1. Badania procesów spalania biomasy i węgli w warstwie fluidalnej.

2. Analizy fizyko-chemiczne biomasy stałej.

3. Ekspertyzy i opinie, w zakresie wykorzystania biomasy stałej w energetyce i ciepłownictwie.

4. Eko-mediacja, spotkania terenowe.

5. Badania na obiektach rzeczwistych - w zakresie technologii fluidalnego spalania paliw.

6. Doradztwo w zakresie wniosków o finansowanie prac badawczo-rozwojowych.

7. Doradztwo w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych.

8. Opracowywanie dokumentów strategicznych: SEAP, PGN, PONE.

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr