Projekty realizowane

 

2010-2015  Projekt Strategiczny "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów

                    pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"- kierownik etapu

                    "Wiązanie SO2 w procesie oxy-spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej

 

2010-2013  Projekt Rozwojowy "Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego

                    odsiarczania gazów odlotowych w róznego rodzaju instalacji przemysłowych"-

                    główny wykonawca i kierownik etapów projektu

 

 

Projekty zrealizowane

 

2008-2010  Inicjatywa Technologiczna I "Sorbenty z odpadów"- kierownik projektu

 

2002-2003  Dvojstranná spolupráca, Vznik N2O a mo¾nosti omezení jeho vzniku pøi spalování 

                   uhlí ve fluidních kotach- kierownik projektu

 

 

1998-2001  Program Badawczy INCO- COPERNICUS IC 15 CT98 0510 „Studies of High

                    Efficient In-Furnaces Dry SO2 Capture for Clean Combustion Process of Brown

                    Coals”- główny wykonawca etapów projektu.

 

 

2000-2002  V Ramowy Program Unii Europejskiej Contract no ENK5-CT1999-00005

        „Processes in Large Scale Circulating Fluidized Bed Combustors”- główny

        wykonawca etapów projektu

 

 

1997-2000  Program Unii Europejskiej TEMPUS PHARE- główny wykonawca etapów

                    projektu

 

 

1997- 2000 Grant promotorski KBN Nr 8T10B04013 „Badanie modyfikowanych sorbentów

                    wapniowych do suchego odsiarczania spalin”- główny wykonawca etapów

                    projektu

 

 

1995-1998  Grant KBN 8T10B00610 "Ekologiczne czyste spalanie węgla w binarnej

                    cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej"- główny wykonawca

 

 

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr