W. Rybak, T. Czakiert, Wydawnictwo Politechniki"; 88. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A., NOWAK W., Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak,; ISBN 978-83-7193-582-4, ISSN 0860-5017; (2013);
 2. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; " Fizyko-chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 25-38, (2012).; (2012);
 3. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 39-56, (2012).; (2012);
 4. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego"; Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, red. W. Nowak, T. Czakiert, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Seria Monografie nr 230, Czestochowa 2012, ISBN 978-83-7193-531-2, ISSN 0860-5017.; (2012);
 5. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MAJCHRZAK A., ; "Nowe kierunki zagospodarowania popiołów lotnych"; Zakopane 19-21 październik, 37-54, ISBN 978-83-60050-20-0, 2011; (2011);
 6. 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterizati; "75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011"; 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011; (2011);
 7. MAJCHRZAK-KUCEBA I.; "Mikroporowate i mezoporowate materiały z popiołów lotnych. "; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ISSN 0860-5017, 2011; (2011);
 8. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych "; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2010); str. 39-56
 9. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Rozdział 1 "Metody separacji dwutlenku węgla" w Monografii "Sorbenty z popiołu dla energetyki" pod redakcją Izabeli Majchrzak-Kucęby, Wojciecha Nowaka, Józefa Pacyny"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN 0860-5017; 187; (2010); str. 9-19
 10. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.; "Stałe sorbenty CO2 pozyskiwane na bazie popiołów lotnych; "; Monografia pod red. W. Nowaka, J. M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 20-28, 2010.; (2010);
 11. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.; "Stałe sorbenty CO2 pozyskiwane na bazie popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J. M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 20-28, 2010.; (2010);
 12. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Synteza zeolitów z popiołów lotnych w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 58-65, 2010; (2010);
 13. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 39-56, 2010.; (2010);
 14. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Metody separacji dwutlenku węgla, "; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, rozdz. 1, str. 9-19, 2010.; (2010);
 15. NOWAK W., PACYNA J.M., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; " Sorbenty z popiołu dla energetyki,"; Monografia. Red. Naukowa. W. Nowak, J.M. Pacyna, I. Majchrzak-Kucęba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2010, ISBN 978-83-7193-467-4, ISSN 0860-5017.; (2010);
 16. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; " Efektywna utylizacja popiołów lotnych-synteza zeolitów"; Popioły z energetyki pod. red. T. Szczygielski, str. 105-116, 2010.; (2010);
 17. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Metody adsorpcji fizycznej,"; Monografia: Obiegi Cieplne Nadkrytycznych Bloków Węglowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 7.3 str. 366-377, 2010. ; (2010);
 18. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów Na-X"; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska, ; vol.59; (2009); str. 225-237
 19. BUKALAK D., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; " Wpływ zawartości Si i Al. w popiele lotnym na tworzenie się frakcji zeolitowych typu Na-P1, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom1, str. 36-47, 2009.; (2009);
 20. SZTEKLER D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Analiza własności chemicznych popiołów lotnych pod kątem syntezy zeolitu Na-A, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom1., str. 313-320, 2009.; (2009);
 21. SCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów NA-X, "; Monografia pod red. J. Ozonka, A. Pawłowskiego, vol. 59, Tom 2, str. 225-237, 2009.; (2009);
 22. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Synteza materiału mezoporowatego MCM-41 z popiołów lotnych i jego zastosowanie do adsorpcji CO2, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom 1, str.161-166, 2009.; (2009);
 23. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w sorbenty i nanomateriały –doświadczenia laboratoryjne, "; Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, str. 217-225, 2009.; (2009);
 24. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Zagospodarowanie popiołów lotnych z polskich elektrowni i elektrociepłowni poprzez modyfikację popiołów w materiały mezoporowate"; EKOTECH; (2008); str. 163-180
 25. ŚCIUBIDŁO A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Utilization of fly ash from polish power plants and thermal-electric power station through the modification of ash into mesoporous materials."; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 181-197, 2008.; (2008);
 26. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A., ; "Fly-ash based sorbents for post-combustion capture CO2"; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 101-110, 2008.; (2008);
 27. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja"; Materiały Sympozjum Technologie zeroemisyjne – spalanie tlenowe, Komitet Problemów Energetyki PAN, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 53-67, 2008. ; (2008);
 28. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MATYSIAK A.; "Mezoporowate materiały z popiołów lotnych do separacji dwutlenku węgla ze spalin "; Monografia. Popioły z energetyki pod. red. T. Szczygielskiego, str. 85-94, 2007. ; (2007);
 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Metody separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych, "; Monografia Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce pod red. R. Buczkowskiego, Wyd. Nauk. Uniw. M. Kopernika, str. 69-78, 2007.; (2007);
 30. SZYMANEK A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Sorbenty dla energetyki"; Prace IMiUE Politechniki Śląskiej, Seria Monografie. Konferencje, str. 89-102, 2002.; (2002);
 31. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Badania możliwo; "Badania możliwości zastosowania zeolitów do usuwania CO2 ze spalin kotłowych."; Prace Naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej, Seria Monografie. Konferencje, str. 11-23, 2002.; (2002);
 32. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; " Badania właściwości zeolitów syntetyzowanych z popiołów lotnych."; Chemia i Inżynieria Ekologiczna (9) 5-6, str. 633-637, 2002. ; (2002);
 33. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Zeolity syntetyzowane z popiołów lotnych przyszłościowym materiałem adsorpcyjnym CO2. "; Materiały konferencyjne III Konferencji Naukowej – Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. Prace Naukowe -Monografie - Konferencje Z.6, str. 131-140, 2001; (2001);
 34. 4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów; "4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów z popiołów lotnych pod kątem ich wykorzystania do adsorpcji CO2 ze spalin kotłowych. Works & Studies –Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sc"; 4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów z popiołów lotnych pod kątem ich wykorzystania do adsorpcji CO2 ze spalin kotłowych. Works & Studies –Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sc; (2000);
 1. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A.,; "Ograniczenie emisji CO2 z energetyki"; Raport, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-7193-473-5, 56 str., 2010.; (2010);
 1. MAJCHRZAK A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Study of sorption capacity on various types of adsorbents depending on the temperature and CO2 content”"; Proceedings of International Conference on Environment & Energy 2013, 16 – 17 Dec, Colombo, Sri Lanka, 2013; (2013);
 2. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Studies of properties of physicochemical sorbents based on fly ash"; Proceedings of International Conference on Environment & Energy 2013, 16 – 17 Dec, Colombo, Sri Lanka, 2013; (2013);
 3. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I., Ściubidło A.; "Majchrzak A. „Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe” XIX Międzynarodow"; a Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 4. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W, Bienie ; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW"; Ekotech; (2012); str. 39-56
 5. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.,; "Amine loaded sorbents to CO2 capture from flue gases from oil and gas combustion"; Proceedings of the 1st Brazilian Congress on CO2 in the oil gas and biofuels industries, Rio de Janeiro, Brasilia, 2011, April 18-20.; (2011);
 6. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes"; The proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, The Clearwater Clean Coal Conference, June 6 to 10; (2010); str. 776-783
 7. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Fly ash-based sorbent for CO2 capture"; Proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal and Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, CD-ROM, USA, 2010; (2010);
 8. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes,"; Proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, str. 776-783, CD-ROM, 2010.; (2010);
 9. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Characterization od zeolites from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 10. Majchrzak-Kucęba I.,Ściubidło A, Nowak W.; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 11. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Sythesis and characterization of mesoporous materials from CFB-fly ash, "; Proceedings of the 9thInternational Conference on Circulating Fluidized Beds in conjunction with the 4th International VGB Workshop “Operating Experience with Fluidized Bed Firing Systems” str. 875-880, 2008.; (2008);
 12. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Sythesis of polimer –modified mesoporous materials for the adsorption of carbon dioxide, "; Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ,ECOS, Vol. III, str. 1467-1473, 2008.; (2008);
 1. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,i inni, ; " Adsorpcyjne usuwanie CO2 ze spalin kotłowych"; Technologie CCS dla energetyki, Zbiór referatów, Kraków 2013.; (2013);
 2. ANKOWSKI A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA i inni; " Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych"; Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 3. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Inżynieria środowiska dla dobra pokoleń, Białystok, str. 85-89, 2010. ; (2010);
 4. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Sorbenty z popiołów dla energetyki,"; Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, Materiały Konferencji Popioły z energetyki, str. 385-392, 2009.; (2009);
 5. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
 6. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A.,; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes. "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
 7. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., W. NOWAK, ; "Development of fly ash-based sorbent to capture CO2 from flue gas, "; Proceeding of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Springer, tom 1, str. 596-603, 2009.; (2009);
 8. Nowak W., Czakiert T., Majchrzak-Kucęba I., Muskała W., Klajny R., Panowski M., Sekret R., Krzywański J., Klajny T.K. ; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej"; Mat. Sympozjum – Technologie zeroemisyjne: Spalanie tlenowe; Częstochowa, 1-2 kwietnia; (2008); str. 69-87
 9. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "A novel metod of carbon dioxide capture using adsorbents based on fly ashes,"; CO2 NET Annual Seminar CO2 NET (Carbon Dioxide Knowledge Transfer Network), Vattenfal Warszawa, 22-24 kwiecień Poster session, 2008.; (2008);
 10. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.,; "CO2 sorption on modified mesoporous materials from fly ash, "; Proceedings of the 6th International Conference on Catalysis and Adsorption in fuels processing and environmental Protection, 17-20 September 2008, Szklarska Poręba, Abstracts, str. 70, 2008.; (2008);
 11. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Mikro- i mezoporowate materiały z popiołów lotnych dla energetyki, "; Prace komisji Naukowych, PAN oddział w Katowicach, nr 32, str. 89-91, 2008; (2008);
 12. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja, "; Materiały Konferencji naukowej Czyste technologie węglowe, Sosnowiec –Katowice, str.193-203, 2008.; (2008);
 13. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w mezoporowate materiały"; Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej - Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, str. 309-317, 2005.; (2005);
 14. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Thermogravimetric study of unburned carbon present in fly ashes, "; European Conference on Calorimetry and Thermal Analysis for Environment, ECCTAE, Zakopane, Poland, str.96 (abstract), 2005.; (2005);
 15. 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 ; "29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites, Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. "; 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites, Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. ; (2005);
 16. MALMUR K., (...) MAJCHRZAK-KUCEBA I., i inni; "Wykorzystanie metody SNCR do redukcji NOx w kotle fluidalnym"; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej str. 222-232, 2005.; (2005);
 17. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., i inni; "Mezoporowate sita molekularne z popiołów lotnych, "; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Pod. red. W. Nowaka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 171-179, 2005. ; (2005);
 18. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MALMUR K.; "Analiza termograwimetryczna w badaniach kinetyki procesu dehydratacji zeolitów z popiołów lotnych,"; IV Szkoła Analizy Termicznej SAT’04, abstrakt, str. 204, 2004.; (2004);
 19. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., GUMNITSKY J., inni; "Decline of the SO2 Emission of Power Plant by Adsorption on Zeolite"; Proceedings of the 2nd International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, str. 101-102, abstracts, 2004.; (2004);
 20. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; " Properties of Zeolites Syntesized From Fly Ashes and Their Potential Application to CO2 Removal from Flue Gas, "; Proceedings of the Twenty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference – Coal, Energy and the Environment, Japan, CD-ROM Proceedings, 2004.; (2004);
 21. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w materiał zeolitowy"; Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, str. 157-173, 2004.; (2004);
 22. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies of CO2 Removal From Flue Gases Using Various Types of Zeolites,"; Proceedings of the Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, str. 641-648, 2004.; (2004);
 23. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Zeolity syntety; "Zeolity syntetyzowane z popiołów lotnych"; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce pod. red. W. Nowaka, Częstochowa, str. 207-217, 2004.; (2004);
 24. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Analiza możliwości modyfikacji popiołów lotnych w materiał zeolitowy oraz ocena praktycznego zastosowania otrzymanych produktów."; Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej- Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, str. 141-153, 2003.; (2003);
 25. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Thermal analysis of fly ash - based zeolites."; Proceedings of the 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, CCTA 9, str. 96, 2003.; (2003);
 26. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MALMUR K., Mody; "Modyfikacja popiołów lotnych w materiał zeolitowy,"; Materiały konferencyjne X Forum Zeolitowego „Zeolity-Synteza, adsorpcja, kataliza”, str. 211-216, 2003.; (2003);
 27. GUMNITSKY I., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., i inni; "Transport aktywnych mikroskładników przez błonkę polimerowa w procesie ekstrakcji z kapsułek."; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka pod. red. M. Janosz-Rajczyk (Materiały konferencyjne), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencje. 51, str. 496-502, 2003.; (2003);
 28. Nowak W., Gumnitsky J., Majchrzak-Kucęba I., ; "Zeolites from fly as carbon dioxide adsorbents from flue gas."; Proceedings of the 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, Summaries 2 Separation Processes and Equipment, P3.95, str. 229, 2000.; (2000);
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I.,Bieniek J; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant installation Oxy-Fuel CFB 0,1 MWt"; Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej; 11; (2013); str. 821-826
 2. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Testing and evaluation of novel CO2 adsorption, Environmental Engineering,"; Taylor &Francis Group, London; ISBN 978—0-415-64338-2; (2013);
 3. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Assessment of the sorption capacity and regeneration of carbon dioxide sorbents using thermogravimetric methods, "; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; doi:10.1007/s10973-013-3052-0, 2013; (2013);
 4. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A., NOWAK W., ; "Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak, T., W. Rybak, T. Czakiert, Wydawnictwo Politechniki"; 88. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A., NOWAK W., Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak,; ISBN 978-83-7193-582-4, ISSN 0860-5017; (2013);
 5. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,i inni, ; " Adsorpcyjne usuwanie CO2 ze spalin kotłowych"; Technologie CCS dla energetyki, Zbiór referatów, Kraków 2013.; (2013);
 6. ANKOWSKI A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA i inni; " Zastosowanie sorbentów z popiołów lotnych w sorpcji substancji ropopochodnych w eksperymentach modelowych"; Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-629-1, red. Naukowa T. Ratajczak, G. Rzepa, T. Bajda.; (2013);
 7. MAJCHRZAK A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Study of sorption capacity on various types of adsorbents depending on the temperature and CO2 content”"; Proceedings of International Conference on Environment & Energy 2013, 16 – 17 Dec, Colombo, Sri Lanka, 2013; (2013);
 8. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Studies of properties of physicochemical sorbents based on fly ash"; Proceedings of International Conference on Environment & Energy 2013, 16 – 17 Dec, Colombo, Sri Lanka, 2013; (2013);
 9. NITKIEWICZ A., MUCHA M., I. MAJCHRZAK-KUCÊBA i inn; " Metody monitorowania i rozdziału uprawnień do emisji SO2 w systemach handlu emisjami na świecie, "; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 808-813. ; (2013);
 10. BIENIEK J., ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Properties of fly ash derived from coal combustion in air and in oxygen enriched atmosphere in a pilot plant insta;;ation oxy-fuel CFB 0,1 MW,"; Energetyka, 11/2013 (713) ISSN 0013-7294, 821-826.; (2013);
 11. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; " Thermogravimetry applied to characterization of fly ash-based MCM-41 mesoporous materials, "; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 107; (2012); str. 911-921
 12. Majchrzak-Kuceba I.; "A simple thermogravimetric method for the evaluation of the degree of fly ash conversion into zeolite material"; Journal of Porous Materials; DOU 10.1007/s10934-012-9610-1; (2012);
 13. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I., Ściubidło A.; "Majchrzak A. „Fizyko – chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji pilotowej Oxy-Fuel CFB 0,1MWe” XIX Międzynarodow"; a Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 24 – 26.10.2012r., Sopot; (2012);
 14. Bukalak D., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów CO2 w układzie próżniowym"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 159
 15. Wawrzyńczak D., Nowak W., Majchrzak-Kucęba I.,; "Balt E. "Adsorbenty węglowe stosowane w adsorpcyjnej technice separacji CO2""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 160
 16. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.,(...); "Stałe sorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 17. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.,; "Wawrzyńczak D., "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 18. Majchrzak-Kucęba I., Nowak W., Majchrzak A.; "Wawrzyńczak D., "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego""; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 19. Majchrzak-Kucęba I., (...), Wawrzyńczak D.; "Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego"; Nowa Energia; 2/26; (2012); str. 161
 20. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W, Bienie ; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW"; Ekotech; (2012); str. 39-56
 21. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; " Fizyko-chemiczne właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 25-38, (2012).; (2012);
 22. Nowak W., Majchrzak-Kucęba I, Ściubidło A. i inni; "Charakterystyka właściwości popiołów lotnych ze spalania węgla w powietrzu i atmosferze wzbogaconej w tlen w instalacji w skali pilotowej Oxy-Fuel CFB 0.1 MW. "; Popioły z energetyki pod. Red. T. Szczygielskiego, 39-56, (2012).; (2012);
 23. Majchrzak A., Majchrzak-Kucęba I, Wawrzyńczak D.,; "Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin"; Nowa Energia, 2(26)/2012, ISSN 1899-0886, str. 158.; (2012);
 24. Dominika B., Majchrzak-Kucęba I., Wawrzyńczak D.,; "Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów w układzie próżniowym"; Nowa Energia 2(26)/2012, ISSN 1899-0886; (2012);
 25. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Study of carbon dioxide capture using physicochemical sorbents"; Journal of Energy Science, vol 1, No. 2, pp. 33-38 ISSN 1689-8338, 2012.; (2012);
 26. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego"; Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, red. W. Nowak, T. Czakiert, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Seria Monografie nr 230, Czestochowa 2012, ISBN 978-83-7193-531-2, ISSN 0860-5017.; (2012);
 27. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "A simple thermogravimetric method for the evaluation of the degree of fly ash conversion into zeolite material"; Journal of Porous Materials, doi: 10.1007/s10934-012-9610-110, 2012. ; (2012);
 28. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "Thermogravimetry applied to characterization of fly ash-based MCM-41 mesoporous materials."; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 107, 911–921, 2012; (2012);
 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes,"; International Journal of Mineral Processing, ; 101; (2011); str. 100-111
 30. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MAJCHRZAK A., ; "Nowe kierunki zagospodarowania popiołów lotnych"; Zakopane 19-21 październik, 37-54, ISBN 978-83-60050-20-0, 2011; (2011);
 31. 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterizati; "75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011"; 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011; (2011);
 32. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Characterization of MCM-41 mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; International Journal of Mineral Processing, Vol.101 Iss.1-4, str 100-111, 2011; (2011);
 33. MAJCHRZAK-KUCEBA I.; "Mikroporowate i mezoporowate materiały z popiołów lotnych. "; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ISSN 0860-5017, 2011; (2011);
 34. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.,; "Amine loaded sorbents to CO2 capture from flue gases from oil and gas combustion"; Proceedings of the 1st Brazilian Congress on CO2 in the oil gas and biofuels industries, Rio de Janeiro, Brasilia, 2011, April 18-20.; (2011);
 35. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych "; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; (2010); str. 39-56
 36. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, ISSN: 2081-3279; 1; (2010); str. 85-89
 37. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes"; The proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, The Clearwater Clean Coal Conference, June 6 to 10; (2010); str. 776-783
 38. Wawrzyńczak D., Majchrzak-Kucęba I., Nowak W.; "Rozdział 1 "Metody separacji dwutlenku węgla" w Monografii "Sorbenty z popiołu dla energetyki" pod redakcją Izabeli Majchrzak-Kucęby, Wojciecha Nowaka, Józefa Pacyny"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN 0860-5017; 187; (2010); str. 9-19
 39. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Budownictwo i Inżynieria Środowiska (Civil and Environmental Engineering), Vol. 1, No. 1, str. 85-89, 2010. ; (2010);
 40. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.; "Stałe sorbenty CO2 pozyskiwane na bazie popiołów lotnych; "; Monografia pod red. W. Nowaka, J. M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 20-28, 2010.; (2010);
 41. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W.; "Stałe sorbenty CO2 pozyskiwane na bazie popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J. M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 20-28, 2010.; (2010);
 42. BUKALAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Synteza zeolitów z popiołów lotnych w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 58-65, 2010; (2010);
 43. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych"; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 39-56, 2010.; (2010);
 44. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Metody separacji dwutlenku węgla, "; Monografia pod red. W. Nowaka, J.M Pacyny i I. Majchrzak - Kucęby: Sorbenty z popiołu dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, rozdz. 1, str. 9-19, 2010.; (2010);
 45. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., MAJCHRZAK A.,; "Ograniczenie emisji CO2 z energetyki"; Raport, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-7193-473-5, 56 str., 2010.; (2010);
 46. NOWAK W., PACYNA J.M., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; " Sorbenty z popiołu dla energetyki,"; Monografia. Red. Naukowa. W. Nowak, J.M. Pacyna, I. Majchrzak-Kucęba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2010, ISBN 978-83-7193-467-4, ISSN 0860-5017.; (2010);
 47. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Możliwości wykorzystania sorbentów z popiołów w separacji gazów-projekt SORBENT"; Czysta energia 3(103), str. 24-26, 2010. ; (2010);
 48. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; " Efektywna utylizacja popiołów lotnych-synteza zeolitów"; Popioły z energetyki pod. red. T. Szczygielski, str. 105-116, 2010.; (2010);
 49. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Fly ash-based sorbent for CO2 capture"; Proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal and Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, CD-ROM, USA, 2010; (2010);
 50. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "CO2 separation by pressure swing adsorption process based on sorbents derived from fly ashes,"; Proceedings of the 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Coal: Rising to New Challenges, str. 776-783, CD-ROM, 2010.; (2010);
 51. WAWRZYÑCZAK D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA"; Inżynieria środowiska dla dobra pokoleń, Białystok, str. 85-89, 2010. ; (2010);
 52. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Metody adsorpcji fizycznej,"; Monografia: Obiegi Cieplne Nadkrytycznych Bloków Węglowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; rozdz. 7.3 str. 366-377, 2010. ; (2010);
 53. MAJCHRZAK-KUCÊBA I.; "CO2 sorption on modified materials from fly ash"; Polish Journal of Environmental Studies; 18; (2009); str. 105-109
 54. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów Na-X"; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska, ; vol.59; (2009); str. 225-237
 55. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Characterization od zeolites from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 56. Majchrzak-Kucęba I.,Ściubidło A, Nowak W.; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes"; 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference ; (2009);
 57. BUKALAK D., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; " Wpływ zawartości Si i Al. w popiele lotnym na tworzenie się frakcji zeolitowych typu Na-P1, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom1, str. 36-47, 2009.; (2009);
 58. SZTEKLER D., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Analiza własności chemicznych popiołów lotnych pod kątem syntezy zeolitu Na-A, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom1., str. 313-320, 2009.; (2009);
 59. SCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W.,; "Wpływ składu chemicznego popiołów lotnych na efektywność procesu syntezy zeolitów NA-X, "; Monografia pod red. J. Ozonka, A. Pawłowskiego, vol. 59, Tom 2, str. 225-237, 2009.; (2009);
 60. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Synteza materiału mezoporowatego MCM-41 z popiołów lotnych i jego zastosowanie do adsorpcji CO2, "; Monografia pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, vol. 58, Tom 1, str.161-166, 2009.; (2009);
 61. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Sorbenty z popiołów dla energetyki,"; Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, Materiały Konferencji Popioły z energetyki, str. 385-392, 2009.; (2009);
 62. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w sorbenty i nanomateriały –doświadczenia laboratoryjne, "; Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, str. 217-225, 2009.; (2009);
 63. ŚCIUBIDŁO A., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
 64. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A.,; "Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes. "; Proceeding of the 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 20 - 23, Proceedings CD, 2009.; (2009);
 65. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., W. NOWAK, ; "Development of fly ash-based sorbent to capture CO2 from flue gas, "; Proceeding of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Springer, tom 1, str. 596-603, 2009.; (2009);
 66. Nowak W., Czakiert T., Majchrzak-Kucęba I., Muskała W., Klajny R., Panowski M., Sekret R., Krzywański J., Klajny T.K. ; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej"; Mat. Sympozjum – Technologie zeroemisyjne: Spalanie tlenowe; Częstochowa, 1-2 kwietnia; (2008); str. 69-87
 67. Ściubidło A, Majchrzak-Kucęba I., Nowak W; "Zagospodarowanie popiołów lotnych z polskich elektrowni i elektrociepłowni poprzez modyfikację popiołów w materiały mezoporowate"; EKOTECH; (2008); str. 163-180
 68. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "A novel metod of carbon dioxide capture using adsorbents based on fly ashes,"; CO2 NET Annual Seminar CO2 NET (Carbon Dioxide Knowledge Transfer Network), Vattenfal Warszawa, 22-24 kwiecień Poster session, 2008.; (2008);
 69. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.,; "CO2 sorption on modified mesoporous materials from fly ash, "; Proceedings of the 6th International Conference on Catalysis and Adsorption in fuels processing and environmental Protection, 17-20 September 2008, Szklarska Poręba, Abstracts, str. 70, 2008.; (2008);
 70. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Mikro- i mezoporowate materiały z popiołów lotnych dla energetyki, "; Prace komisji Naukowych, PAN oddział w Katowicach, nr 32, str. 89-91, 2008; (2008);
 71. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja, "; Materiały Konferencji naukowej Czyste technologie węglowe, Sosnowiec –Katowice, str.193-203, 2008.; (2008);
 72. ŚCIUBIDŁO A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; "Utilization of fly ash from polish power plants and thermal-electric power station through the modification of ash into mesoporous materials."; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 181-197, 2008.; (2008);
 73. MAJCHRZAK-KUCÊBA I, NOWAK W., ŚCIUBIDŁO A., ; "Fly-ash based sorbents for post-combustion capture CO2"; Monograph, red. T. Szczygielski, str. 101-110, 2008.; (2008);
 74. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Wychwytywanie CO2 w energetyce "; Journal of Transdisciplinary Systems Science, SYSTEMS, Vol.13, 2/2, str. 60-68, 2008.; (2008);
 75. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; " Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja (cz.2 )"; Czysta energia, 6(80), str. 32-33, 2008.; (2008);
 76. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W,; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja (cz.1 ) "; Czysta energia 5(79), str. 42-45, 2008.; (2008);
 77. NOWAK W. (...) Majchrzak-Kucęba I.,i inni; "Prace badawcze w dziedzinie fluidalnego spalania w tlenie na Politechnice Częstochowskiej, "; Materiały Sympozjum Technologie zeroemisyjne – spalanie tlenowe, Komitet Problemów Energetyki PAN, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 69-87, 2008.; (2008);
 78. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Technologie separacji CO2 i jego chemiczna utylizacja"; Materiały Sympozjum Technologie zeroemisyjne – spalanie tlenowe, Komitet Problemów Energetyki PAN, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 53-67, 2008. ; (2008);
 79. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W, ; "Sythesis and characterization of mesoporous materials from CFB-fly ash, "; Proceedings of the 9thInternational Conference on Circulating Fluidized Beds in conjunction with the 4th International VGB Workshop “Operating Experience with Fluidized Bed Firing Systems” str. 875-880, 2008.; (2008);
 80. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Sythesis of polimer –modified mesoporous materials for the adsorption of carbon dioxide, "; Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ,ECOS, Vol. III, str. 1467-1473, 2008.; (2008);
 81. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MATYSIAK A.; "Mezoporowate materiały z popiołów lotnych do separacji dwutlenku węgla ze spalin "; Monografia. Popioły z energetyki pod. red. T. Szczygielskiego, str. 85-94, 2007. ; (2007);
 82. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Metody separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych, "; Monografia Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce pod red. R. Buczkowskiego, Wyd. Nauk. Uniw. M. Kopernika, str. 69-78, 2007.; (2007);
 83. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "A thermogravimetric study of the adsorption of CO2 on zeolites synthesized from fly ash"; Thermochimica Acta; 437; (2005); str. 67-74
 84. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Adsorption of sulfur dioxide on zeolites from fly ash"; Polish Journal of Environmental Studies; 14; (2005); str. 267-270
 85. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w mezoporowate materiały"; Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej - Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, str. 309-317, 2005.; (2005);
 86. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Thermogravimetric study of unburned carbon present in fly ashes, "; European Conference on Calorimetry and Thermal Analysis for Environment, ECCTAE, Zakopane, Poland, str.96 (abstract), 2005.; (2005);
 87. 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 ; "29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites, Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. "; 29. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites, Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. ; (2005);
 88. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies of CO2 removal from flue gases using ash – based zeolites"; Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology VIII, str. 748-754, 2005. ; (2005);
 89. MALMUR K., (...) MAJCHRZAK-KUCEBA I., i inni; "Wykorzystanie metody SNCR do redukcji NOx w kotle fluidalnym"; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej str. 222-232, 2005.; (2005);
 90. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., i inni; "Mezoporowate sita molekularne z popiołów lotnych, "; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce, Pod. red. W. Nowaka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 171-179, 2005. ; (2005);
 91. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Application of model-free kinetics to the study of dehydratation of fly ash-based zeolite,"; Thermochimica Acta; 413; (2004); str. 23-29
 92. MAJCHRZAK-KUCÊBA I. NOWAK W.; "Thermal analysis of fly ash-based zeolites"; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 77; (2004); str. 125-131
 93. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MALMUR K.; "Analiza termograwimetryczna w badaniach kinetyki procesu dehydratacji zeolitów z popiołów lotnych,"; IV Szkoła Analizy Termicznej SAT’04, abstrakt, str. 204, 2004.; (2004);
 94. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., GUMNITSKY J., ; "Adsorbcija dioksidu wuglecju prirodnim ceolitom."; Czasopismo Uniwersytetu Lwowskiego: Chemia, Technologia związków chemicznych i ich wykorzystanie, BICHNIK, 497, str. 113-115, 2004.; (2004);
 95. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., GUMNITSKY J., inni; "Decline of the SO2 Emission of Power Plant by Adsorption on Zeolite"; Proceedings of the 2nd International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, str. 101-102, abstracts, 2004.; (2004);
 96. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; " Properties of Zeolites Syntesized From Fly Ashes and Their Potential Application to CO2 Removal from Flue Gas, "; Proceedings of the Twenty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference – Coal, Energy and the Environment, Japan, CD-ROM Proceedings, 2004.; (2004);
 97. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Modyfikacja popiołów lotnych w materiał zeolitowy"; Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Popioły z energetyki, str. 157-173, 2004.; (2004);
 98. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Studies of CO2 Removal From Flue Gases Using Various Types of Zeolites,"; Proceedings of the Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, str. 641-648, 2004.; (2004);
 99. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., Zeolity syntety; "Zeolity syntetyzowane z popiołów lotnych"; Materiały Konferencji Fluidalne Spalanie Paliw w Energetyce pod. red. W. Nowaka, Częstochowa, str. 207-217, 2004.; (2004);
 100. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Analiza możliwości modyfikacji popiołów lotnych w materiał zeolitowy oraz ocena praktycznego zastosowania otrzymanych produktów."; Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej- Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, str. 141-153, 2003.; (2003);
 101. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., ; "Thermal analysis of fly ash - based zeolites."; Proceedings of the 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, CCTA 9, str. 96, 2003.; (2003);
 102. MAJCHRZAK-KUCÊBA I., NOWAK W., MALMUR K., Mody; "Modyfikacja popiołów lotnych w materiał zeolitowy,"; Materiały konferencyjne X Forum Zeolitowego „Zeolity-Synteza, adsorpcja, kataliza”, str. 211-216, 2003.; (2003);
 103. GUMNITSKY I., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., i inni; "Transport aktywnych mikroskładników przez błonkę polimerowa w procesie ekstrakcji z kapsułek."; Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka pod. red. M. Janosz-Rajczyk (Materiały konferencyjne), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencje. 51, str. 496-502, 2003.; (2003);
 104. SZYMANEK A., NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Sorbenty dla energetyki"; Prace IMiUE Politechniki Śląskiej, Seria Monografie. Konferencje, str. 89-102, 2002.; (2002);
 105. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Badania możliwo; "Badania możliwości zastosowania zeolitów do usuwania CO2 ze spalin kotłowych."; Prace Naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej, Seria Monografie. Konferencje, str. 11-23, 2002.; (2002);
 106. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I.,; " Badania właściwości zeolitów syntetyzowanych z popiołów lotnych."; Chemia i Inżynieria Ekologiczna (9) 5-6, str. 633-637, 2002. ; (2002);
 107. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., ; "Zeolity syntetyzowane z popiołów lotnych przyszłościowym materiałem adsorpcyjnym CO2. "; Materiały konferencyjne III Konferencji Naukowej – Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. Prace Naukowe -Monografie - Konferencje Z.6, str. 131-140, 2001; (2001);
 108. Nowak W., Gumnitsky J., Muskała W., Majchrzak-Kucęba I.; "Study on adsorption process of CO2 from flue gas on zeolites"; Works&Studies of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences; 52; (2000); str. 85
 109. Nowak W., Gumnitsky J., Majchrzak-Kucęba I., ; "Zeolites from fly as carbon dioxide adsorbents from flue gas."; Proceedings of the 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, Summaries 2 Separation Processes and Equipment, P3.95, str. 229, 2000.; (2000);
 110. 4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów; "4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów z popiołów lotnych pod kątem ich wykorzystania do adsorpcji CO2 ze spalin kotłowych. Works & Studies –Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sc"; 4. NOWAK W., MAJCHRZAK-KUCÊBA I., Synteza zeolitów z popiołów lotnych pod kątem ich wykorzystania do adsorpcji CO2 ze spalin kotłowych. Works & Studies –Prace i Studia of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sc; (2000);
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr