Projekty realizowane
  • ...
Projekty zrealizowane
  • Badania nad przepływem materiałów sypkich w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej – Grant KBN, 2001-2002.
  • Processes in Large-Scale Circulating Fluidized Bed Combustors – 5 Ramowy Program Unii Europejskiej, 2000-2003.
  • Badania emisji CO2, NOX i SO2 w procesie fluidalnego spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem – Grant KBN, 2001-2003.
  • Nadkrytyczne bloki węglowe – Projekt Badawczy Zamawiany MEiN, 2007-2010.
  • Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 - Projekt Strategiczny NCBR, 2010-2015.
  • Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, 2017-2017.
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr