Projekty realizowane
  1. FP7 - Development of High-Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for a Power Plant with CCS - FLEXI BURN CFB
Projekty zrealizowane
  1. PBZ-MEiN-4/2/2006 Nadkrytyczne bloki węglowe - 20.04.2007-19.04.2010
  2. BG-403-401/08 Zapobieganie erozyjnemu oddziaływaniu ziaren materiału warstwy na powierzchnie ogrzewalne kotłów z CWF30.07.2007-30.06.2010
  3. FP6 - Leonardo da Vinci – „Modern power engineering technologies”

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr