• Analiza techniczna i elementarna paliw oraz oznaczanie ciepła spalania/ wartości opałowej
  • Analiza innych materiałów sypkich w zakresie oznaczania udziałów C, H, N i S
  • Analiza granulometryczna materiałów sypkich (analiza sitowa oraz pomiar metodą dyfrakcji laserowej w zakresie 0,1-1000 mikrometrów)
  • Analiza składu gazów, w tym: CO2, CO, CxHy, SO2, SO3, NO, NO2, N2O, NH3, HCN, HCl, HF, O2 i H2O

 

  • Badania na instalacji z paleniskiem fluidalnym w skali małej-pilotowej o mocy do 0,1MWt (analiza procesu spalania, odsiarczania, popielenia, wpływu dodatków - katalizatorów/ inhibitorów, itp.)
  • Badania na instalacji z duo-reaktorem fluidalnym w skali laboratoryjnej, m.in. analiza spalania w pętli chemicznej (CLC) oraz pętli wapniowej (CaL)

 

  • Pomiary na obiektach rzeczywistych (w tym elektrownie, ciepłownie i inne zakłady przemysłowe), ekspertyzy w zakresie pracy układów kotłowych
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr