Odznaczenia i ordery
Wyróżnienia i nagrody

 

1.   Nagroda Rektora Zespołowa III stopnia , 2007

2.   Nagrodę Rektora PCz indywidualna stopnia III  za wyróżnioną rozprawę doktorską -2011

3. Nagroda RektoraPCz Zespołowa II stopnia , 2012

4. Nagroda Rektora PCz Zespołowa II stopnia, 2016

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr