prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Cv
Nagrody i wyróżnienia
Odznaczenia i ordery
Wyróżnienia i nagrody

 

2011

Wyróżnienie w konkursie Fundusze dla Nauki 2011 w kategorii „komercjalizacja badań” za projekt „Anovel method of gas and petrochemical pollutants removal using adsorbents based on fly ash”

2009

Polska Nagroda Popiołowa "FENIKS 2009”w kategorii "naukowiec", za dotychczasowe badania w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania oraz popularyzację wiedzy dotyczącej gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania.

2007

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskiej za organizację studiów podyplomowych “Czyste i zrównoważone systemy energetyczne”.

2005

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskiej za „ Za naukowe i praktyczne osiągnięcia w rozwoju proekologicznych procesów fluidyzacyjnych”

2001

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskiej za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (opracowanie przewodników metodycznych programów nauczania).  

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr