Projekty realizowane
  • „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, Zadanie badawcze nr 2 „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”, Etap 4.3.
  • „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, Zadanie badawcze nr 1 „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin", Etap V.4.
Projekty zrealizowane

Uczestnictwo w projektach badawczych

  • Praca badawcza; BW: „Optymalizacja parametrów procesu adsorpcji CO2 metodą PSA i PTSA podczas spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem”, wykonawca,
  • Projekt “A novel method of gas and petrochemical pollutants removal using adsorbents based on fly ashes”, SORBENT, Projekt Finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0260 w ramach priorytetu Badania naukowe 2008-2011, wykonawca,
  • Grant na przygotowanie wniosku projektowego: „Advanced CO2 separation for utility power plant burning coal” składanego do 7 Programu Ramowego w Priorytecie: ENERGIA.FP7-ENERGY-2011-2, Topic ENERGY.2011.5&6.2-1: Optimising the integration of CO2 capture into power plants, 2010/2011, wykonawca.

Uczestnictwo w projektach i opracowaniach naukowych na rzecz przemysłu

  • Praca badawcza pn.: „Badanie możliwości zastosowania adsorpcyjnej metody separacji CO2 w PGE Elektrownia Turów S.A., wykonawca,
  • Opracowanie pt.: „Pokonywanie technologicznych i nie technologicznych barier uniemożliwiających zastosowanie sekwestracji dwutlenku węgla w elektrowniach”, wykonawca.
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr