Odznaczenia i ordery
 1. Brązowy Krzyż Zasługi, 2008r.
Wyróżnienia i nagrody
 1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę z Mechaniki Płynów, Kokotek, PTMTiS, 1998
 2. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej za wyróżnioną pracę doktorską, 2003r.
 3. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa stopnia II za działalność organizacyjną, 2006r.
 4. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa stopnia III za osiągnięcia dydaktyczne, 2008r.
 5. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa stopnia III za uruchomienie laboratorium badania przepływów wielofazowych w zakresie procesów fluidyzacyjnych, 2009r.
 6. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa stopnia II za wdrożenie rozwiązań konstrukcyjnych rusztu powietrznego w kotle fluidalnym; opracowanie metodyki badania dysz powietrznych kotłów fluidalnych, 2010r.
 7. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna stopnia I za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 2012r.
 8. I miejsce w konkursie "INNOWATOR ŚL¡SKA 2012" - konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, GAPP i Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE"
 9. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa stopnia II za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 2013r.
 10. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna stopnia II za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, 2014r.
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr