Projekty realizowane

1.  Long-term research activities in the area of advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation 2014-2017

Projekty zrealizowane

 

  1. „Analiza chemiczna popiołów lotnych” w ramach kierunku badawczego ”Efektywne technologie wytwarzania, przetwarzania i przechowywania energii oraz jej źródła odnawialne”  -2006
  2. „Ograniczenie emisji NOx poprzez adsorpcję na materiałach mezoporowatych otrzymanych z popiołów lotnych ” ramach kierunku badawczego ”Efektywne technologie wytwarzania, przetwarzania i przechowywania energii oraz jej źródła odnawialne” - 2007
  3. ” Badanie adsorpcji tlenków azotu na mezoporowatych materiałach na bazie popiołów lotnych" - projekt badawczy MNiSW 2008-2010
  4. „ Nowy sposób usuwania zanieczyszczeń gazowych i ropopochodnych przy użyciu adsorbentów wytwarzanych z popiołów lotnych” 2008-2010
  5. "Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów z Elektrowni węglowych" - 2012-2016

  6. Edukacyjne Centrum CCS- koordynator merytoryczny, 2015-2016. 

    7. Economically efficient and socially accepted CCS/EOR proces, 2015-2017

     

Projekty zgłoszone

1.Purification of exhaust gas by using the simultaneous removal of SO2 and NO2. w ramach Wniosek Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej - Small grant scheme 

2. "Doczyszczanie spalin kotłowych z tlenków azotu"- SONATA

3. "Doczyszczanie spalin kotłowych z tlenków azotu przy użyciu sorbentów z popiołów lotnych"-projekt badawczy własny  

4. "Ocena zagrożenia środowiskowego oraz identyfikacja źródeł cząstek PM2,5 oraz PM10 w celu ograniczenia ich emisji"- OPUS.

5. Advanced sorbents from fly ash from coal-fired power - ojekt międzynarodowy: Współpraca dwustronna – Niemcy, Polsko – Niemiecka Współpraca Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

6. Zaawansowane sorbenty z popiołów lotnych z elektrowni węglowych, TANGO 2

 

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr