Dane podstawowe
Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Adres:ul. Dąbrowskiego 73
Numer pokoju:211A
Telefon:(034) 3250-945
E-mail:dwawrzynczak@is.pcz.pl
Stopnie i tytuły naukowe
  • dr inż. – 2012r., Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, dyscyplina naukowa: Inżynieria środowiska,
  • mgr inż. – 2007r., Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, kierunek: Inżynieria środowiska, specjalność: Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery.
Przebieg pracy zawodowej
  • 2012 – obecnie, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, adiunkt,
  • 2011-2012 – Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, asystent.
  • 2007-2011 – Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, asystent
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr