Odznaczenia i ordery
Wyróżnienia i nagrody
  1. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, 2012
  2. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, 2014
  3. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, 2015
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr