Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. MROWIEC M.,KISIEL A. ; "Innovative construction of an on-line storage tank "; 10th Scientific Conference Rzeszow-Liviv-Kosice "State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineeriong"; (2005);
  [Streszczenie]
 2. Rapid urbanization lead to reduced infiltration and decreased travel time, which considerably increase peak discharges and runoff volumes. High flow rates of stormwater discharges cause a number of impacts to receiving streams, and also increase the pollutant concentrations in stormwater runoff. Detention facilities are commonly used to manage the quantity of stormwater on existing urbanized as well as newly developed areas. They are intended to control peak flows, limit downstream flooding, and provide some channel protection [1, 2]. In areas, where the drainage infrastructure already exists, retrofitting these systems to provide flow control can be very expensive. In these cases, the in-line detention tanks can be alternatively applied. They are constructed in series with the sewer network and are controlled by a flow control at their outlet [3]. Flow passes through the tank unimpeded until the flow exceeds the capacity of the outlet. The excess flow is then stored in the tank, causing the water level to rise. A common arrangement for an in-line tank is an oversized pipe with the diameter larger than required to convey the predicted peak flows. The classical single chamber tank, is ineffective because the maximum outflow rate is achieved only when the tank is full of stormwater. The off-line detention facilities are built in parallel with drainage system and the flow is diverted to the storage detention via a weir as the level begins to rise, for gravity returns a flap valve is used [3]. This kind of construction requires less volume than in-line for equivalent performance and hence less space.
 3. KISIEL A., MROWIEC M. ; "Innovative construction of an on-line storange tank"; 10th International Conference on Urban Drainage, Copenhagen/Denmark ; (2005);
  [Streszczenie]
 4. The paper presents a new technical solution in the field of stormwater detention in the drainage systems. The proposed innovative construction of an on-line detention pipe is hydraulically more effective than a traditional single chamber construction and allows to significantly reduce the required storage capacity, depending on the flow reduction factor b. Each of characteristic phases was described as the set of differential equations which allows to conduct a standard routing method – the relationship between inflow and outflow over time - and to determine the required volume of the tank. Based mathematical models of the reservoir verified at a laboratory scale, the possible reduction of storage capacity may range from 3.5 % for flow reduction factor b=0.1 to even 64 % for b=0.9. The use of the proposed construction allows to significantly reduce the length or the diameter of the tank. For existing storage tanks it can increase its storage capacity with low investment costs.
 5. KISIEL A., MROWIEC M. ; "Rurowy zbiornik retencyjny jako proste, tanie i funkcjonalne rozwiązanie konstrukcyjne "; Inżynieria Środowiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej; Zeszyt nr. 16/2003, tom II; (2003); str. 52-58
 6. KISIEL A., BIELECKA-TUREK D.,KISIEL J., MROWIEC M., MALMUR R.. ; "Poradnik hydromechanika i hydrotechnika pod redakcją Adama Kisiela"; Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, podręcznik akademicki, Częstochowa; (2003);
  [Streszczenie]
 7. Poradnik jest podręcznikiem akademickim przydatnym studentom do przedmiotów Hydrauliki i Mechaniki Płynów. Zawiera podstawowe wzory i formuły matematyczne, tablice wybranych wielkości fizycznych, wykresy i nomogramy.
 8. MALMUR R., MROWIEC M., KISIEL J., TOKARSKI D. ; "Kanalizacyjne zbiorniki retencyjne jako elementy systemu zabezpieczającego zlewnie zurbanizowane przed podtopieniami"; Konferencja Naukowa „Wybrane problemy inżynierii środowiska”, Wrocław – Lądek Zdrój; (2003); str. 29
  [Streszczenie]
 9. W artykule przedstawiono aktualny stan rozwiązań różnorodnych zbiorników retencyjnych, które jako elementy nowoczesnych sieci kanalizacyjnych skutecznie wpływają na podnoszenie jej sprawności hydraulicznej w procesie regulowania odpływu ścieków ze zlewni, najczęściej zurbanizowanej. Prezentując typy powyższych zbiorników, autorzy wskazują na materiały i literaturę źródłową, w których zawarte są ich szczegółowe opisy. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zapoznanie czytelników z szeroką ofertą technicznych rozwiązań zbiorników oraz zachęcenie do ich stosowania w praktyce.
 10. KISIEL A., MROWIEC M., MALMUR R. ; "Hydrauliczne metody wypłukiwania osadów gromadzonych na dnach retencyjnych komór zbiorników kanalizacyjnych"; PAN, Komitet Inżynierii Środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; nr 1, tom V; (2002);
  [Streszczenie]
 11. Długotrwałe opady deszczu lub roztopy śniegowe powodują dopływ do kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych dużej ilości zanieczyszczeń, dlatego istotnym jest opracowanie efektywnego i niezawodnego systemu czyszczącego, który będzie powodował płukanie zbiornika po każdym jego opróżnieniu. W artykule przedstawiono istniejące i stosowane w praktyce sposoby płukania dna komór kanalizacyjnych, a także propozycje nowych rozwiązań, których istotą jest polepszenie samoczynnego i niezawodnego ich działania oraz uzyskanie maksymalnej efektywności płukania. Z dotychczas stosowanych sposobów opisane zostały podstawowe elementy realizujące płukanie zbiorników, zaś z nowych opracowań przedstawiono konstrukcje komór płuczących i różne sposoby hydraulicznego sterowania procesem płukania dna komór zbiorników retencyjnych. Zaprezentowane w artykule stosowane i sugerowane metody płukania dna komór retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych nie stanowią rozwiązań ostatecznych, albowiem opracowywane są nadal modyfikacje dotychczasowych, najlepszych rozwiązań w celu uzyskania coraz lepszych ich wariantów.
 12. KISIEL A., MROWIEC M. ; "Zbiornik przerzutowy ścieków deszczowych"; Gospodarka Wodna, Warszawa; 12/2001; (2001); str. 511-514
 13. KISIEL A., MROWIEC M., MALMUR R., KISIEL J. ; "Nowoczesne rozwiązania techniczne zbiorników kanalizacyjnych"; Ekoprofit, Warszawa; 9/2001; (2001); str. 41-44
  [Streszczenie]
 14. W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny postęp w dziedzinie technicznych rozwiązań zbiorników retencyjnych. Szczególny rozwój nastąpił w opracowanych nowych typach zbiorników retencyjnych do zastosowania w kanalizacji. Opracowanie nowej generacji kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych o działaniu grawitacyjno-podciśnieniowym miało wpływ na powstanie innowacyjnych rozwiązań elementów z nimi współdziałających. W kompleksowych rozważaniach działania nowoczesnych sieci kanalizacyjnych uwzględniono również konstrukcje obiektów mających na celu przerzut ścieków deszczowych do odbiornika, a także do obiektów o wyżej położonym zwierciadle. Opracowano również elementy współdziałające ze zbiornikami, które stanowią również rozwiązania szczególne i mają za zadanie sterowanie działaniem wybranych typów zbiorników, względnie umożliwienie realizacji innych uzasadnionych w praktyce zadań, usprawniających efektywność ich funkcjonowania.
 15. KISIEL A., MROWIEC M. ; "Propozycja zwiększenia dokładności bezwymiarowej metody obliczania zagłębienia dna prostokątnego wypadu"; Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; 5B/2000; (2000); str. 146-157
 16. KISIEL A., MROWIEC M., BIELECKA-TUREK D. ; "TABLICE, WZORY I FORMUŁY EMPIRYCZNE Z WYBRANYCH ZAGADNIEÑ HYDRAULIKI"; Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, podręcznik akademicki; (2000);
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr