Projekty badawcze
Projekty zrealizowane
Development of High Efficiency CFB Technology
 
Pełny tytuł: Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power Plant with CCS
Akronim: FLEXI BURN CFB
Data rozpoczęcia: 2009-09-01
Data zakończenia: 2018-06-01
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Koordynator projektu: dr inż. Artur Błaszczuk
Uczestnicy projektu:

Zakres tematyczny:

FLEXI BURN CFB project aims to develop and demonstrate a power plant concept based on the Circulating Fluidized Bed (CFB) technology combined with Carbon Capture and Storage (CCS). The plant will be based on the super critical once through (SC OTU) technology and oxygen-firing with carbon capture, hence, providing high efficiency, operational flexibility and potential for an almost 100% reduction in CO2. The fuel flexibility of the CFB technology enables the utilization of indigenous fossil fuels with simultaneous co-firing of biomass. Thus, the technology provides potential for addressing the needs for climate change mitigation, security of supply and reduction of dependence on imported coals.

 


ostatnia aktualizacja: 2019-01-06 05:19:00 - wpis: Jurand Bień
Long-term research activities in the area of advanced CO2 Capture Technologies
 
Pełny tytuł: Long-term research activities in the area of advanced CO2 Capture Technologies for Clean Coal Energy Generation
Akronim: CO2TRIP
Data rozpoczęcia: 2014-01-01
Data zakończenia: 2017-12-31
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Koordynator projektu: Politechnika Częstochowska
Uczestnicy projektu:
 • INSTITUTE FOR CHEMICAL PROCESSING OF COAL - Poland
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET HAMBURG-HARBURG - Germany
 • HERIOT-WATT UNIVERSITY – United Kingdom
 • ZHEJIANG UNIVERSITY - China
 • MONASH UNIVERSITY - Australia
 • NIIGATA UNIVERSITY - Japan
 • UNIVERSITY OF UTAH – United State of America

Zakres tematyczny:

Coal combustion is the main source for producing energy. Nowadays, the reduction of CO2 emission from energy sector is the most important field of research. Refinement and development of current technology are the main activities in this proposal. Transfer of knowledge and experience in the area of innovation CO2 capture technology is the main goal of the Proposal. Those activities allow to reduction CO2 into atmosphere. Leading organizations in the fields of innovative research on CO2 capture also oxy – fuel combustion were invited to participate in CO2TRIP project. Activities shall be conducted by staff exchange, joint research, seminars, workshops and lectures. Joint research take into account technology as follows: advanced adsorption, oxy – fuel combustion and chemical looping combustion.


ostatnia aktualizacja: 2018-03-13 04:55:00 - wpis: Jurand Bień
Stamped By Sicantik
 
Pełny tytuł: Stamped By Sicantik
Akronim: VomenCO2
Data rozpoczęcia: 2014-01-01
Data zakończenia: 2016-01-01
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Zamówienia publiczne:
Hacked By Sicantik
ostatnia aktualizacja: 2019-01-06 05:28:00 - wpis: Jurand Bień
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii
 
Pełny tytuł: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2
Akronim: PS2
Data rozpoczęcia: 2010-05-14
Data zakończenia: 2015-05-14
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Koordynator projektu: dr inż. Tomasz Czakiert
Uczestnicy projektu:
 • Politechnika Częstochowska - koordynator
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Instytut Energetyki
 • Foster Wheeler Energia Polska
 • PGE Elektrownia Turów S.A.
 • Grupa Tauron Południowy Koncern Energetyczny S.A
 • Eurol

Zakres tematyczny:

Nadrzędnym celem projektu jest osiągnięcie technicznej gotowości do demonstracji w skali przemysłowej koncepcji bloku energetycznego ze spalaniem tlenowym zintegrowanego z układem sekwestracji CO2 (CCS). Partnerzy skupieni w ramach utworzonego Konsorcjum ocenią i zaproponują odpowiednią koncepcję wybraną z trzech analizowanych opcji spalania węgla: spalanie pyłu węglowego w kotle pyłowym (PC), spalanie węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej (CFB), spalanie ciśnieniowe. Zamierzeniem jest również: wskazanie możliwości przystosowania obecnego systemu energetycznego, tak aby uzyskać system bardziej zrównoważony i oparty na zróżnicowanym zestawie źródeł energii (w tym źródeł odnawialnych); poprawa sprawności energetycznej; stawienie czoła naglącym zadaniom, jakie stawia bezpieczeństwo zaopatrzenia i zmiany klimatyczne; a jednocześnie potrzeba zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.


ostatnia aktualizacja: 2013-07-11 12:53:00 - wpis: Jurand Bień
Zero-emisyjne bloki węglowe
 
Pełny tytuł: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych
Akronim: PS1
Data rozpoczęcia: 2010-05-04
Data zakończenia: 2015-04-30
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Koordynator projektu: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Uczestnicy projektu:
 • Politechnika Śląska - lider
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • ICHPW Zabrze
 • AGH Kraków
 • Eurol
 • Tauron Polska Energia
 • Grupa Tauron PGE
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Zakres tematyczny:

Rezultatem zadania badawczego będzie:
1) Opracowanie dla warunków krajowych strategicznych kierunków rozwoju czystych technologii węglowych do zastosowań w energetyce, w tym bloków 50+,
2) Opracowanie dokumentacji technologicznej układów stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych wychwytu oraz bezpiecznego składowania CO2 ze spalin,
3) Opracowanie metod, technologii i programów zwiększenia efektywności energetycznej i ekologicznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych oraz podwyższenie ich niezawodności i dyspozycyjności


ostatnia aktualizacja: 2013-07-11 12:54:00 - wpis: Jurand Bień
Zgazowanie węgla
 
Pełny tytuł: Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii
Akronim: PS3
Data rozpoczęcia: 2010-05-04
Data zakończenia: 2015-04-30
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Koordynator projektu: dr inż. Rafał Rajczyk
Uczestnicy projektu:
 • AGH Kraków - lider
 • ICHPW Zabrze
 • Politechnika Częstochowska - podwykonawca ICHPW
 • Główny Instytut Górnictwa Katowice
 • Politechnika Śląska Gliwice
 • Katowicki Holding Węglowy S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Tauron Polska Energia S.A.
 • Południowy Koncern Energetyczny S.A.
 • Południowy Koncern Węglowy S.A
 • ZAK S.A.

Zakres tematyczny:

Projekt jest jednym z 4 zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych p.t.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.


Zadanie realizowane będzie w latach 2010 – 2015 przez Konsorcjum, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W skład Konsorcjum wchodzą ponadto: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Politechnika Śląska w Gliwicach (partnerzy naukowi) oraz Katowicki Holding Węglowy S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A. i ZAK S.A. (partnerzy przemysłowi). Całkowity budżet Projektu obejmuje dofinansowanie z NCBiR (80 mln zł) oraz wkład własny partnerów przemysłowych, wynoszący ok. 9,8 mln zł.


Zadanie badawcze zostało podzielone na 8 Tematów Badawczych. Każdy z Tematów Badawczych został podzielony na Części Tematów Badawczych, które zgodnie z kompetencjami są realizowane przez różnych Partnerów Naukowych.


ostatnia aktualizacja: 2013-07-11 12:53:00 - wpis: Jurand Bień
IBIS-Shanxi
 
Pełny tytuł: Impact-based environmental index and labelling system to support SO2 emission trading in Shanxi province
Akronim: EU–CHINA ENVIRONMENTAL GOVERNANCE
Data rozpoczęcia: 2013-01-01
Data zakończenia: 2014-12-31
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Koordynator projektu: prof. ndzw. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Uczestnicy projektu:

 

• Norwegian Institute for Air Research - coordinator

• Shanxi Emission Trading Center (China)

• The Shanxi Environmental Information Center (China)

• Czestochowa University of Technology (Poland)


Zakres tematyczny:

The aim of the IBIS-Shanxi project is to support SO2 emission trading in Shanxi province by developing and impact-based environmental index and labelling system. In addition to helping local environmental institutes to actively engage and assist private 

 

• To develop an innovative environmental index and labelling system based on the integrated assessment of impact on human health and local eco-systems;

• To demonstrate the new environmental index and labelling system for SO2 emission in 10 selected enterprises;

• To assist 2 selected private enterprises to realize SO2 emission trading based on the results of the index and labelling practice, develop technical solutions for  2 selected enterprises to reduce emissions, towards a greener label, and obtain SO2 credits for trading;

• To develop recommendations for improving the emission trading policy instruments in Shanxi;

 

Here you can find some more information about IBIS project. Please choose IBIS-Shanxi-Brochure


ostatnia aktualizacja: 2013-11-18 11:53:00 - wpis: Jurand Bień
SECoal
 
Pełny tytuł: Multi-fuel energy generation for Sustainable and Efficient use of Coal
Akronim: SECoal
Data rozpoczęcia: 2011-01-01
Data zakończenia: 2013-12-31
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Koordynator projektu: dr inż. Rafał Rajczyk
Uczestnicy projektu:

Zakres tematyczny:
 • Enhancing security of energy supply through diversification of fuels; contribution to reduction of greenhouse gas emissions through enhanced  usage of bio-derived fuels.
 • Delivering innovative co-firing technologies thanks to services provided by dedicated, newly established spin-off company.
 • SECoal project is dedicated to deliver innovative approaches to the co-utilization of multi-fuel inputs of various origin and quality in conjunction with coal-based power generation. It aims at quick delivery of industrially demanded, yet innovative, technological solutions and products ready for direct deployment in power utilities.

ostatnia aktualizacja: 2013-01-01 10:05:00 - wpis: Jurand Bień
ACoPP
 
Pełny tytuł: Advanced near zero emission Coal fired Power Plant
Akronim: ACoPP
Data rozpoczęcia: 2011-01-01
Data zakończenia: 2013-12-31
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Koordynator projektu: dr inż. Rafał Rajczyk
Zakres tematyczny:

 

The ACoPP project is addressing hard coal and lignite fired power plants with advanced steam conditions, advanced integrated waste heat utilization concepts and an integrated CO2 reduction technologies (post combustion andoxyfuel) aiming at near-zero emissions while operating at highest efficiency.

In order to tackle the above mentioned targets the project will exploit advanced technology concepts such as CaO looping, oxyfuel combustion and flue gas conditioning for CO2 capture.


ostatnia aktualizacja: 2013-01-01 10:09:00 - wpis: Jurand Bień
Ashsorbent
 
Pełny tytuł: Utilizing waste from coal fired power production to produce solid fly ash based sorbents for CO2 and mercury
Akronim: Ashsorbent
Data rozpoczęcia: 2012-01-01
Data zakończenia: 2013-12-31
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Koordynator projektu: dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba, prof. P.Cz
Uczestnicy projektu:

1.      Norwegian Institute for Air Research, Kjeller, Norway

2.      Czestochowa University of Technology, Institute of Advanced Energy Technologies, Poland

3.      Nilu Polska, Poland

4.      Kunnskapsbyen Lillestrøm, Norway


Zakres tematyczny:
 • The project will prove the commercial and social viability of the technology developed during the Sorbent (funded by the Norwegian Polish financial mechanism) project where fly ash, a by-product form coal fired power plant production, is modified and used to capture CO2, mercury and other compounds. The primary markets are those heavy in the emission of CO2 plus soon to be regulated mercury, namely coal fired power plants. Another market which will require commercial testing is the use of the sorbent by emergency services in the clean-up of petrochemical spills.
 • The project has been divided into various work packages but the overall goal is to finalize the specifications for use of the product within the various markets.
 • The end goal is to prove the economic, commercial and environmental viability of using a fly-ash sorbent to help achieve the global goals of CO2 and mercury capture and storage.We support this product that can be  produced as competitive product.

ostatnia aktualizacja: 2013-05-26 08:37:00 - wpis: Jurand Bień
Advanced Biomass Combustion Modelling for Clean Energy Productions
 
Akronim: Biomodelling
Data rozpoczęcia: 2009-11-01
Data zakończenia: 2012-10-31
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Koordynator projektu: dr inż. Rafał Rajczyk
Uczestnicy projektu:
 • Czestochowa University of Technology - Faculty of Engineering and Environmental Protection
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Elektrownia Turów S.A.
 • Lappeenranta University of Technology, Department of Energy Technology
 • VTT Technical Research Centre of Finland
 • Foster Wheeler Energia Oy
 • Chalmers University of Technology, Department of Energy and Environment

Zakres tematyczny:

The purpose of the project is to develop and improve the modelling methods for biomass combustion and co-combustion in circulating fluidised bed (CFB) boilers. Such method are essential for reliable design and scale up of boilers, but are at present to a large extent lacking.


The properties of different biomass fuels are quite different from typical coal-type fuels and the properties of biomass fuels vary largely both with respect to moisture content and fuel size and shape of fuel particles, e.g. from fine sawdust to long strips of bark or to large chunks of waste wood. The flow properties affect the mixing of biomass inside the circulating bed and thus the combustion behaviour. Moreover, the chemical composition of biomass (containing e.g. alkali and alkaline earth metals) can be problematic.The main deliverable from this project is a basis for design of biomass-fired CFB boilers for heat and power generation. The objective is to improve the design tools and modelling methods concerning combustion of biomass in circulating fluidized bed at scales ranging from small scale to utility scale units. With improved tools and models, the new boiler units can be optimally designed and operated, which increases the performance, availability and efficiency and decreases the emissions of the power plants using biomass. The results from the project and the experiences gained of biomass firing will encourage European utility companies for increasing the usage of biomass as primary fuel in new power plants or as a secondary fuel in co-combustion in existing power plants currently using fossil fuels. This will support the EU's renewable energy strategy.


ostatnia aktualizacja: 2011-10-08 10:05:00 - wpis: Jurand Bień
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia
 
Pełny tytuł: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie oferty edukacyjnej i efektywności procesu dydaktycznego oraz podwyższenie potencjału infrastrukturalnego Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska
Akronim: FSS
Data rozpoczęcia: 2009-09-01
Data zakończenia: 2011-09-30
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Uczestnicy projektu:
 • Politechnika Częstochowska
 • Norwegian Institute for Air Research z Norwegii

Zakres tematyczny:

Projekt przyczyni się do poprawy jakości kształcenia oraz sprawności organizacyjnej na wydziale. Mając na uwadze dobro studentów i wychodząc naprzeciw ich zapotrzebowaniom Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska zdecydował się na zakup bezobsługowego centrum wydruków. Jest to innowacyjny system pozwalający studentom na samodzielne wykonywanie wydruków, skanów, kopii materiałów dydaktycznych, umieszczonych na serwerze obsługującym system. W skład centrum wchodzić będą kioski internetowe oraz "wpłatomaty", dzięki którym studenci będą sami zarządzać swoimi środkami. Politechnika Częstochowska, po Politechnice Wrocławskiej będzie drugą uczelnią w Polsce posiadającą tego typu centrum wydruków dla studentów. Zakupiony w ramach projektu sprzęt pomoże studentom efektywniej uczestniczyć w zajęciach.

 

Projekt utworzenia specjalności toksykologia i biomonitoring środowiska jest odpowiedzią na poszukiwania specjalistów w tej dziedzinie na rynku pracy.
W Polsce jest niewiele uczelni kształcących studentów w zagadnieniach ekotoksykologii i biomonitoringu. Utworzenie nowej specjalności pozwoli studentom zapoznać się z metodami biotechnologicznymi oraz współczesną analityką chemiczną, jak również zwiększy umiejętności praktyczne absolwentów oraz ich wartość na rynku pracy.

 

Prowadzenie zajęć w języku angielskim pomoże pracownikom wydziału w przyswojeniu języka specjalistycznego z danej dziedziny oraz w posługiwaniu się nim w pracy naukowej. W ramach działania dotyczącego szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej planowany jest cykl szkoleń w celu rozwinięcia ich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami, w oparciu o nowoczesne metody przyswajania wiedzy. Szkolenia będą się składać z powiązanych ze sobą merytorycznie sesji szkoleniowych o charakterze warsztatowym. Treści szkolenia będą przedmiotem ćwiczeń praktycznych. Ostatnia sesja zostanie poświecona na prezentacje przez uczestników fragmentu wykładu lub innych zajęć poprowadzonych zgodnie z poznanymi metodami.


ostatnia aktualizacja: 2011-10-08 10:06:00 - wpis: Jurand Bień
A novel method of gas and petrochemical pollutants ...
 
Pełny tytuł: A novel method of gas and petrochemical pollutants removal using adsorbents based on fly ashes
Akronim: Sorbent
Data rozpoczęcia: 2008-07-01
Data zakończenia: 2011-03-31
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu:
Koordynator projektu: dr inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Uczestnicy projektu:

STRONA POLSKA

Kierownik Projektu - prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Koordynator ds. merytorycznych - dr inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Koordynator ds. finansowego zarządzania projektem - mgr inż. Beata Starczyk
Asystent ds. finansowej obsługi projektu - mgr inż. Krystyna Piotrowska
Asystent ds. naukowo-dydaktycznych - mgr Aleksandra ściubidło

WYKONAWCY ZE STRONY POLSKIEJ

mgr inż. Dominika Bukalak
mgr inż. Dominika Sztekler
mgr inż. Dariusz Wawrzyńczak
mgr inż. Artur Ankowski
mgr inż. Robert Łazaj
mgr inż. Marek Poterek
mgr Krzysztof Szczerba

STRONA NORWESKA

Kierownik Projektu - prof. Józef Pacyna

WYKONAWCY ZE STRONY NORWESKIEJ

Paal Berg
Gunnar Jordfald
Elzbieta Pacyna


Zakres tematyczny:
 • zaproponowanie innowacyjnej technologii syntezy zeolitów z popiołów lotnych na skalę przemysłową oraz wypromowanie zeolitów z popiołu w formie nowego produktu - sorbentu o szerokim spektrum możliwości wykorzystania zarówno do redukcji emisji CO2 i Hg jak i do zagospodarowania substancji ropopochodnych będących odpadem produkcyjnym w rafineriach i zakładach przetwórstwa paliw
 • opracowanie technologii która przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych (CO2) i rtęci, a tym samym stanowić będzie pomoc w wypełnianiu dyrektyw unijnych zarówno w kwestii zagospodarowania odpadów jak również w kwestii redukcji emisji CO2 i Hg z elektrowni węglowych

 

Prezentacja Ashsorbent


ostatnia aktualizacja: 2012-03-07 07:12:00 - wpis: Jurand Bień
nub
 
Pełny tytuł: nub
Akronim: nub
Data rozpoczęcia: 2011-01-01
Data zakończenia: 2011-01-01
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Koordynator projektu: nub
ostatnia aktualizacja: 2018-08-25 08:55:00 - wpis: Jurand Bień
hhhhh
 
Pełny tytuł: hhhhh
Akronim: hhhhh
Data rozpoczęcia: 2011-01-01
Data zakończenia: 2011-01-01
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Koordynator projektu: hhhhh
Uczestnicy projektu:

hhhhh


Zakres tematyczny:

hhhhh


Zamówienia publiczne:

hhhhh


ostatnia aktualizacja: 2018-10-17 08:31:00 - wpis: Jurand Bień
Ffff
 
Pełny tytuł: Gggg
Akronim: Ghhh
Data rozpoczęcia: 2011-01-01
Data zakończenia: 2011-01-01
Ze strony Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych:
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Czakiert
Koordynator projektu: Xgh
Uczestnicy projektu:
Bbhv
Zakres tematyczny:
Bbb
Zamówienia publiczne:
Gghh
ostatnia aktualizacja: 2019-01-06 06:57:00 - wpis: Jurand Bień
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr