Odznaczenia i ordery
Wyróżnienia i nagrody
  • Wyróżnienie Indywidualne Rektora P. Cz. – 1998 r.
  • Wyróżnienie ASME – 2003 r.
  • Nagroda Indywidualna Rektora P. Cz. – 2005 r.
  • Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora P. Cz. – 2009 r.
  • Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora P. Cz. – 2011 r.
  • Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora P. Cz. - 2013 r.
  • Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora P. Cz - 2015 r.
  • Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora P. Cz. - 2018 r.
  • Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora P. Cz. - 2018 r.
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr