Dane podstawowe
Stanowisko:profesor
Jednostka:Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana WIiŚ ds. e-learningu
Zakład:Zakład Procesów Cieplnych i Ochrony Atmosfery

Adres:ul. Dąbrowskiego 73
Numer pokoju:223
Telefon:34 325-09-33
Fax:34 325-09-33
E-mail:ablaszczuk@is.pcz.pl
Stopnie i tytuły naukowe
  • mgr inż. - Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Ogrzewnictwo, Wentylacja i Ochrona Atmosfery, 1998.
  • dr inż. - Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, dyscyplina: Inżynieria Środowiska, 2003.
  • dr hab. inż. - Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, dyscyplina: Inżynieria Środowiska, 2016.
licznik odwiedzin

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr