1. Kompleksowe modelowanie oraz analiza procesów wymiany ciepła w kotłach fluidalnych,

 

2. Bilanse wymienników ciepła dla kotłów energetycznych,

 

3. Oceny i ekspertyzy z zakresu warunków cieplno-przepływowych w kotłach energetycznych,

 

4. Bilans populacji materiałów sypkich do prognozowania rozkładów ziarnowych w celu optymalizacji eksploatacji kotłów fluidalnych,

 

5. Nanotechnologie magazynowania energii (ciepło i chłód),

 

6. Audyty energetyczne,

 

7. Pomiary termowizyjne w budownictwie, energetyce i przemyśle:

  • lokalizacja mostków termicznych - miejsc przerw izolacji termicznej,
  • ocena zakresu i intensywności występowania zawilgoceń,
  • analiza jakości pracy ogrzewania podłogowego,
  • odwzorowanie przebiegu sieci c.o. i c.w.u.,
  • badanie stanu izolacji cieplnej kotła energetycznego, rurociągów naziemnych i napowietrznych,
  • badanie drożności rur ekranowych,
  • wykrywanie wad i awarii w układach elektrycznych,
  • ocena stanu przegrzania maszyn i urzadzeń.

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr