Dane podstawowe
Stanowisko:profesor
Jednostka:Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Adres:ul. Dąbrowskiego 73
Numer pokoju:224
Fax:34 325-09-33
E-mail:pmirek@neo.pl
Stopnie i tytuły naukowe
  • mgr inż. - Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery, 1997
  • dr inż. - Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska, dyscyplina: Inżynieria Środowiska, 2002
  • dr hab. inż. - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska. dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn, 2013

 

  • Członek stowarzyszony Sekcji Spalania Komitetu termodynamiki i Spalania PAN w kadencji 2015-2018
  • Członek Komitetu Energetyki PAN oddz. w Katowicach na okres kadencji 2015-2018
  • Członek Polskiego Instytutu Spalania
     
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr