Projekty zrealizowane

2000 2002 Projekt badawczy KBN Nr 8 T10C 011 19, „Metrologia plamkowa w pomiarach konwekcyjnej wymiany ciepła” – Kierownik projektu.

 

2006 2008 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzich, Projekt "Czyste i zrównowazone systemy energetyczne  - studia podyplomowe"  wspófinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykładowca studiów podyplomowych.

 

2007 2010 Projekt rozwojowy  Nr R06 021 03, „Zapobieganie erozyjnemu oddziaływaniu ziaren materiału warstwy na powierzchnie ogrzewalne kotłów z cyrkulacyjna warstwą fluidalna”Wykonawca projektu

 

2008 2010 Projekt „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Koordynator Wydziałowy dla kierunku Ochrona Środowiska.

 

2009 – 2012 Projekt demonstracyjny „Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power Plant with CCS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego UE – Z-ca kierownika projektu, Koordynator merytoryczny.

 

2010 2013 Projekt badawczy  Nr N N523 746540 „Techniki optyczne w analizie propagacji medium gazowego w warunkach konwekcyjnej wymiany ciepła” współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie – Kierownik projektu.

 

2015 - 2016 Projekt „Edukacyjne Centrum CCS” finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Rozwój Polskich Uczelni – Wykonawca projektu.

 

2014 - 2017 Projekt "Long-term research activities in the area of advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation”(Acronim: CO2TRIP) w ramach 7 Programu Ramowego UE, Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES). Grant Agreement n° PIRSES-GA-2013-612699 –  Wykonawca projektu.

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr