Zainteresowania naukowe

Tematyka badawcza:

 • Wymiana ciepła i hydrodynamika złoża fluidalnego,
 • Nanotechnologie w energetyce i inżynierii środowiska,
 • Metody pierwotne ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych podczas spalania paliw w warunkach cyrkulacyjnego złoża fluidalnego,
 • Akustyczne i parowe systemy usuwania zanieczyszczeń popiołowych w kotłach energetycznych,
 • Pomiary termowizyjne w budownictwie oraz w energetyce cieplnej i zawodowej,
 • Efektywność energetyczna,
 • Optyczne techniki pomiarowe: schlieren, colour schlieren, interferometry siatkowe, fotografia plamkowa.

 


 

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • 2003 - 2006, Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych i Płynów Nienewtonowskich Komitetu Mechaniki PAN
 • 2012 - do chwili obecnej, Członek Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
 • 2015 - do chwili obecnej, Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma "International Journal of Energy and Power Engineering"
 • 2016 - 2022, Członek Komisji Energetyki, oddział PAN w Katowicach
 • 2016 - do chwili obecnej, Członek International Association of Engineers
 • 2016 - do chwili obecnej, Członek the IAENG Society of Chemical Engineering
 • 2016 - do chwili obecnej, Członek the IAENG Society of Mechanical Engineering

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr