Projekty realizowane

Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, 2014-obecnie.

Projekty zrealizowane

Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 - Projekt Strategiczny NCBR, 2010-2015.

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr