Dane podstawowe
Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych
Zakład:Modelowania Matematycznego i Symulacji Komputerowej

Adres:ul. Dąbrowskiego 73
Numer pokoju:210
Telefon:34 3 250 988
Fax:34 3 250 933
E-mail:mpanowski@is.pcz.czest.pl
Strona www:http://www.fluid.is.pcz.pl/pracownik.php?id=127
Stopnie i tytuły naukowe

Rok: 2006

 

Tytuł:    doktor inżynier w dyscyplinie mechanika

 

Rozprawa Doktorska:  Modelowanie i optymalizacja skojarzonego obiegu siłowni cieplnej.

 

Promotor: dr hab. inż. Roman KLAJNY, prof. P.Cz.

 

Jednostka: Instytut Maszyn Cieplnych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Politechnika Częstochowska

 

 

Rok: 1998

 

Tytuł:    magister inżynier mechanik

 

Praca Dyplomowa:  Opracowanie interfejsu graficznego do nadzoru wybranych cech sygnałów drganiowych dla systemu nadzoru turbin dużej mocy.

 

Promotor: dr inż. Witold ELSNER

 

Jednostka: Instytut Maszyn Cieplnych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Politechnika Częstochowska

Przebieg pracy zawodowej

2012 –              Politechnika Częstochowska,
                           Adiunkt w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych

2007 – 2012    Politechnika Częstochowska
                           Adiunkt w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery

2003 – 2007    Politechnika Częstochowska
                           Asystent w Instytucie Maszyn Cieplnych

1998 – 2003    Politechnika Częstochowska
                           Doktorant i Asystent w Instytucie Maszyn Cieplnych

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr