Dane podstawowe
Stanowisko:doktorant
Jednostka:Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Adres:ul. Dąbrowskiego 73
Numer pokoju:208
E-mail:k.idziak92@gmail.com
Stopnie i tytuły naukowe
  • inż. - 2015 r. Politecnika Częstochowska, kierunek: inżynieria środowiska, specjalność: inżynieria energii
  • mgr inż. - 2016 r. Politechnika Częstochowska, kierunek: inżynieria środowiska, specjalność: ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr