Odznaczenia i ordery

2013 - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP

2018 -  Medal za długoletnią pracę w Politechnice Częstochowskiej nadany przez Senat i Rektora PCz

Wyróżnienia i nagrody
 1. 2005 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną.
 2. 2009 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za przygotowanie projektu zatwierdzonego do realizacji w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.
 3. 2010 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za wdrażanie e-learningu w Politechnice Częstochowskiej.
 4. 2011 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za wdrożenie i propagowanie nowoczesnych metod nauczania w Politechnice Częstochowskiej.
 5. 2011 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną.
 6. 2012 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za wdrażanie e-learningu w Politechnice Częstochowskiej.
 7. 2013 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa I stopnia za wdrażanie e-learningu w Politechnice Częstochowskiej.
 8. 2014 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za wdrażanie i propagowanie nowych metod nauczania w Politechnice Częstochowskiej.
 9. 2014 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za organizację imprez plenerowych promujących Politechnikę Częstochowską.
 10. 2014 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za cykl publikacji z zakresu wymiany ciepła i fluidyzacji mieszanin polidyspersyjnych.
 11. 2014 - Nagroda czasopisma Powder Technology  (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za merytoryczność i istotny wkład w dotychczasowej pracy recenzenckiej publikacji z zakresu technologii fluidalnego spalania paliw.
 12. 2015 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa I stopnia za działalność organizacyjną związaną z pracą w Uczelnianym Zespole ds. e-learningu.
 13. 2015 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za wdrażanie i propagowanie nowych metod nauczania w Politechnice Częstochowskiej.
 14. 2015 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za osiągniecia organizacyjne związane z promocją Politechniki Częstochowskiej podczas imprez plenerowych: festiwal Nauki oraz Industriady.
 15. 2015 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa I stopnia za cykl publikacji z zakresu wymiany ciepła w reaktorach przemysłowych z cyrkulacyjną warstwą fluidalna.
 16. 2015 - Nagroda czasopisma Applied Thermal Engineering  (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za merytoryczność i istotny wkład w dotychczasowej pracy recenzenckiej publikacji z zakresu wymiany ciepła.
 17. 2016 - Finalista konkursu "European Fundations Award for Responsible Research and Innovation" organizowanego przez: the King Baudouin Fundation, La Fundacio la Caixa (Spain), Fondazione Cariplo (Italy), Lundbeck Foundation (Denmark), the Robert Bosch Stiftung (Germany) and the European Foundation Centre Research Forum.
 18. 2016 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za osiągnięcia w zakresie wdrażania i propagowania nowych metod nauczania w Politechnice Częstochowskiej.
 19. 2016 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne związane z pracą w Zespole ds. e-learningu (sekcja organizacyjno-merytoryczna).
 20. 2016 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za cykl publikacji.
 21. 2016 - Nagroda Czasopisma International Journal Heat and Mass Transfer (lista A Wykazy czasopism MNiSW) za dotychczasową współpracę recenzencką w zakresie problematyki wymiany ciepła.
 22. 2016 -  Nagroda czasopisma Applied Thermal Engineering (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za istotny wkład i dotychczasową współpracę w charakterze recenzenta publikacji z tematyki przepływu ciepła.
 23. 2016 - Certified Sentinel of Science Award Recipient as one of the top 10 per cent of researchers contributing to the peer review of the field of Energy.
 24. 2016 - Nagroda czasopisma Chemical Engineering Research and Design  (lista A Wykazu czasopism MNiSW) oraz Institution of Chemical Engineers  za merytoryczność i istotny wkład w dotychczasowej pracy recenzenckiej publikacji z zakresu przepływu ciepła w reaktorach przemysłowych.
 25. 2016 - Nagroda czasopisma Applied Thermal Engineering (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za istotny wkład w przygotowaniu recenzji  manuskrytków zgłaszanych do publikacji.
 26. 2017 - Nagroda czasopisma Applied Thermal Engineering  (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za merytoryczność i istotny wkład w dotychczasowej pracy recenzenckiej publikacji z zakresu problematyki przepływu ciepła.
 27. 2017 - Nagroda Czasopisma International Journal Heat and Mass Transfer (lista A Wykazy czasopism MNiSW) za merytoryczność i istotny wkład w dotychczasowej pracy recenzenckiej z zakresu procesów wymiany ciepła i masy.
 28. 2017 - Nagroda Czasopisma Journal of Supercritical Fluids (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za merytoryczność w dotychczasowej pracy recenzenckiej z tematyki wymiany ciepła w układach dwufazowych.
 29. 2017 - Nagroda Czasopisma Energy (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za dotychczasową współpracę w sporządzaniu recenzji publikacji z problematyki wymiany ciepła w komorach paleniskowych i spalania w pętli chemicznej.
 30. 2017 - Nagroda Czasopisma Applied Energy (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za merytoryczność sporządzonych recenzji z problematyki wymiany ciepła.
 31. 2017 - Nagroda Czasopisma Experimental Thermal and Fluid Science (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za dotychczasową pracę recenzencką manuskryptów zgłoszonych do publikacji z tematyki wymiany ciepła.
 32. 2017 - Nagroda Czasopisma Fuel Processing Technology (lista A Wykazu czasopism MNiSW) za merytoryczność i istotny wkład w dotychczasowej pracy recenzenckiej publikacji z zakresu fluidyzacji oraz wymiany ciepła w ośrodkach dyspersyjnych.
 33. 2017 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za udział w pracach uczelnianego zespołu ds. e-learningu oraz nadzór nad procesem kształcenia w trybie e-learning na WZ, WIiŚ, WIMiI, WE, WIPiTM..
 34. 2017 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za działania związane z organizacją i udziałem  w Festiwalu Nauki, Industriadzie, targach edukacyjnych oraz Miejskim Dniu Inteligentnej Energii.
 35. 2017 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna II stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 36. 2017 - Nagroda Czasopisma Experimental Thermal and Fluid Science (lista A Wykazu Czasopism MNiSW) za istotny wkład w pracy recenzenckiej manuskryptów z problematyki wymiany ciepła. Wyróżnienie przyznane dla naukoców znajdujących się w pierwszej dziesiątce centyla recenzentów czasopisma, pod względem liczby sporządzonych recenzji manuskryptów w ciągu ostatnich dwóch lat.
 37. 2017 - Nagroda Czasopisma Powder Technology  (lista A Wykazu Czasopism MNiSW) za dotychczasową współpracę w zakresie recenzji manuskryptów z tematyki przepływu ciepła w komorach paleniskowych kotłów.
 38. 2018 - Nagroda Publons Peer Review Awards 2017 w kategorii Top Reviewers for Multidisciplinary za wykazanie się wyjatkową liczbą recenzji oraz włożonym wysiłkiem przy sporządzaniu merytorycznych recenzji manuskryptów z wielu dyscyplin naukowych (tj. Chemical Engineering, Energy, Powder and Particle Technology ).
 39. 2018 - Nagroda czasopisma Powder Technology (lista A wykazu Czasopism MNiSW) za istotny wkład w pracy recenzenckiej manuskryptów z tematyki wymiany ciepła w ośrodkach dyspersyjnych. Wyróżnienie przyznane dla naukoców znajdujących się w pierwszej dziesiątce centyla recenzentów czasopisma, pod względem liczby sporządzonych recenzji manuskryptów w ciągu ostatnich dwóch lat.
 40. 2018 - Nagroda czasopisma Chemical Engineering Science (lista A wykazu Czasopism MNiSW) za współprace w zakresie sporządzania merytorycznych recenzji manuskryptów z problematyki wymiany ciepła.
 41. 2018 - Nagroda czasopisma Applied Energy (lista A wykazu Czasopism MNiSW) za istotny wkład w pracy recenzenckiej manuskryptów z problematyki energetyki i wymiany ciepła. Wyróżnienie przyznane dla naukowców znajdujących się w pierwszej dziesiątce centyla recenzentów czasopisma, pod względem liczby sporządzonych recenzji manuskryptów w ciągu ostatnich dwóch lat.
 42. 2018 - Nagroda czasopisma Applied Thermal Engineering (lista A wykazu Czasopism MNiSW) za istotny wkład w pracy recenzenckiej manuskryptów z zakresu  Energetyki. Wyróżnienie przyznane dla naukowców znajdujących się w pierwszej dziesiątce centyla recenzentów czasopisma, pod względem liczby sporządzonych recenzji manuskryptów w ciągu ostatnich dwóch lat.
 43. 2018 - Nagroda czasopisma Chemical Engineering Science (lista A wykazu Czasopism MNiSW) za istotny wkład w pracy recenzenckiej manuskryptów z problematyki fluidyzacji ośrodków dwufazowych gaz-ciało stałe. Wyróżnienie przyznane dla naukowców znajdujących się w pierwszej dziesiatce centyla recenzentów czasopisma, pod względem liczby sporządzonych recenzji zgłoszonych manuskryptów do czasopisma w ciągu ostatnich dwóch lat.
 44. 2018 - Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna III stopnia za cykl publikacji.
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr