Zainteresowania naukowe

Zagadnienia związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla z gazów spalinowych pochodzących z energetyki technikami adsorpcyjnymi: adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA, V-PSA), adsorpcja zmiennociśnieniowa i zmiennotemperaturowa (PTSA).

Badania właściwości adsorbentów przy użyciu metod TG-MS.

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr