Dyrekcja Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych
Dyrektor
prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Politechnika Częstochowska - 42-200 Częstochowa - ul. Dąbrowskiego 73
pokój: 207
telefon: 34 325-09-33
tel. kom: 602-434-027
Z-ca Dyrektora
dr hab. inż. Tomasz Czakiert
Politechnika Częstochowska - 42-200 Częstochowa - ul. Dąbrowskiego 73
pokój: 212
telefon: 34 325-09-45


ostatnia aktualizacja: 2014-11-23 08:54:00 - wpis: Beata Starczyk
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr