Projekty realizowane

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

 

Projekty zrealizowane

1. Grant promotorski MNiI: 3 T 09D 054 27 pt. "Badania emisji cząstek PM 2,5 oraz PM 10 w procesie spalania biomasy w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej”, zrealizowany w latach 2004 – 2006.

2. Program szczegółowy - Współpraca 7 PR, Przedsięwzięcie "Granty na granty”, zrealizowany w 2007r.

3. "Advanced Biomass Combustion Modelling for Clean Energy Production" - akronim "Biomodelling", 2009 - 2012, projekt w ramach Era NET Clean Biomass Combustion, finansowany przez NCBiR.

4. Zadanie 2.2.3 w projekcie strategicznym badań naukowych "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”,  temat 3: "Opracowanie technologii zagazowania węgla dla wysokosprawnej produkcji paliw i energii elektrycznej". 2010 - 2013.

5. "Multi-fuel energy generation for Sustainable and Efficient use of Coal” - akronim SECoal, 2010 - 2013, finansowany przez KIC InnoEnergy.

6. "Advanced near zero emission Coal fired Power Plant” - akronim ACoPP, 2010 - 2013, finansowany przez KIC InnoEnergy.

7. "Brokerzy innowacji" - broker innowacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska PCz, w latach 2013-2015.

8. "Zanim Udusi Nas Smog" - spoecznościowa platforma transferu wiedzy, w latach 2016-2017.

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr