prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Cv
Tematyka badawcza
Zainteresowania naukowe

 

 

  • technologie sekwestracji CO2,
  • uboczne produkty spalania z energetyki (charakterystyka, własności i zastosowanie),
  • mikro i mezoporowate materiały z popiołów lotnych (synteza, charakterystyka, własności i zastosowania),
  • efektywne sorbenty dwutlenku węgla,
  • adsorpcyjne metody separacji CO2 ze spalin (PSA, VSA, TSA),
  • analiza termiczna (TG/MS/FTIR) i jej aplikacje w inżynierii środowiska. 

 

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr