Zainteresowania naukowe

- technologie zagospodarowania popiołów lotnych,

- synteza mikro i mezoporowattych materiałow z ubocznych produktów spalania,

- technologie ograniczania emisji NOx,

- sorbenty tlenków azotu,

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr