Projekty realizowane

2014-2016

Projekt CCS „Economically efficient and socially accepted CCS/EOR processes, PRO_CCS_ Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, CCS -wykonawca

2014-2017

Projekt dofinansowanie projektu międzynarodowego FP7-PEOPLE-2013-IRSES, Grant Agreement n° PIRSES-GA-2013-612699, Koordynator , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2013-2015

Projekt “High-efficiency adsorption technology based on advanced CO2 sorbents for near zero emission from energy and other industrial plants” w ramach Small Grant Scheme 2012 Call Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, akronim:.VOMENCO2, Coordinator

2014-2017

Projekt PEOPLE 7PR, FP7-PEOPLE-2013-IRSES, Long-term research activities in the area of advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation”(Acronim: CO2TRIP) w ramach 7 Programu Ramowego, Program Ludzie, Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES). Grant Agreement n° PIRSES-GA-2013-612699, Coordinator

2012-2014

Dofinansowanie projektu międzynarodowego Współfinansowanego (“Impact-based environmental index and labelling system to support SO2 emission trading in Shanxi province”)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2012-2014

(“Impact-based environmental index and labelling system to support SO2 emission trading in Shanxi province”).EU-China Environmental Governance Programme (EGP)-wykonawca

2012-2014

Innowacyjne sposoby zagospodarowania popiołów lotnych –wykonawca

2012-2014

Projekt Ashsorbent w programie norweskim FORNY, Norwegia, -wykonawca

2011-2013

Grant Badawczy 7506/B/T02/2011/40 Badania sorpcji/desorpcji CO2 na zeolitach z popiołów lotnych impregnowanych aminami”, wykonawca, 2011-2013. Realizowany na Politechnice Częstochowskiej (2011-2013).

2010-2015

Program Strategiczny – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie badawcze nr 2 – „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 (SP/E/2/66420/10), kierownik dwóch etapów w projekcie. Koordynator Projektu-Politechnika Częstochowska, 2010-2015

2010-2015

Program Strategiczny – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie badawcze nr 1 – „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych “zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin, wykonawca.

 

Projekty zrealizowane

 

2010

Grant na przygotowanie wniosku projektowego „ Advanced CO2separation for utility power plant burning coal”składanego do 7 Programu Ramowego w Priorytecie: ENERGIA.FP7-ENERGY-2011-2, Topic ENERGY.2011.5&6.2-1: Optimising the integration of CO2capture into power plants, 2010/2011 (UMOWA Nr 1607/GG 7.PR UE/2010/7), wykonawca.

2008-2011

Projekt “A novel method of gas and petrochemical pollutants removal using adsorbents based on fly ashes”  SORBENT,Projekt Finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0260 w ramach priorytetu Badania naukowe 2008-2011, koordynator merytoryczny projektu.

2008-2010

Grant badawczy BG-403-401/08N523 482934 – Badania adsorpcji tlenków azotu na mezoporowatych materiałach na bazie popiołów lotnych” –wykonawca.

2-4/2007

Projekt„Przygotowanie projektu Nowy sposób usuwania zanieczyszczeń gazowych i ropopochodnych przy użyciu adsorbentów wytwarzanych z popiołów lotnych” Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu Badania naukowe, główny wykonawca.

2007-2010

Projekt ZamawianyPBZ-MEiN-4/2/2006 - „Nadkrytyczne bloki węglowe” – wykonawca.

2006-2008

Project SPORZL-2.3.a-2-24-039/-114 „Czyste i zrównoważone systemy energetyczne” – studia podyplomowe” Europejski Fundusz Społeczny–Z-ca kierownika projektu.

2000-2002

Grant promotorski 8T10B05118- „Badania usuwania i zagospodarowania dwutlenku węgla ze spalin kotłowych przy użyciu zeolitów”– wykonawca. 

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr