dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek
Cv
Nagrody i wyróżnienia
Odznaczenia i ordery
Wyróżnienia i nagrody

2011  Nagroda indywidualna  II stopnia za monografię "Odsiarczanie spalin aktywowanymi

          odpadami wapniowymi"- Częstochowa 

 

2010  Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej  II stopnia za monografię habilitacyjną

 

 

2009  Nagroda  zespolowa III stopnia za organizację Dni Nauki Politechniki Częstochowskiej-

          Częstochowa 

 

 

2005  Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespolowa I stopnia za cykl publikacji

          z zakresu proekologicznych procesów fluidyzacyjnych- Czestochowa 

 

 

2003  Nagroda Fundacji Ekologicznej Silesia za opiekę naukową nad najlepszą pracą

          magisterską z dziedziny ekologii w województwie śląskim "Badanie jednoczesnego

          odazotowania i odsiarczania spalin przy uzyciu mieszanki węglan wapnia- siarczan

          amonu"- Katowice

 

2002  Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespolowa II stopnia za szczególne

          osiągnięcia naukowo-badawcze "Organizacja sympozjum miedzynarodowego

          EFEKTYWNOŚC W ENERGETYCE"- Częstochowa 

 

 

2001  Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespolowa II stopnia za szczególne

          osiągnięcia naukowo-badawcze "Technologia wysokosprawnego odsiarczania spalin

          przy uzyciu sorbentów modyfikowanych"- Częstochowa

 

 

1999  Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespolowa I stopnia za szczególne  

          osiągnięcia naukowo-badawcze "Opracowanie linii technologicznej produkcji

          sorbentów modyfikowanych"- Częstochowa 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr