Zainteresowania naukowe

Zagadnienia z zakresu spalania tlenowego (oxy-fuel combustion) i spalania w pętli chemicznej (chemical looping combustion) oraz związane z technologią fluidalnego spalania szczególnie w warstwie cyrkulacyjnej (circulating fluidized bed combustion), tj. procesy spalania paliw stałych, procesy cieplno-przepływowe, procesy służące ograniczaniu emisji zanieczyszczeń.

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr