Zainteresowania naukowe
  • Odsiarczanie spalin
  • Wysokoreaktywne sorbenty
  • Gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych
  • Paliwa alternatywne, odpady przemysłowe i komunalne
  • OZE - trógeneracja, fotowoltaika oraz ogniwa paliwowe
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr